Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavalla työtoiminnalla parannetaan pitkään jatkuneen työttömyyden perusteella työmarkkina- tai toimeentulotukea saavan henkilön edellytyksiä työllistyä avoimilla työmarkkinoilla sekä edistetään hänen mahdollisuuksiaan osallistua koulutukseen tai työ- ja elinkeinoviranomaisen tarjoamaan julkiseen työvoimapalveluun.

Kuntouttavaan työtoimintaan kuuluvat päiväkeskus-, ryhmä- sekä kuntouttava työtoiminta. Toiminta keskittyy tällä hetkellä pääosin Salon ja Kotkan alueelle. Päiväkeskuksissa on mahdollisuus yhdessäoloon, keskusteluihin, harrastuksiin ja pienimuotoiseen työskentelyyn.

Kuntouttava työtoiminta on tavoitteellista, kokonaisvaltaisen terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitämistä ja vahvistamista. Tavoitteena on tukea henkilöä kohti hyvinvointia, aktiivista elämää sekä työkyvyn saavuttamista. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan osa- tai kokopäiväisesti.

Kuntouttavan työtoiminnan tarjoamat avustavat tehtävät voivat olla esimerkiksi talonmiehen tehtäviä, pieniä huoltotöitä tai yleisten tilojen siivousta. Parhaimmillaan ne voivat lisätä asiakkaan valmiuksia ja motivaatiota palata työelämään tai opiskelemaan.

Lisätietoa antaa: kiinteistöpäällikkö Vesa Peräjärvi, puh. 050 4689 850, vesa.perajarvi(at)a-klinikka.fi