Tupakointikielto totaalisessa laitoksessa

Kirjoittaja: 
Mikko Salasuo

Tupakoinnin rajoittaminen vankiloissa kuulostaa järkevältä toimelta. Sillä edistetään vankien terveyttä, eivätkä vartijat altistu työssään tupakansavulle. Kiellot ja rajoitukset ovat linjassa laajempien yhteiskunnallisten toimien kanssa, joilla on onnistuttu vähentämään suomalaisten tupakointia.

NÄKÖKULMA VANKIEN tupakoinnin rajoituksiin muuttuu, kun vankilaa tarkastellaan totaalisena laitoksena. Armeijassa, mielisairaaloissa ja vankiloissa asukkien elämä on ympärivuorokautista ja tiukasti säädeltyä. Yksilöt erotetaan sosiaalisesti ja fyysisesti muusta yhteiskunnasta. Asukkien pukeutumiseen, käyttäytymiseen, kommunikointiin ja totuttuihin arkisiin toimiin kohdistuvilla rajoituksilla karsitaan identiteetin kannalta keskeisiä rakennusvälineitä. Tästä puhutaan minuuden riistämisenä, jolla viitataan sosiologi Erving Goffmanin klassikkotutkielmaan totaalisista laitoksista.

Näkökulma vankien tupakoinnin rajoituksiin muuttuu, kun vankilaa tarkastellaan totaalisena laitoksena.

TOTAALISISSA LAITOKSISSA asukeilla on hyvin rajallinen päätäntävalta omaan toimintaansa. Tästä syystä tupakoinnin kaltaiset varsin pienetkin asiat saavat suuria merkityksiä. Symbolisen merkityksen ohella ne ovat tärkeitä välineitä yksilöiden kokemuksessa minuuden ja autonomian säilymisestä. 

2000-luvulla vastaavia toimia on kokeiltu esimerkiksi armeijassa. Siellä tupakoinnilla on sitkeä ja kauas menneisyyteen kiinnittyvä kulttuurinen paikka, jota ei ole täyskielloin pystytty murtamaan. 

KUN TOTAALISISSA LAITOKSISSA ryhdytään sääntelemään sellaisia elämänalueita, joiden asukit katsovat kuuluvat yksityisen piiriin, syntyy vastarintaa ja sääntöjä pyritään kiertämään kaikin mahdollisin keinoin. Vankilan kohdalla tämä aiheuttaa kitkaa vartijoiden ja vankien suhteeseen, joka on usein jo valmiiksi varsin jännitteinen. Sen sijaan, että vangit motivoituisivat lopettamaan tupakoinnin, tupakoinnista saattaa tulla tärkeä vastarinnan ja yksilön autonomian symboli.

TOIMET TUPAKOINNIN vähentämiseksi ovat kansanterveyden kannalta kannatettavia. Ihmisen toimintaan vaikuttavat kuitenkin monet psykologiset, sosiaaliset ja kulttuuriset voimat, jotka asettuvat poikkiteloin terveyden edistämiseen pyrkivien toimien kanssa. Totaalisissa laitoksissa tupakointikiellot saavat hyvin erilaisen merkityksen kuin muualla yhteiskunnassa. Siksi täyskieltojen vaikutus saattaa kääntyä jopa negatiiviseksi. 

Tupakoinnin kieltäminen totaalisissa laitoksissa on myös perustavanlaatuinen yksilönvapauskysymys. Onko mikä tahansa oikeutettua, kun ihmisen minuutta riistetään?

Mikko Salasuo on Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian dosentti ja työskentelee vastaavana tutkijana Nuorisotutkimusverkostossa.

Lisää uusi kommentti

Filtered HTML

  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <i> <b> <p> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.