Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Aivotoiminnan häiriöiden vaikutuksen ymmärtäminen: kohti psykososiaalisten vaikeuksien ja niihin vaikuttavien tekijöiden horisontaalista epidemiologiaa

Tutkimuksen nimi:

Aivotoiminnan häiriöiden vaikutuksen ymmärtäminen: kohti psykososiaalisten vaikeuksien ja niihin vaikuttavien tekijöiden horisontaalista epidemiologiaa

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Understanding the impact of brain disorders: towards a ‘horizontal epidemiology’ of psychosocial difficulties and their determinants.

Tekijä:

Cieza, A. Anczewska, M. Ayuso-Mateos, J. L. Baker, M. Bickenbach, J. Chatterji, S. Hartley, S. Leonardi, M. Pitkänen, T. and the PARADISE Consortium

Viitteet:

Plos One 2015 Sep 9;10(9):e0136271. doi: 10.1371/journal.pone.0136271. eCollection 2015. http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0136271

Julkaisuvuosi:

2015

Ingressi:

PARADISE-hankkeen lähtökohtana oli ajatus siitä, että erilaisten aivotoiminnan häiriöiden yhteydessä esiintyy samoja psykososiaalisia vaikeuksia ja niihin vaikuttavia yksilö- ja ympäristötekijöitä. Yksilöhaastatteluissa testataan tätä horisontaalisen epidemiologian oletusta.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksessa on tavoitteena selvittää kuinka moni 64:stä kirjallisuuden ja ryhmähaastattelujen sekä asiantuntijoiden kokemuksen mukaan valituista psykososiaalisesta vaikeudesta on yhteisiä erilaisille aivotoiminnan häiriöille. Tarkastelun kohteena olivat dementia, depressio, epilepsia, migreeni, MS-tauti, Parkinsonin tauti, skitsofrenia, aivoverenkierron häiriö ja päihderiippuvuus.

Tutkimuksen toteutus

Systemaattisten kirjallisuuskatsausten ja fokusryhmähaastattelujen sekä asiantuntija-arvioiden perusteella valittiin 64 psykososiaalista vaikeutta ja 20 niitä määrittävää tekijää, joiden yleisyyttä ja voimakkuutta selvittiin yksilöhaastatteluissa (n=722). Psykososiaalinen vaikeus määriteltiin yleiseksi jos asian raportoi vähintään 25 % tietystä aivotoiminnan häiriöstä kärsiviä. Psykososiaalinen vaikeus määriteltiin yhteiseksi, jos se esiintyi vähintään viidessä yhdeksästä aivotoiminnan häiriöstä, niin että viiden joukkoon sisältyi sekä neurologisia että psykiatrisia häiriöitä.

Keskeiset tulokset

Viisikymmentä seitsemän kuudestakymmenestä neljästä psykososiaalisesta vaikeudesta esiintyi usean aivotoiminnan häiriön yhteydessä. Näitä psykososiaalisia vaikeuksia määrittäviä yhteisiä tekijöitä löytyi kuusitoista.

Johtopäätökset

Tutkimus antaa vahvaa näyttöä sille, että erilaisten oireyhtymien yhteydessä esiintyy samoja keskeisiä psykososiaalisia vaikeuksia. Tulevaisuudessa on tärkeä panostaa yhteisten menetelmien ja yleensäkin yhteistyön kehittämiseen.

Tuloksen relevanssi:

Tutkimus tuo uutta tietoa päihderiippuvuuden yhteydessä koetuista keskeisistä vaikeuksista. Päihdehoidossa kohdataan paljon samoja psykososiaalisia vaikeuksia kuin mielenterveysongelmien ja neurologisten ongelmien hoidossa. Yhteisiä menetelmiä voidaan hyödyntää päihdetyössä.

Teemat:

Alkoholi
Huumeet
Itsearviointi ja lyhytneuvonta
Mielenterveys

Viittaajan nimi:

Tuuli Pitkänen