Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

25.01.2024 | Tutkimus

Tutkimus: Vertaisryhmiin osallistuminen tukee läheisten mielen hyvinvointia ja psykososiaalista toimintakykyä

Eläminen päihteidenkäyttäjän tai mielenterveyden ongelmia omaavan ihmisen läheisenä voi olla kuormittavaa. Vertaisryhmiin osallistuminen vahvistaa läheisten positiivista mielen hyvinvointia ja psykososiaalista toimintakykyä.

Tutkimustulosten mukaan läheisten ongelmien käsittelykyky paranee, ajattelu selkeytyy sekä rentoutuneisuus ja toiveikkuus lisääntyvät. Ahdistuneisuus, masentuneisuus ja uniongelmat vähenevät. Yksinäisyyden tunteet ovat ryhmän loppuessa vähäisempiä kuin sen alkaessa.

Tulokset pohjautuvat Janne Takalan, Sari Jurvansuun, Karoliina Kuivalaisen, Salla Laukkasen ja Jouni Tourusen A-klinikkasäätiön Katsauksia ja näkökulmia -sarjassa ilmestyneeseen artikkeliin ”Kun läheisen ongelmat yhdistävät. Järjestöjen vertaisryhmätoiminnan hyvinvointivaikutukset”. Tutkimuksessa tarkasteltiin kyselyllä läheisten hyvinvointia vertaisryhmän alkaessa ja loppuessa sekä kokemuksia ryhmästä saaduista hyödyistä. Seurantatutkimukseen osallistui 79 läheistä päihde- tai mielenterveysjärjestöjen organisoimista vertaisryhmistä. Tutkimus toteutettiin osana A-klinikkasäätiön koordinoimaa Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmaa (MIPA 2.0).

Läheisillä tarve tulla kuulluiksi ja saada tietoa

Kyselyn mukaan läheiset toivovat saavansa ryhmätoiminnasta vertaistukea, helpotusta yksinäisyyden, ahdistuksen ja masennuksen tunteisiin, työkaluja rajojen asettamiseen sekä tukea arjessa jaksamiseen. He kokevat hyötyvänsä ryhmässä erityisesti kunnioittavasti kohdatuksi ja kuulluksi tulemisesta sekä hyödyllisen tiedon saamisesta.

Tulosten mukaan vertaistukeen pohjautuva ryhmätoiminta on vaikuttava keino vahvistaa läheisten hyvinvointia. Hyvinvointialuilla on syytä kiinnittää huomiota läheisille suunnattujen tukipalvelujen resurssoinnin riittävyyteen ia saatavuuden yhdenvertaisuuteen.

Takala, J., Jurvansuu, S., Kuivalainen, K., Laukkanen, S. & Tourunen, J.: Kun läheisen ongelmat yhdistävät. Järjestöjen vertaisryhmätoiminnan hyvinvointivaikutukset. A-klinikkasäätiö: Katsauksia ja näkökulmia 1/2024.

Lisätiedot

Janne Takala

tutkija

Sähköposti