Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Suomalaisten rahapelaaminen 2019

Tutkimuksen nimi:

Suomalaisten rahapelaaminen 2019

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Rahapelaaminen ja peliongelmat – Suomalaisten rahapelaaminen 2019

Tekijä:

Salonen, A. Hagfors, H. Lind, K. Kontto, J.

Viitteet:

THL, Tilastoraportti 8/2020. http://www.julkari.fi/handle/10024/139636

Julkaisuvuosi:

2020

Ingressi:

Rahapelien pelaaminen riskitasolla on vähentynyt, peliongelmat yhtä yleisiä kuin ennenkin.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää suomalaisten rahapelien pelaamista, peliongelmien yleisyyttä ja pelaamiseen liittyviä asenteita ja mielipiteitä vuonna 2019. Tutkimus on jatkoa vuodesta 2007 lähtien neljän vuoden välein 15-74 -vuotiaille suomalaisille tehdyille väestötutkimuksille.

Tutkimuksen toteutus

Väestötutkimus (poikittaistutkimusaineisto), joka toteutettiin puhelinhaastatteluina, joihin osallistui 3994 15-74 -vuotiasta suomalaista (vastausprosentti 52). Haastattelut toteutti Tilastokeskus. THL vastasi tutkimuksesta sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta ja rahoituksella.

Keskeiset tulokset

78 % vastaajista oli pelannut vähintään yhtä rahapelityyppiä 12 viime kuukauden aikana. Lottopelit ja/tai Jokeri (64 %), arpapelit (47 %) ja raha-automaattipelit muualla kuin kasinolla (31 %) olivat suosituimmat Veikkauksen tarjoamat pelityypit. 36 % vastaajista oli pelannut internetissä 12 viime kuukauden aikana. 2,5 % pelaajista kulutti puolet (50 %) rahapelaamisen kokonaiskulutuksesta. 11 % oli pelannut yksittäisiä, lieviä haittoja aiheuttavalla riskitasolla 12 viime kuukauden aikana. 3 %:lla vastaajista oli rahapeliongelma ja todennäköinen rahapeliriippuvuus 1,4 %:lla vastaajista. 21 % vastaajista kertoi, että vähintään yhdellä läheisellä oli ollut ongelmallista rahapelaamista.

Johtopäätökset

Rahapeliongelman yleisyys ei muuttunut vuodesta 2015 vuoteen 2019. Riskitasolla pelaaminen kuitenkin vähentyi sekä miehillä että naisilla. Sen sijaan rahapelien pelaaminen ilman ongelmia yleistyi. Internetissä pelanneiden osuus ja läheisen ongelmapelaamisesta raportoineiden osuus kasvoivat vuodesta 2015.

Tuloksen relevanssi:

Päihdeasiakkaiden rahapelaamiseen ja sen mahdolliseen ongelmallisuuteen tulee kiinnittää huomiota. Päihde- ja peliongelmat esiintyvät usein rinnakkaisina tai korvaavina riippuvuuksina.

Teemat:

Läheiset
Toiminnalliset riippuvuudet

Viittaajan nimi:

Jouni Tourunen