Apteekkisopimusjärjestelmä osana päihdekuntoutusta

Kirjoittaja: 
Veli-Matti Surakka

Noin 5 000 suomalaiselle on tehty apteekkisopimus. Se estää lääkkeiden väärinkäyttöä ja tuo säännöllisyyttä potilaiden arkeen. Apteekkisopimusta voitaisiin hyödyntää enemmänkin.

Jouni Tourunen ja Tanja Vahter kuvasivat Tiimissä 4/2019 hyvin mahdollisuuksia ja haasteita liittyen opioidikorvaushoidon järjestämiseen apteekkijakeluna. Kuten artikkelissa mainittiin, opioidikorvaushoidon järjestäminen korvaushoitoasetuksen mukaisesti vaatii apteekkisopimuksen tekoa. Apteekkisopimusta ei ole kuitenkaan rajoitettu koskemaan vain korvaushoitopotilaita. 

Digitalisaation myötä nykymuotoinen apteekkisopimusjärjestelmä on kustannustehokas osa päihde- ja lääkeriippuvuuksien hoitoa. Järjestelmää voitaisiin kuitenkin hyödyntää enemmänkin.

Mikä on apteekkisopimus?

Apteekkisopimus on lääkärin ja potilaan yhdessä tekemä kirjallinen sopimus, jonka perusteella potilas saa pääasiassa keskushermostoon vaikuttavat eli pkv-lääkkeensä vain yhdestä apteekista kyseisen lääkärin määrääminä. 

Apteekkisopimusta ei ole rajoitettu koskemaan vain opioidikorvaushoitopotilaita. 

Apteekkisopimusta ei tule sekoittaa apteekkijakeluun, jolla periaatteessa tarkoitetaan minkä tahansa lääkkeen jakamista apteekista yleensä rajoitettuina määrinä – esimerkiksi viikon annoksina – kerrallaan. Apteekkisopimukseen liittyy usein apteekkijakelua, mutta sekä sopimusta että jakelua voidaan hyödyntää myös itsenäisesti opioidikorvaushoitoa lukuunottamatta.

Apteekkisopimuksen osapuolina ovat potilas ja häntä hoitava lääkäri. Apteekin roolina on toteuttaa sopimusta. On suositeltavaa, että erilaisista käytännöistä sovitaan paikallisesti. Huomioon otettavia tilanteita ovat esimerkiksi pyhäkausien lääkejakelu tai toimintatapa vaikkapa tilanteessa, jossa päivystyksestä on määrätty pkv-lääkettä esimerkiksi akuutin tapaturman takia.

Apteekkisopimuksen etuja

Apteekkisopimusta voidaan hyödyntää erilaisten päihde- ja lääkeriippuvuuksien hoidossa. Sen avulla voidaan myös pyrkiä ennaltaehkäisemään lääkeriippuvuuden muodostumista tai rajoittaa sen pahenemista. 

Järjestelmä on toiminnaltaan yksinkertainen ja tehokas ja myös maksuton niin asiakkaalle kuin hoitopaikalle. Apteekki perii mahdollisen jakelupalkkion ja lääkkeiden omavastuuosuuden, mutta Kelan myöntämä maksusitoumus kattaa yleensä molemmat. 

Järjestelmän ylläpidosta vastaa Suomen Apteekkariliitto ja se kattaa 97 % Suomen kaikista apteekeista ja sivuapteekeista. Artikkelin kirjoitushetkellä apteekkisopimus on tehty noin 5 000 potilaalle.

Lääkkeet luovutetaan vain potilaalle itselleen. Tämän myötä lääkkeiden hakeminen ei enää onnistu esimerkiksi potilaalta varastetulta Kela-kortilla. Sopimus tuo säännöllisyyttä arkielämään, kun lääkkeiden hakupaikka ja -ajankohta on tiukasti määritelty. Tämän lisäksi potilaan tulee olla toimintakuntoinen saadakseen lääkkeensä.

Päihderiippuvuuden taustalla on usein moniongelmaisuutta ja tarvetta erilaisten mielialalääkkeiden käytölle. Sopimuksen myötä apteekki voi paremmin huomioida etenkin lääkeainepitoisuuksiin vaikuttavat yhteisvaikutukset esimerkiksi antibioottikuurien kohdalla.

