Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto (EPT-verkosto) toimii aktiivisesti kansanterveyden ja hyvinvoinnin puolesta päihde- ja pelihaittoja ehkäisten ja vähentäen. Verkostoon kuuluu yli 40 järjestöä.

Verkosto tekee päihdepoliittista vaikuttamistyötä ja kampanjatyötä sekä tuottaa koulutuksia päihdealan toimijoille.

Lue lisää EPT-verkostosta

www.ept-verkosto.fi

Päihdepäivät

www.paihdepaivat.fi

Ehkäisevän päihdetyön viikko

www.ept-verkosto.fi/ept-viikko

Tipaton tammikuu -kampanja

www.tipaton.fi