Tiedon saatavuus

Kehitysohjelma lisää kohderyhmien eriävien tarpeiden huomioimista tiedon tuottamisessa ja levittämisessä. Ohjelmassa työstetään luotettavaa, selkeää, ajankohtaista ja tarpeisiin soveltuvaa tietoa.

Ota yhteyttä: Kirsi Utoslahti, etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi

Lue lisää ohjelman toteutuksesta.