Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

10 kysymystä eduskuntavaaliehdokkaille

Kevään eduskuntavaaleissa ratkaistaan, kenestä Suomi välittää. Varmista siis, mitä mieltä ehdokkaasi on näistä kymmenestä ajankohtaisesta riippuvuuskysymyksistä. Kysy ne häneltä suoraan tai tarkista asia vaalikoneesta tai ehdokkaan verkkosivuilta.

Kevään 2023 eduskuntavaalien äänestäjät ratkaisevat, kenelle suomalaisille riippuvuuspalvelut kuuluvat ja mihin suuntaan päihdekulttuurimme kehittyy. Viimeistään vaalien jälkeisissä hallitusohjelmaneuvotteluissa linjataan keskeiset vaalikauden tavoitteet ja esimerkiksi se, pääsevätkö kaikki suomalaiset tasavertaisesti päihdehoitoon.

Jokaisella äänestäjällä on edessään vastuullinen ehdokkaan valinta. On tärkeää selvittää jo ennen äänestämistä, mitä oma ehdokas ajattelee tärkeistä riippuvuuksiin liittyvistä ratkaisuista. Listasimme kymmenen kysymystä, joihin kannattaa etsiä vastaukset joko vaalikoneesta tai ehdokkaan verkkosivulta – tai kysyä ne häneltä suoraan.

1. Pitääkö päihdeongelmaisen saada mielenterveyspalveluita?

 • Tällä hetkellä päihdeongelmaisia pompotellaan monissa palveluissa luukulta luukulle. Yksilöllä on oltava oikeus mielenterveyspalveluihin päihdeongelmasta riippumatta.
 • Mielenterveys- ja päihdehoidot tulee aloittaa tarvittaessa samanaikaisesti.
 • Palveluita on saatava kaikkialla Suomessa yhdenvertaisesti.

2. Tuleeko päihdehoitoon pääsy taata kaikkialla Suomessa tasavertaisesti?

 • Päihdeongelman hoidon aloitus ja hoitoketjut on saatava toimimaan kitkatta.
 • Psykososiaalinen tuki on varmistettava kaikille koko hoitoprosessin ajan.
 • Vieroitus- ja kuntoutuslaitoshoito sekä opioidikorvaushoito taattava joka puolella maata yhtäläisesti.

3. Tarvitaanko kaikille hyvinvointialueille valvotut huumeiden käyttötilat?

 • Käyttötilat auttavat välttämään yliannostuksia ja myrkytyksiä sekä niistä johtuvia kuolemia.
 • Valvotut käyttötilat ehkäisevät tartuntatautien leviämistä ja rauhoittavat lähiyhteisöjä.
 • Käyttötilojen henkilökunta tavoittaa pystyy ohjaamaan pistämällä huumeita käyttävät ihmiset mielenterveys- ja päihdepalveluihin sekä vähäriskisempään aineiden käyttöön.

4. Tuleeko ainetunnistus ottaa Suomessa käyttöön?

 • Huumausaine-erien sisältö pitää voida tutkituttaa huumemyrkytysten ja yliannostusten
  välttämiseksi pikatesteillä helposti saavutettavassa palvelussa esimerkiksi kaduilla.
 • Tarkempi ainetunnistus tulee tehdä laboratoriossa edistyneemmillä tunnistuslaitteilla.
 • Ainetunnistuksen yhteydessä on tärkeää olla mahdollisuus neuvontaan ja tukeen.

5. Täytyykö naloksoni saada laajemmin käyttöön?

 • Opioidien vasta-aine naloksonilla voidaan pelastaa henkiä opiaattiyliannostuksissa.
 • Naloksoni on tärkeää saada opioidiriippuvaisten reseptilääkkeeksi.
 • Naloksoni pitää saada käyttöön nykyistä laajemmin viranomaisille, etenkin poliisille.

6. Pitääkö huumeiden käytön rangaistavuus poistaa, jos hoitojärjestelmä paranee?

 • Rangaistavuuden poistaminen poistaisi myös huumeita käyttävien leimaantumisen. Sen vuoksi moni ei hakeudu päihdekuntoutukseen tai terveys- ja sosiaalipalveluihin.
 • Rangaistavuudesta luopuminen vapauttaisi poliisin voimavaroja muuhun käyttöön.
 • Huumeiden käytön rangaistavuus tulee poistaa niin, että samalla parannetaan
  hoitojärjestelmää ja palvelujen saatavuutta.

7. Onko viinit tuotava ruokakauppojen valikoimaan?

 • Mitä laajemmin alkoholia on saatavilla, sitä kielteisemmät ovat vaikutukset väestön terveyteen, toimeentuloon ja hyvinvointiin.
 • Viinien ottaminen päivittäistavarakauppojen valikoimaan tarkoittaisi Alkon myymäläverkoston karsimista ja ehkä jopa monopolin loppumista.
 • Alkoholijuomakaupan monopoli sekä hintakilpailun puuttuminen vähentävät tehokkaasti alkoholinkäyttöä ja sen haittoja.

8. Tarvitseeko alkoholin anniskelua rajoittaa esimerkiksi iän, kellonajan ja paikan mukaan?

 • Alkoholin saatavuuden sääntely ehkäisee tutkitusti alkoholinkäytön haittoja.
 • Alkoholin anniskelun ikä-, kellonaika- ja paikkarajoitukset on säilytettävä.
 • Maailman terveysjärjestö WHO:n kolme keskeistä suositusta alkoholihaittojen vähentämiseksi ovat hintasäätely, saatavuuden rajoittaminen ja alkoholimainonnan rajoittaminen. 

9. Pitääkö rahapeliriippuvuuteen saada tukea ja hoitoa julkisista palveluista?

 • Rahapelaamisen tuki ja hoito on kirjattava julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluvalikkoon.
 • Valmisteilla oleva Käypä hoito -suositus on otettava aktiiviseen käyttöön.
 • Rahapelihaittojen tuki ja hoito on mainittava myös päihde- ja mielenterveyshuoltoa koskevissa laieissa ja säädöksissä.

10. Onko sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten koulutukseen sisällytettävä nykyistä enemmän tietoa addiktioista?

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen koulutusohjelmien tulee sisältää tutkittua tietoa addiktioista ja käytännön taitoja riippuvuusongelmaisen yksilön kohtaamiseen.
 • Ammattilaisten osaaminen ja käsitykset vaikuttavat siihen, millaista hoitoa yksilöt saavat riippuvuusongelmiin.
 • Kun ammattilaiset koulutetaan ottamaan riippuvuuksia puheeksi nykyistä enemmän, addiktioihin liittyvä leimautuminen vähenisi ja kynnys hakea apua madaltuisi. Tämä ehkäisisi esimerkiksi huumekuolemia.