Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

03.11.2022 | Tiedote

Nuorten palvelupolut kuntoon – Helsinkiin tarvitaan yhden luukun toimipiste

Osa aktiivisesti päihteitä käyttävistä parikymppisistä helsinkiläisnuorista on päässyt mielenterveyspalveluihin vasta itsemurhaa yritettyään, kertoo A-klinikkasäätiön Yksikin kuolema on liikaa -esiselvitys. Se mallintaa uuden toimipisteen, jossa julkinen ja kolmas sektori tarjoavat nuorille monipuolista tukea ilman ajanvarausta. Näin pääsy terveys- ja sosiaalipalveluihin kohenisi selvästi.

Image

Aktiivisesti päihteitä käyttävät 18–25-vuotiaat helsinkiläisnuoret ja heidän kanssaan työskentelevät ammattilaiset kannattavat uudenlaisen matalan kynnyksen toimipisteen perustamista nuorten tukemiseksi. Siellä voisi viettää turvallisesti aikaa ja saisi yhdeltä luukulta ilman ajanvarausta apua esimerkiksi terveyshuoliin sekä toimeentulo- ja asunnottomuuskysymyksiin samoin kuin psykososiaalista tukea tai oikeusneuvontaa kriisitilanteissa.

A-klinikkasäätiön Yksikin kuolema on liikaa -esiselvitys mallintaa uuden palvelukonseptin, joka toteutettaisiin julkisen ja kolmannen sektorin moniammatillisena yhteistyönä. Uusi malli tarvittaisiin, koska nykyiset palvelurakenteet pikemminkin edistävät nuorten syrjäytymistä kuin ehkäisevät sitä, korostaa A-klinikkasäätiön kohtaavan työn päällikkö Annuska Dal Maso. Palvelujen kehittämisessä tarvitaan Dal Mason mukaan nyt uusia keinoja sekä nuorten ja ammattilaisten kuulemista. Tuore esiselvitys tarjoaa ehdotuksia näihin molempiin.

”Parikymppiset päihteiden aktiivikäyttäjät tipahtavat pahasti palvelujen väliin etenkin elämän nivelvaiheissa, kun he esimerkiksi täysi-ikäistyvät tai siirtyvät lastensuojelun asiakkuudesta jälkihuollon piiriin. Näiden siirtymien helpottaminen olisi ensiarvoisen tärkeää. Luukulta luukulle kiertäminen on nuorille hyvin haastavaa, ja se pitkittää usein avunsaantia. Nykyjärjestelmän aiheuttamat vahingot maksavat yhteiskunnalle paljon enemmän kuin lisäsatsaus palvelujärjestelmän kehittämiseen”, Dal Maso sanoo.

Palvelujen ulkopuolelle tipahtaessaan nuoret altistuvat hyväksikäytölle ja syrjäytymiselle sekä pahimmillaan huumekuolemille, joiden määrässä Suomi on Euroopan kärkeä. Esiselvitys osoittaa, että osa nuorista on päässyt mielenterveyspalvelujen piiriin vasta itsemurhaa yritettyään. Leimautumisen pelko taas saa monet karttamaan palveluihin hakeutumista.

Tuen saaminen vaatii liikaa nuoren omaa aktiivisuutta


”Ammattilaiset tuovat esiselvityksessä vahvasti esille, että nuorten tulee päästä katkaisu- ja vieroitushoitoon välittömästi ja jonottamatta. Korvaushoitoon hakeutumisen prosessi sekä vieroitushoitoon hakeutuminen on nyt liian hidasta ja mutkikasta. Kun tähän yhdistyvät päihteitä käyttävien nuorten elämänhallinnan puutteet sekä se, että heille on usein haastavaa pystyä sopimaan ja pysymään etukäteen sovituissa vastaanottoajoissa solmuisen elämäntilanteensa vuoksi. Heitä voi myös olla vaikea tavoittaa yksinkertaisesti siksi, että puhelin on hukassa tai se ei toimi”, Dal Maso sanoo.

Yksikin kuolema on liikaa -esiselvityshankkeeseen saatiin rahoitus Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiöltä. Projektityöntekijä Aura Leskinen haastatteli sitä varten 29 nuorta pääasiassa Helsingin kaduilla. Lisäksi haastateltavina oli 75 päihteitä käyttävien nuorten kanssa työskentelevää ammattilaista.

8.11.2022 klo 18 vietetään huumeisiin kuolleiden muistotilaisuutta Helsingin Vanhassa kirkossa.

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Irti Huumeista ry, Tukikohta ry, KRAN rf, Stop Huumeille ry, Sininauhaliitto, A-klinikkasäätiö, Myllyhoitoyhdistys ry, EHYT ry, Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto (EPT-verkosto) ja Helsingin tuomiokirkkoseurakunta.

Lisätiedot

Kohtaavan työn päällikkö Annuska Dal Maso
p. 050 356 6207, annuska.dalmaso[at]a-klinikka.fi