Päihdetoimijoiden yhteistyöverkosto PÄIVYT

Päihdetoimijoiden valtakunnallinen yhteistyöverkosto PÄIVYT toimii päihdetoimijoiden ja asiakkaiden toimintaedellytysten edistäjänä sekä uusien toimintamallien kehittäjänä. Keskeisenä tavoitteena on yhteiskunnallinen vaikuttaminen, kuten asiakkaaseen kohdistuvien leimaavien asenteiden vähentäminen.

PÄIVYTin tehtävänä on saattaa asiakas-, ammatti-, kokemusasiantuntijaorganisaatiot sekä vapaaehtoisjärjestöt dialogiin palvelujen ja tukimuotojen kehittämiseksi. Tutustu verkoston strategiaan ja toimintasääntöihin

Uudistumme ja uudistamme yhdessä.

Ajankohtaista

PÄIVYT vastaa seminaarista ”Rikosseuraamusasiakas päihdepalveluissa – toimiiko yhteistyö?” Päihdepäivillä 8.5.2019 klo 15–17. Tutustu ohjelmaan.
 
PÄIVYTin kevätkokous ja -seminaari pidetään 16.5.2019 klo 12:15–15:30 Kalliolan setlementtitalon auditoriossa, osoitteessa Sturenkatu 11, Helsinki.

Seminaariohjelma: Päivyt ennen, nyt ja tulevaisuudessa

13:00–13:05 Seminaarin avaus, puheenjohtaja Liisa Kallio, Stery ry

13:05–13:50 Uuden mielenterveysstrategian esittely, kehittämispäällikkö Airi Partanen, THL

13.50–14.00 Kahvitauko

14.00–14.45 Paluu Päivytin juurille, Lasse Murto & Jorma Niemelä

14.45–15.00 Päivytin arvot, asiantuntija Sami Puumala, Kirkkohallitus

15:0015:30 Keskustelu: Päivyt ennen, nyt ja tulevaisuudessa

15:30 Seminaari päättyy

Ilmoittautuminen seminaariin 9.5. mennessä osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/FB8183992AB2D9B9

Ota yhteyttä

puheenjohtaja Liisa Kallio, STERY ry, liisa.kallio(at)evipro.fi, puh. 040 7017 898
sihteeri Arno Aranko, paivytinsihteeri(at)gmail.com

Jäsentahot

 • A-Kiltojen Liitto ry
 • A-klinikkasäätiö
 • Ensi- ja turvakotien liitto ry
 • Ehyt ry
 • Irti Huumeista ry
 • Kalliolan Kannatusyhdistys ry
 • Kirkkopalvelut ry/Tyynelän kehittämiskeskus
 • Kirkkohallitus
 • KRAN rf
 • Kriminaalihuollon tukisäätiö
 • KRIS-Suomen keskusliitto ry
 • Kunnallinen päihdehuoltoyhdistys ry
 • Kuopion päihdepalvelusäätiö
 • Kårkulla samkommun
 • Myllyhoitoyhdistys ry
 • Naistenkartano ry
 • Nuorten Ystävät ry
 • Päihdekuntoutuksen keskusliitto ry
 • Päihdelääketieteen yhdistys ry
 • Päihdelääketieteen tutkimusyksikkö
 • Sovatek
 • Päihdetyön Talentia ry
 • Rikosseuraamuslaitos
 • Sininauhaliitto ry
 • Sininauhasäätiö
 • Stery ry Suomen terapeuttisten yhteisöjen ystävät
 • Suomen AA
 • Suomen Diakonialaitosten Liitto ry
 • Suomen sairaanhoitajaliitto/Päihdehoitotyön asiantuntijaryhmä
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL  
 • VAK ry

Asiantuntijaedustaja

 • Päihdeasiamies

Hae jäsenyyttä

Päihdealan toimijat voivat hakea Päivyt-verkoston jäsenyyttä. Hakemus lähetetään sähköpostilla osoitteeseen paivytinsihteeri(at)gmail.com. Jäsenyyden edellytyksenä on Päivytin toimintasääntöjen ja periaatteiden hyväksyminen, edustajan ja varaedustajan nimeäminen ja vuotuisen toiminta-avustuksen maksaminen. Vuotuinen toiminta-avustus on 50–1000 euroa vuodessa. PÄIVYTin vuosikokous päättää jäsenyydestä.

Työvaliokunta

puheenjohtaja Jussi Suojasalmi, Sovatek-säätiö

Jäsenet ja varajäsenet

Aki Rogel, Kunnallinen päihdehuoltoyhdistys ry – varajäsen Matti Virtanen, Kunnallinen päihdehuoltoyhdistys ry
Kristiina Kuussaari, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos – varajäsen Minna Kesänen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Tuuli Pitkänen, A-klinikkasäätiö – varajäsen Teija Lampinen, Nuorten Ystävät ry
Maarit Andersson, Ensi- ja turvakotien liitto (varapuheenjohtaja) – varajäsen Virpi Miettinen, Päihdetyön Talentia
Sami Puumala, Kirkkohallitus – varajäsen Tiina Saarela, Kirkkohallitus
Pekka Virtanen, Suomen AA – varajäsen Olli Turunen, Suomen AA

Lausunnot