Elinvoimaa ehkäisevästä työstä

Ehkäisevän päihdetyön tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa ja päihdehaittoja. Ehkäisevä työ sekä edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Ehkäisevä päihdetyö kohdistuu alkoholiin, huumausaineiden ja tupakan lisäksi myös rahapelaamisen haittoihin.

Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelmasta löydät tietoa THL:n sivuilta. Työterveyslaitoksen oppaan avulla voi tehdä päihdeohjelman työpaikalle.

5 vinkkiä päättäjälle

  • Johtaminen: Ohjaako kuntasi ehkäisevää päihdetyötä nimitetty toimielin?
  • Suunnitelmallisuus: Onko kuntasi ehkäisevän päihdetyön olot, tavoitteet, toimet ja resurssit kuvattu?
  • Koordinointi: Onko kunnassasi nimetty yhdyshenkilö, jolla on käyttää työaikaa ehkäisevään työhön?
  • Kattavuus: Vastaako kuntasi ehkäisevä päihdetyö todettuja tarpeita? Huomioiko päihdetyö alkoholin, tupakkatuotteet, huumeet, lääkkeet ja rahapelit? Entä kaikki ikäryhmät?
  • Tehokkuus: Tehdäänkö kunnassasi ehkäisevää päihdetyötä toimiviksi todetuilla menetelmillä?

Lähde: THL