A-klinikkasäätiön päihdetyön eettinen toimikunta

Päihdetyön eettisen toimikunnan tehtävänä on arvioida päihdetyön ja -palvelujen toimintaehtoja ja -käytäntöjä sosiaali- ja hoitoeettiseltä näkökannalta.

Toimikunta arvioi ja ottaa kantaa:

  • hyvinvointipolitiikkaan, erityisesti päihdepolitiikkaan
  • päihdeongelmiin vastaavan palvelupolitiikan ja palvelujärjestelmän suunnitelmiin, kehitykseen ja muutoksiin
  • tutkimus- ja kehittämishankkeisiin ja tarvittaessa tutkimuslupiin sekä
  • muihin ajankohtaisiin päihdetyön kysymyksiin

Eettinen toimikunta voi järjestää julkisia seminaareja ja kuulemisia sekä antaa lausuntoja. Se arvioi tilannetta päihdepalveluja tarvitsevien, erityisesti heikoimmassa asemassa olevien ryhmien näkökulmasta.

Toimikunta on tuottanut kirjoituksia Tietopuuhun päihdetyön eettisestä näkökulmasta.

Päihdetyön eettisen toimikunnan jäsenet 2019-2020

puheenjohtaja Heini Kainulainen, professori, Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta

sihteeri Minna Magnusson, kehittämiskoordinaattori, A-klinikkasäätiö

Sami Henttonen, tiedottaja, Lumme ry

Minna Hietakangas, viestintäpäällikkö, A-klinikkasäätiö

Margareeta Häkkinen, ylilääkäri, A-klinikka Oy

Jukka Lindberg, sosiaali- ja terveysjohtaja, Hämeenlinnan kaupunki

Lasse Murto, professori

Rauno Mäkelä, dosentti

Aino Rukkila, kehittämiskoordinaattori, A-klinikkasäätiö

Tiia Ruokosalo, kehittämiskoordinaattori, A-klinikkasäätiö

Ari Saarto, VTM

Tuula Sillanpää, päihdeasiamies, EHYT ry

Jussi Suojasalmi, toimitusjohtaja, SOVATEK-säätiö

Mikael Söderström, kokemusasiantuntija, Kokoa ry

Christoffer Tigerstedt, erikoistutkija, THL

Jouni Tourunen, tutkimuspäällikkö, A-klinikkasäätiö