Tiimi 5/2017

Tiimi on päihdetyön erikoislehti, joka seuraa päihdepolitiikan, -hoidon, -ehkäisyn ja tutkimuksen ajankohtaisia ilmiöitä, kehityssuuntia ja tapahtumia. Tiimi ilmestyy viisi kertaa vuodessa ja sen painos on 3000 kappaletta.

PDF-lehti: 

Siellä missä selviämisasemia ei ole, päihtyneet kuormittavat tarpeettoman paljon paitsi poliisia, myös ensiapupäivystyksiä. Selviämisasema on erikoissairaanhoitoa halvempi vaihtoehto: yöpyminen maksaa noin pari sataa euroa.

Työntekijä voi taitavalla toiminnalla vaikuttaa motivaation syntymiseen ja vahvistumiseen asiakkaalla.

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlasta inspiroituneena päätin kaivella historiallista sanomalehtikirjastoa ja tehdä huomioita vuoden 1917 alkoholikeskustelusta.

Tiedonjaolla nettiyhteisöissä on tärkeä merkitys lääkkeiden väärinkäyttöön liittyvien haittojen vähentämisessä. Verkkoyhteisöissä muodostuva ”farmaseuttinen kompetenssi” voi kuitenkin myös johtaa omien käyttäjäkykyjen yliarvioimiseen ja riskien aliarvioimiseen.

Muuta Tiimissä 5/2017:

Tero Härkönen & Tarja Orjasniemi: Päihdesosiaalityö – katoavaa osaamista?

Kokemusasiantuntijoita korvaushoidosta

Uusien eväin C-hepatiitin kimppuun

Työ & tekijä: Kari Mäntynen

Tutkittua:
Korvaushoidon ammattilaisten näkemykset muuttuneet kokemusten myötä

Tieteen kentiltä:
Kaveripiiri vaikuttaa nuorten päihteidenkäyttöön
Päihde-ehtoinen asiointi vaihtelee maakunnittain

Kirja-arviot:
Satavuotiaan Suomen erilainen juhlakirja (Asta Leppä: Voittajien varjot)
Valosta täyttyvät lapset (Annastiina Storm: Me täytytään valosta)
Vanhan liiton veteraanit muistelevat (Heini Kainulainen, Jenni Savonen & Sanna Rönkä, toim.: Vanha liitto – Kovien huumeiden käyttäjät 1960–1970-lukujen Helsingissä)
Kunnon naisen läpivalaisu (Riitta Castrén: Läpivalaisu)

Lyhyesti

Henkireikä: Tiina Outila