Kirjoitusohjeet

Haluatko kirjoittaa Tiimiin?

Tiimi on päihdetyön erikoislehti, jonka tavoitteena on saada aikaan yhteiskunnallista keskustelua päihdeongelmista ja välittää päihdetyön kokemuksia julkisuuteen. Tiimi julkaisee päihdehoitoon ja -kuntoutukseen sekä päihde- ja riippuvuustematiikkaan liittyviä asiantuntija-artikkeleita, uutisia, haastatteluja ja keskustelupuheenvuoroja.

Tiimissä ei julkaista kirjoituksia, jotka on jo julkaistu jossain muussa merkittävässä lehdessä. Tiimiin ei myöskään sitouduta ostamaan juttuja etukäteen. Julkaisemisesta päätetään vasta, kun juttu on luettu. Osa Tiimin jutuista julkaistaan myös Tiimin nettiversiossa: www.a-klinikka.fi/tiimi.

Kirjoita yleiskielellä

Kirjoitusten on oltava selkeää ja yleistajuista suomea. Ammattislangin ja hallintokielen käyttöä on syytä välttää. Asiaan voi käydä suoraan, laajoja johdatuksia ei tarvita. Tavoitteena on sujuvakielinen, naseva ja persoonallisella tyylillä esitetty asiaproosa. Muista, että kirjoitat Tiimin lukijoille, et esimerkiksi työryhmällesi tai esimiehellesi.

Kaikki Tiimin kirjoitukset editoidaan toimituksessa. Kirjoittaja saa tekstinsä tarkistettavaksi, ennen kuin se julkaistaan lehdessä.

Tiimi ei ole tieteellinen julkaisu. Sen vuoksi lähdeviitteitä ei yleensä mainita tekstin sisällä eikä alaviitteitä suosita. Tekstissä voi tarvittaessa mainita teoksen, joka liittyy oleellisesti kirjoittajan sanomaan. Artikkelin loppuun voi sisällyttää max. 5-6 tärkeää kirjallisuusviitettä. Tätä pidemmät kirjallisuus- tai lähdeluettelot voidaan julkaista lehden nettiversiossa.

Viitteet muotoillaan seuraavien mallien mukaisesti:

  • Eva Kanerva: Onko elämällä väliä? PS-kustannus 2011.
  • Pia Mäkelä ja Janne Härkönen: Suomalaisten alkoholinkulutus on vähentynyt – keiden ja millainen kulutus? Yhteiskuntapolitiikka 5/2017.

Kirjoitusten yhteyteen tarvitaan lyhyt 1–2 lauseen esittely kirjoittajasta.

Tekstin pituus

Artikkelien maksimipituus on 8 000 merkkiä, mikä pitää sisällään myös välilyönnit.

Kirja-arvioiden merkkimäärä on maksimissaan 2 500 merkkiä.

Tutkittua-palstalle tulevien artikkelien maksimipituus on 4 400–5 700 merkkiä riippuen taulukkojen tai kuvioiden määrästä.

Kuvat, taulukot ym.

Kuvat ja ehdotukset kuvituksesta ovat tervetulleita. Kuvien on oltava kuvatiedostoformaatissa ja täytettävä painettavan materiaalin vaatimukset. Liitä mukaan tiedot kuvaajasta ja kuvan esittämästä tilanteesta ja henkilöistä.

Älä liitä kuvia, taulukoita tai kuvioita tekstitiedostoon, vaan lähetä ne omina tiedostoinaan. Kuviot ja taulukot toimitetaan Excelin tiedostomuodossa. 

Palkkionmaksu

Kirjoituksista maksetaan yleensä kirjoituspalkkio, joten mukaan on liitettävä tekijän maksutiedot: verokortti ja pankkiyhteystieto (IBAN + BIC).

Tiimin aikataulu 2020

Numero Aineistopäivä Ilmestyy
1/2020 16.1. 13.2.
2/2020 16.3. 16.4.
3/2020 14.5. 11.6.
4/2020 27.8. 24.9.
5/2020 29.10. 26.11.

Julkaisija

A-klinikkasäätiö
Ratamestarinkatu 7 A
00520 Helsinki

Tilaukset ja osoitteenmuutokset: 
lomakkeella
tai sähköpostitse: tilaukset(at)a-klinikka.fi
tai puh. 0400 624 870 / Auli Saukkonen

Toimitus

Minna Hietakangas, päätoimittaja, puh. 050 4727 846

Auli Saukkonen, toimitussihteeri, puh. 0400 624 870

etunimi.sukunimi(at)a-klinikka.fi

Toimitusneuvosto 2018–2019

päätoimittaja Minna Hietakangas
tutkimusprofessori emerita Marja Holmila
vapaa kirjoittaja Koko Hubara
ylilääkäri Margareeta Häkkinen, A-klinikka Oy
vastaava tutkija Mikko Salasuo, Nuorisotutkimusverkosto (pj.)
tuottaja Ilpo Salonen, Otavamedia
tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö

Toimitusneuvoston sihteerinä toimii Tiimin toimitussihteeri Auli Saukkonen.