Tutkimus tuottaa tietoa päihde- ja mielenterveystyön tueksi

Tutkimustoimintamme keskittyy erillisrahoitettuihin hankkeisiin. Tällä hetkellä tutkitaan muiden muassa päihde- ja mielenterveysjärjestöissä tehtävää työtä ja nuorille suunnattujen mielenterveys- ja päihdepalveluiden kokonaisuutta.

MIPA 2.0 tekee tutkimusta järjestöjen näkökulmasta

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma MIPA 2.0 on A-klinikkasäätiön koordinoima kymmenen järjestön, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston sosiaalityön tutkinto-ohjelman yhteinen hanke. Siinä tutkitaan päihde- ja mielenterveystyötä järjestökontekstista ja kehitetään mukana olevien järjestöjen tutkimustoiminnan yhteistyötä ja hyödynnettävyyttä. Lue lisää Tietopuusta.

NUMPA keskittyy nuorten palveluihin

A-klinikkasäätiö on mukana Nuorten mielenterveys- ja päihdetyö: tutkittua tietoa kehittämistyön tueksi -hankkeessa eli lyhyemmin NUMPA-hankkeessa. Siinä kartoitetaan nuorille suunnattujen mielenterveys- ja päihdepalveluiden kokonaisuutta erityisesti sosiaalityön kannalta. Hanketta koordinoi Nuorisotutkimusseura, ja mukana ovat myös Mieli ry ja SPR:n nuorten turvatalotoiminta. Lue lisää Tietopuusta.

NUMPA-hankkeesta Nuorisotutkimusseuran sivuilla.

RIPE tarkastelee päihdehoidon potilaiden elämänkulkua

RIPE- eli rekisteri- ja hoitotietoihin perustuvassa seurantatutkimuksessa tutkitaan päihdehuollon avo- ja laitoshoidossa vuosina 1990–2009 olleiden potilaiden elämänkulkua. Hankkeessa on selvitetty esimerkiksi potilaiden huono-osaisuutta, ennenaikaisen kuoleman riskiä ja riskiä vankeuteen johtavaan uusintarikollisuuteen. Lue lisää Tietopuusta.

Arjen toimintakyky -hanke kiinnostunut toimintakyvyn muutoksista

Hanke tukee yhteistyöhön halukkaita järjestöjä keräämään toimintakykyä koskevaa seurantatietoa ja hyödyntämään sitä. Yhteistyöhön voivat tulla mukaan järjestöt ja palveluntarjoajat – esimerkiksi potilasjärjestöt tai päiväkeskukset – joiden tavoitteena on tukea työikäisten kansalaisten toimintakykyä. Lue lisää Tietopuusta.

Lisätiedot: Jouni Tourunen, tutkimuspäällikkö, jouni.tourunen(at)a-klinikka.fi