Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

RESET-keskustelumallista työkaluja ja uskallusta poikien kehopuheeseen

Ulkonäköpaineet ja epärealistiset kehoihanteet voivat tuottaa pahaa oloa ja aiheuttaa kehotyytymättömyyttä kaikille sukupuolille. A-klinikkasäätiö, Syömishäiriöliitto ja Helsingin Poikien Talo julkaisevat pojille ja heidän kanssaan työskenteleville RESET-keskustelumallin työkaluksi ilmiön tunnistamiseen ja sanoittamiseen.

”Keskustelu kehosuhteesta ja ympäröivän yhteiskunnan vaikutuksista sen muodostumiseen on ollut pitkään vahvasti sukupuolittunutta. Miesten ja poikien kehosuhteen haasteisiin on havahduttu vasta viime vuosina. Halusimme tarjota sekä nuorille että ammattilaisille matalan kynnyksen työkalun aiheen puheeksi ottoon”, kertoo RESET – pojat ja kehot -yhteistyöhanketta A-klinikkasäätiössä vetävä Hanna-Kaisa Jussila.

Nykyisin vallitseva lihaksikas ja rasvaton ihannemieskeho on useimmille mahdoton tavoittaa, mikä on yhteydessä kehotyytymättömyyteen erityisesti nuoremmissa ikäluokissa. On havaittu, että yksipuolinen ja saavuttamaton kehokuvasto heijastuu myös poikien itsetuntoon ja kehonkuvaan heikentävästi. Ulkonäköpaineita, niiden taustoja ja merkitystä kokonaishyvinvointiin on kuitenkin tutkittu enemmän tytöillä kuin pojilla, joten huomion laajentaminen poikiin on paikallaan.

RESET-keskustelumalli on suunnattu 13–18-vuotiaille pojaksi identifioituville. RESET tarkoittaa suomeksi nollaamista, alkutilaan palauttamista tai muuttamista, mikä kuvaa mallin tavoitetta auttaa nuoria muuttamaan poikien kehosuhteeseen liittyvää ajatteluaan. Keskustelumallissa käydään ammattilaisen ohjaama noin 1–2 tunnin kestoinen pienryhmäkeskustelu videomateriaalin johdattamana. Keskusteluilla pyritään kehittämään poikien kehosuhdetta ja ehkäisemään syömishäiriöitä, lisäämään poikien ja ammattilaisten tietämystä aiheesta sekä vähentämään stigmaa sen ympärillä

Alun perin australialaista ohjelmaa on ladattu lähtömaassaan jo lähes 4000 kertaa. Suomessa ohjelmaan osallistui sen pilottivaiheessa yli 50 nuorta pääkaupunkiseudulla ja Oulussa. Nuorilta kerättiin palautetta heidän asenteistaan ja tiedoistaan ulkonäköpaineisiin ja kehosuhteeseen liittyen ennen ja jälkeen keskustelun.

RESET-pilottiin osallistuneet nuoret kertoivat ymmärtävänsä poikien ulkonäkö- ja kehopaineita paremmin keskustelun jälkeen ja he olivat valmiimpia ottamaan ulkonäköön liittyvät huolensa puheeksi.

”Kehorauhapuhe on painottunut pitkälti naisiin, ja naiset ovatkin sen ottaneet hienosti omakseen. Olisi hienoa, jos pojille ja miehillekin löytyisi omanlaisensa tapa tunnistaa mahdolliset ulkonäköpaineensa ja löytää keinot vastustaa niitä”, Jussila toivoo.

RESET-materiaali julkaistaan Syömishäiriöpäivien yhteydessä 31.1.-1.2.2023 ja se on saatavissa ammattilaisten käyttöön maksutta A-klinikkasäätiön sivustolta.

Lisätietoja

Hanna-Kaisa Jussila, kehittämiskoordinaattori
p. 040 1811 976, [email protected]

A-klinikkasäätiö on addiktioiden asiantuntijaorganisaatio, jonka tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihde- ja riippuvuushaittoja.

Syömishäiriöliitto tuottaa tietoa syömishäiriöistä, tarjoaa tukea syömishäiriöön sairastuneille, oireileville ja läheisille sekä edistää ruoka- ja kehorauhaa yhteiskunnassamme.

Loisto Setlementin Helsingin Poikien Talo tekee sukupuoli- ja kulttuurisensitiivisillä työotteilla toteutettavaa sosiaalista nuorisotyötä, jonka kohderyhmänä ovat 10–28-vuotiaat pojat ja nuoret miehet sukupuolen moninaisuus huomioiden.