Työelämän päihdehaitat ja sosiaalinen työllistäminen

Ohjelman avulla edistetään työikäisten oma-apua, tarjotaan ammattilaisille päihdetyön välineitä asiakastyön syventämiseen, edistetään työikäisten toimintakykyä sekä valmennetaan työpaikkojen avainhenkilöitä päihteidenkäytön tunnistamiseen ja puheeksiottoon. Ohjelmassa tunnistetaan osaamis- ja palveluvajeita, edistetään kasvokkaisen ja digitaalisen tuen synergioita sekä huomioidaan myös erityisryhmien tarpeita.

Ota yhteyttä: Pirkko Hakkarainen, etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi

Lue lisää ohjelman toteutuksesta.