Palveluiden tavoitettavuus ja asiakkaiden asema

Kehitysohjelman Palveluiden tavoitettavuus ja muutokset, asiakkaiden asema sekä moniammatillisuus perustana on tarve parantaa päihde- ja mielenterveyspalvelujen toimivuutta: vähentää hoitoon pääsyn, tarjonnan, tavoitettavuuden ja kattavuuden vajeita sekä hoitoprosessien ja -jatkumoiden katkeamisia. Lisäksi vahvistetaan päihde- ja mielenterveyspalveluiden integraatiota sekä asiakkaiden asemaa ja osallisuutta.

Ota yhteyttä: Jouni Tourunen, etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi

Lue lisää ohjelman toteutuksesta.