Tiimi 3/2018

Tiimi on päihdetyön erikoislehti, joka seuraa päihdepolitiikan, -hoidon, -ehkäisyn ja tutkimuksen ajankohtaisia ilmiöitä, kehityssuuntia ja tapahtumia. Tiimi ilmestyy viisi kertaa vuodessa ja sen painos on 2 300 kappaletta.

PDF-lehti: 

Viestintä on yksi monista tavoista tehdä päihdetyötä. Sen tehtävänä on tuoda näkymättömiksi jäävien kansalaisryhmien ääntä esiin, parantaa heidän yhteiskunnallista asemaansa sekä turvata tarvittavan tuen ja palveluiden saavutettavuus.

Kun heroiini poistui Suomen huumemarkkinoilta viitisentoista vuotta sitten, opioidiongelmasta tuli lääkeongelma. Toisin kuin Yhdysvalloissa, meillä reseptilääkeongelma ei suurimmaksi osaksi johdu kotimaisista resepteistä, ainakaan vielä.

Helsingin Sanomissa debatoitiin toukokuussa kiivaasti lasten tietokonepelaamisesta. Keskustelu käynnistyi muusikko Daruden puheenvuorosta Facebookissa.

Muuta Tiimissä 3/2018:

Ilmo Jokinen: Vahvistamo yhdistää nuorten ehkäisevän työn ja mielenterveyden tukemisen

Sata nuorta kertoi, mikä auttaisi

Kirsimarja Raitasalo & Kristiina Kuussaari: Vanhempien päihdeongelma usein huostaanoton taustalla

Onko pohjoismaista suhtautumista kannabikseen?

Sosiaalijournalismi: ryhmien ongelmia, sankarillisia yksilöitä

Työ & tekijä: Heli Alkila

Tutkittua:
Päihde- ja mielenterveysyhdistysten vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden tuessa kehitettävää

Tieteen kentiltä:
Suomalaisen rahapelaamisen vaiheet
Rahapeliongelma jää helposti tunnistamatta

Kirja-arviot:
Santerin muistolle (Marko Luukkanen: Surukirja)
Optimistinen alkoholilääkäri (Bo Löfgren: Alkoholboken)
Huumeglobalisaation jäljillä (Tom Wainwright: Huumeparonin käsikirja)

Lyhyesti

Henkireikä: Miia Piho