Työ- ja toimintakyvyn edistäminen

Päihde- ja mielenterveyshaittojen ehkäisy ja vähentäminen ovat osa työhyvinvointia ja -turvallisuutta. A-klinikkasäätiö kehittää menetelmiä ja sähköisiä palveluja, joilla organisaatio, työyhteisö, esimiehet ja työterveyshuolto pääsevät omalla toiminnallaan vähentämään päihderiskejä ja -haittoja työpaikalla. Yhtenäiset toimintatavat tukevat tavoitteisiin pääsyä.

Päihde- ja mielenterveyshaittojen ehkäisyssä ja vähentämisessä A-klinikkasäätiö tukee myös kansalaisia, joilla on halu kehittää työelämävalmiuksiaan tai toimintakykyään. Kokemusasiantuntijuus, vertais- ja vapaaehtoistyö nähdään yhtä arvokkaana pyrkimyksenä kuin perinteinen palkkatyö.

Ymmärrämme ihmisten erilaisia lähtökohtia ja haluamme tarjota kohderyhmille – niin yksilöille kuin organisaatioille – soveltuvia tapoja kehittää osaamistaan ja motivoitua hyvinvoinnin edistämiseen.

Esimerkiksi päihdekuntoutuja voi saada uuden otteen työelämästä vertaistyön kautta tai sote-ammattilainen kehittää puheeksioton taitojaan omassa asiakastyössään. Käytännön työvälineenä Paradise24fin-kysely ohjaa keskustelemaan toimintakyvystä ja sen muutoksista. Arjen toimintakyky -hankkeessa tuotetaan uutta tietoa ja koulutusta kyselyn käyttöön esimerkiksi työikäisten, järjestöjen toimintaan osallistuvien ihmisten toimintakyvyn seurannassa.

Haitallinen päihteiden käyttö heijastuu lähi- ja työyhteisöön. A-klinikkasäätiön tekemässä kyselytutkimuksessa tunnistettiin kehittämistarpeita, joihin tulisi reagoida työelämän päihdehaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

Työterveyslaitoksen oppaan avulla voi laatia työpaikalleen päihdeohjelman. Siihen kirjataan päihteisiin liittyvät linjaukset ja miten päihteistä aiheutuvat haittatilanteet käsitellään työpaikalla. Hyviä keinoja ovat puuttumisen vastuista sopiminen, avoin keskusteleminen, tuen tarjoaminen, luottamuksellisuuden varmistaminen ja hoidosta palaavan työntekijän tukeminen. Myös hyvä ilmapiiri suojaa päihdehaitoilta.

Työelämän päihdehaitat ja sosiaalinen työllistäminen on yksi A-klinikkasäätiön strategian kehittämisohjelmista.

Lisätietoja

Pirkko Hakkarainen, verkkopalvelupäällikkö, A-klinikkasäätiö, pirkko.hakkarainen(at)a-klinikka.fi, puh. 050 5780 806

 


 
Alkoholin riskikäyttö edelleen yleistä – päihdehaitat tuntuvat myös työelämässä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 5.9.2018 julkaisema Juomatapatutkimus vahvistaa tarvetta ehkäistä päihdehaittoja myös työpaikalla. Kun yli puoli miljoonaa juo alkoholia yli riskirajojen, puheeksiottoa tehdään liian vähän ja päihdekäyttökulttuuri moninaistuu, tuen tarve on ilmeinen.

A-klinikkasäätiön strateginen kehitysohjelma Työelämän päihdehaitat ja sosiaalinen työllistäminen pyrkii tukemaan sekä työelämässä pysymistä että työhön pääsyä. Kehitysohjelman teemat on koottu infograafiin, josta löytyvät myös yhteydet asiantuntijatyöhömme. Olemme ensi viikolla Tampereella Työhyvinvointimessuilla 11.-13.9.

Tulostettavat versiot: värillinen  mustavalkoinen

5.9.2018


Työttömyysturvan aktiivimalli huolettaa

Asiakastyössä ja kansalaistoiminnassa saamamme kokemuksen perusteella olemme huolissamme työttömyysturvan aktiivimallin vaikutuksista päihteiden tai mielenterveyden vuoksi vaikeassa elämäntilanteessa oleviin. Monella ei ole riittävää toimintakykyä aktiivimallin edellyttämiin toimenpiteisiin. On myös mahdollista, että aktiivimalli lisää riskiä uusien ongelmien syntyyn. 

31.1.2018

A-klinikkasäätiön järjestötyön ammattilaiset: 
Pia Alarto ja Mikael Söderström, KokeNet – mieli mukaan -hanke
Miina Kajos ja Janne Nahkuri, Muunto-hanke
Anne Ovaska, Völjy, Tampere
Pirkko Hakkarainen, Työelämän päihdehaitat ja sosiaalinen työllistäminen -kehitysohjelma