Päihdetoimijoiden yhteistyöverkosto PÄIVYT

Päihdetoimijoiden valtakunnallinen yhteistyöverkosto PÄIVYT toimii päihdetoimijoiden ja asiakkaiden toimintaedellytysten edistäjänä sekä uusien toimintamallien kehittäjänä. Keskeisenä tavoitteena on yhteiskunnallinen vaikuttaminen, kuten asiakkaaseen kohdistuvien leimaavien asenteiden vähentäminen.

PÄIVYTin tehtävänä on saattaa asiakas-, ammatti-, kokemusasiantuntijaorganisaatiot sekä vapaaehtoisjärjestöt dialogiin palvelujen ja tukimuotojen kehittämiseksi. Tutustu verkoston strategiaan ja toimintasääntöihin

Uudistumme ja uudistamme yhdessä.

Ajankohtaista

Tervetuloa Päivytin syysseminaariin 29.11.2018

SYYSSEMINAARI

29.11.2018 klo 10.00–16.00 Kirkkohallituksessa, Eteläranta 8, 1. krs

Ohjelma

10.00–10.30     Kahvi

10.30–10.35     Seminaarin avaus

10.35–11.30    
Näin Suomi juo – suomalaisten muuttuvat alkoholinkäyttötavat
Tutkimusprofessori Pia Mäkelä, THL

Nuorten juominen on vähentynyt, mitä tiedämme syistä?
Erikoistutkija Kirsimarja Raitasalo, THL

Alkoholinkäyttöön liittyvät riskikäsitykset ja juomisen hallinta
Tutkija Katariina Warpenius, THL

11.30–12.00    
Nuorten aikuisten mielenterveyshäiriöt ja työkyky
Erityisasiantuntija Pauliina Mattila-Holappa, Työterveyslaitos

12.00–12.45     Lounas

12.45–13.00     Päihdeasiamies Tuula Sillanpää esittäytyy

13.00–13.45    
Näkökulmia päihde- ja mielenterveyspalvelujen kehittämiseen
Osastonylilääkäri, dosentti Hanna Putkonen ja apulaisylilääkäri Kati Vesterinen, HUS Riippuvuuspsykiatria

13.45–14.30  
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminta ja johtajuus yhteiskunnallisten muutosten keskellä
Väitöskirjatutkija Päivi Heimonen, Tampereen yliopisto

14.30–14.45     Kahvi

14.45–15.30    
Miten kaksoisdiagnoosin saaneita äitejä kohdataan?                                                     
Kehittämiskoordinaattori Minna Sorsa, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

15.30–15.45     Kokemusasiantuntijan kommentti

15.45–16.00     Seminaarin päätössanat

Samanaikaisesti talossa on Kirkon mielenterveys- ja päihdetyön neuvottelupäivät. Päivytin seminaarin osallistujat voivat halutessaan osallistua klo 16–17 neuvottelupäivien alustuksiin ja keskusteluun ”Ihmiskäsitys ja etiikka soten arvioinnin perustana".

Ilmoittautumiset osoitteeseen paivytinsihteeri@gmail.com 20.11.2018 mennessä. Ilmoita myös mahdollisista ruokavaliorajoituksista.

Kirkkohallitus tarjoaa osallistujille aamu- ja iltapäiväkahvit. Päivyt tarjoaa lounaan.

Tutustu myös Päihdepolitiikka 2020-luvulla? -seminaarin esitysmateriaaleihin: Järjestöjen palvelutuotanto ja yhtiöittäminen sotessaLiberalisoituuko huumepolitiikka ja Asiakasnäkökulmaa sotessa.

Ota yhteyttä

puheenjohtaja Liisa Kallio, STERY ry, liisa.kallio(at)evipro.fi, puh. 040 7017 898
sihteeri Marjatta Kaurala, paivytinsihteeri(at)gmail.com

Jäsentahot

 • A-Kiltojen Liitto ry
 • A-klinikkasäätiö
 • Ensi- ja turvakotien liitto ry
 • Ehyt ry
 • Irti Huumeista ry
 • Kalliolan Kannatusyhdistys ry
 • Kirkkopalvelut ry/Tyynelän kehittämiskeskus
 • Kirkkohallitus
 • KRAN rf
 • Kriminaalihuollon tukisäätiö
 • KRIS-Suomen keskusliitto ry
 • Kunnallinen päihdehuoltoyhdistys ry
 • Kuopion päihdepalvelusäätiö
 • Kårkulla samkommun
 • Myllyhoitoyhdistys ry
 • Naistenkartano ry
 • Nuorten Ystävät ry
 • Päihdekuntoutuksen keskusliitto ry
 • Päihdelääketieteen yhdistys ry
 • Päihdelääketieteen tutkimusyksikkö
 • Sovatek
 • Päihdetyön Talentia ry
 • Rikosseuraamuslaitos
 • Sininauhaliitto ry
 • Sininauhasäätiö
 • Stery ry Suomen terapeuttisten yhteisöjen ystävät
 • Suomen AA
 • Suomen Diakonialaitosten Liitto ry
 • Suomen sairaanhoitajaliitto/Päihdehoitotyön asiantuntijaryhmä
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL  
 • VAK ry

Asiantuntijaedustaja

 • Päihdeasiamies

Hae jäsenyyttä

Päihdealan toimijat voivat hakea Päivyt-verkoston jäsenyyttä. Hakemus lähetetään sähköpostilla osoitteeseen paivytinsihteeri(at)gmail.com. Jäsenyyden edellytyksenä on Päivytin toimintasääntöjen ja periaatteiden hyväksyminen, edustajan ja varaedustajan nimeäminen ja vuotuisen toiminta-avustuksen maksaminen. Vuotuinen toiminta-avustus on 50–1000 euroa vuodessa. PÄIVYTin vuosikokous päättää jäsenyydestä.

Työvaliokunta

puheenjohtaja Jussi Suojasalmi, Sovatek-säätiö

Jäsenet ja varajäsenet

Aki Rogel, Kunnallinen päihdehuoltoyhdistys ry – varajäsen Matti Virtanen, Kunnallinen päihdehuoltoyhdistys ry
Kristiina Kuussaari, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos – varajäsen Minna Kesänen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Tuuli Pitkänen, A-klinikkasäätiö – varajäsen Teija Lampinen, Nuorten Ystävät ry
Maarit Andersson, Ensi- ja turvakotien liitto (varapuheenjohtaja) – varajäsen Virpi Miettinen, Päihdetyön Talentia
Sami Puumala, Kirkkohallitus – varajäsen Tiina Saarela, Kirkkohallitus
Pekka Virtanen, Suomen AA – varajäsen Olli Turunen, Suomen AA

Lausunnot