Tieteen kentiltä

Noin puolella päihdeasiakkaista mielenterveyden ongelmia

Päihdetapauslaskentojen aineistoista vuosilta 2007, 2011 ja 2015 käy ilmi, että 56–60 %:lla päihdeasiakkaista oli myös mielenterveyteen liittyviä ongelmia. Päihde- ja mielenterveysongelmien samanaikainen esiintyvyys on säilynyt varsin vakaana eri vuosina.

Analyysi kertoo, että naisasiakkailla oli samanaikaisia mielenterveysongelmia enemmän kuin miesasiakkailla. Yli 30-vuotiaiden naisten keskuudessa ongelmien samanaikainen esiintyvyys kuitenkin väheni vuodesta 2007 vuoteen 2015.

Päihdeasiakkaiden päihdekäyttö on siirtynyt alkoholinkäytöstä huumeidenkäyttöön kaikissa Päihdelaskennassa mukana olevissa palveluissa. Erityisesti huumeita pistämällä käyttävien osuus on lisääntynyt.

Kristiina Kuussaari, Karoliina Karjalainen & Solja Niemelä: Mental health problems among clients with substance use problems: a nationwide time-trend study. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. Julkaistu verkossa 4.9.2019.

Älypuhelinsovellus auttoi vähentämään kannabiksen käyttöä 

Australialaisessa kokeilussa selvitettiin APTT-nimisen kännykkäsovelluksen käyttökelpoisuutta kannabiksen käytön hallinnassa. 

Tutkimukseen osallistui 111 kannabiksen käyttäjää, jotka halusivat vähentää kannabiksen käyttöään tai lopettaa sen mutta jotka eivät olleet päihdehoidossa. Heistä 75 %:lla arvioitiin olevan kannabisriippuvuus.

Osallistujat käyttivät sovellusta yhden kuukauden ajan. Heistä yli 40 % käytti sovellusta vähintään 20 kertaa kuukauden aikana.

Niistä, jotka arvioivat tutkimuksen alussa olevansa muutoksen toteutusvaiheessa, 29 %, ja harkintavaiheessa olleista 14 % pystyi vähentämään kokeilun aikana kannabiksen käyttöpäiviä. Kuukauden jälkiseurannassa ryhmien välillä ei ollut enää eroa.

Tulokset tukevat kännykkäsovellusten käyttökelpoisuutta päihdetyössä. Tuloksia on kuitenkin pidettävä suuntaa-antavina, koska tutkimuksessa ei ollut kontrolliryhmää. 

Lucy Albertella et al.: A smartphone app intervention for adult cannabis users wanting to quit or reduce their use: a pilot evaluation. Journal of Cannabis Research. Julkaistu verkossa 16.8.2019.

Lisää uusi kommentti

Filtered HTML

  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <i> <b> <p> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.