Apteekkisopimus paitsi edistää potilaan hoitoon sitoutumista ja lääkitysturvallisuutta, myös lisää hoivayksikön ja apteekin välistä yhteydenpitoa. Sopimuksen myötä apteekki voi välittää potilasta koskevaa tietoa hoitavalle lääkärille esimerkiksi havaitessaan toistuvia liian aikaisia lääkkeidenhakuyrityksiä. 

Järjestelmän haasteet

Apteekkisopimusjärjestelmän hyödyntäminen ei sovi kaikille potilaille. Usein päihdekuntoutuksen alussa tarvitaan tiivis suhde hoitopaikkaan, sillä kuntoutus on paljon muutakin kuin vain lääketasapainon löytämistä.

Järjestelmä kattaa 97 % Suomen apteekeista ja sivuapteekeista.

Vaikka järjestelmä rajoittaa tehokkaasti virallisen lääkejakelukanavan kautta saatavia pkv-valmisteita, se ei kykene estämään muita kanavia pitkin saatujen päihteiden käyttöä. Eräät ei-pkv-lääkkeiksi luokitellut mutta silti keskushermostoon vaikuttavat valmisteet eivät aktivoi sopimusjärjestelmää. Yksityislääkäreitä hyödyntämällä ja sähköisten reseptien piilottamisen avulla voidaan yrittää kiertää järjestelmää.

Kun tehty apteekkisopimus aikanaan puretaan, hoitavan tahon tulee muistaa informoida asiasta myös apteekkia. Apteekki ei voi omatoimisesti purkaa sopimusta. Ilmoittamatta jättäminen voi aiheuttaa hankalia tilanteita asiakkaalle etenkin päivystystapauksissa. Apteekkisopimuksen purkamisen yhteydessä hoitosuhteen aikana kirjoitetut reseptit mitätöidään, mutta hoitosuhdetta tulisi jatkaa muulla tavoin.

Entä tulevaisuudessa?

Suomen terveydenhuolto käyttää sähköisiä potilas- ja reseptitietoja Kanta-palvelujen avulla. Myös apteekkisopimusjärjestelmä siirtynee aikanaan Kantaan, mikä toivottavasti parantaa järjestelmän tehokkuutta entisestään. Lisäksi lääkelakiin on suunnitteilla pieniä tarkennuksia apteekkisopimusjärjestelmään liittyen. 
Isot rattaat pyörivät hitaasti, joten toistaiseksi kannattaa tutustua ja hyödyntää nykyjärjestelmää mahdollisuuksien mukaan. Apteekkisopimuspohja ohjeistuksineen on saatavilla esimerkiksi Valviran verkkosivuilta.

Apteekkien yhteyteen on perustettu enenevässä määrin myös sairaanhoitajan vastaanottopisteitä. Myös etälääkärien vastaanotto on entistä helpommin toteutettavissa digitekniikan kehittyessä. Etenkin pitkien etäisyyksien tai muuten haasteellisten alueiden päihdekuntoutuksen järjestämisessä kannattaa selvittää paikallisten apteekkien kyky toimia luontevana ja luotettavana osana hoidon toteuttamista.

Milloin sinun organisaatiollasi on viimeksi ollut palaveri oman lähialueesi apteekkien kanssa? 

LÄHTEET

Huumeongelmaisen hoidon käypä hoito -suositus.

Jani Rönkkö, Teijamari Laasonen-Balk & Outi Heusala: Lääkkeiden väärinkäyttöä hillitään apteekkisopimuksilla ja tiiviillä yhteistyöllä. Sic!-lehti 2/2016.

Proviisori, eMBA Veli-Matti Surakka on Kajaanin 3. Lehtikankaan apteekin proviisori ja toimii myös Päihdelinkin neuvontapalvelun farmaseuttisena asiantuntijana.

Näin apteekkisopimus toimii

1. Potilas allekirjoittaa apteekkisopimuksen. Lääkäri informoi sopimuksesta sopimukseen kirjattua apteekkia.

2. Apteekki kirjaa tiedot apteekkisopimusjärjestelmään oman apteekkijärjestelmänsä kautta.

3. Jos sopimuksen tehnyt potilas yrittää hakea pkv-lääkkeitä tai huumausaineeksi luokiteltavia lääkevalmisteista muusta kuin järjestelmään kirjatusta apteekista, apteekki saa tästä tiedon ja tapahtuma estyy.

Lisää uusi kommentti

Filtered HTML

  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <i> <b> <p> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.