Media ja huumekampanjat

Kirjoittaja: 
Teuvo Peltoniemi
Pääkirjoitus

Kesäkuussa EU:n pressiauditoriossa Brysselissä vaihdettiin hetkeksi rooleja. Kymmenet toimittajat olivat kokoontuneet kuuntelemaan komission tiedonantoja. Rutiiniasioiden välillä lavalle nousivat komissaari Jacques Barrot'n rinnalle median edustajat itse, puolalaisen tv-verkon omistaja ja ranskalainen tv-viihdejuontaja etunenässä, ja Tiimikin samalla asialla. Yhteen ääneen todistettiin, että on aika ryhtyä yhteisiin tositoimiin huumeiden käytön vähentämiseksi ja että myös media osallistuisi kumppanuuden hengessä.

European Action on Drugs -kampanjan tavoitteiden kannattaminen ei sinänsä ole vaikeaa. Yhteistyö, kumppanuus ja solidaarisuus ovat helposti hyväksyttäviä sanoja. EAD korostaa, että huumetyötä pitäisi tehdä tutkimustiedon pohjalta ja laajassa yhteistyössä yksilöiden ja järjestelmien eri tasoilla.

EU on vuosia tukenut kansalaisjärjestöjen samantyyppistä työtä pienimuotoisten projektien avulla. Mutta Euroopan tasolla komissio on tukeutunut pikemminkin mediakampanjoihin, joissa sanaa on levitetty ylhäältä alaspäin mainostoimistojen avulla. Nyt EAD haluaa median mukaan toimijaksi muiden rinnalle. Kiinnostavaa.

Juhlapuheissa media korostaa peilirooliaan. Tiedotusvälineet heijastavat yhteiskuntaa, ja ainakin laatulehdistö pyrkii objektiivisuuteen. Reaalielämässä media on tietenkin vahva vaikuttaja, ja monien mielestä voimistumaan päin.

Päihteiden osalta median vaikuttajarooli on ollut vaihteleva Suomessa. Joskus tiedotusvälineet ovat tukeneet suoraa päihdetyötä tuki-ilmoituksin, varsinkin, jos kohderyhmänä ovat lapset tai nuoret. Vahva huumepainotus on nykyisin siirtynyt alkoholikiinnostukseen. Vaikka päihdekirjoittelu yleisesti heijastelee todellisuutta, on mm. päihdehuoltoteemassa aika juttuja, joita tuntuu ohjaavan enemmän etukäteisasenne kuin tutkimustieto. Sosiologien mielestä median rooli on kiinnostava myös huumeasioihin liittyvien moraalipaniikkien kehittymisessä.

Varsinkin Englannissa tiedotusvälineet ovat ottaneet kiihkeitäkin kantoja kannabiksen laillistamisasiassa. Yleisesti ottaen huumepolitiikasta on kuitenkin Euroopan tiedotusvälineissä melko yhtenäinen ja melkoisesti kriminaalipolitiikkaa korostava linja.

On kiinnostavaa, että EAD-kampanjaa pyörittää Oikeuden, vapauden ja turvallisuuden pääosasto, jonka alaisuuteen kuuluu huumeiden kontrolli. Siitä huolimatta ohjelmassa korostetaan huumeiden käytön kysyntään kuuluvia asioita ja painotetaan, että huumeongelmaisille olisi tarjottava ymmärrystä, tukea ja toimintaa huumeiden tilalle, eikä leimattava rikollisiksi.

Toimittajayleisön reaktiot Brysselissä pressiauditoriossa olivat tavanmukaisen ristiriitaisia. Toisten mielestä tuli taas yksi kampanja lisää, toisten mielestä yhteisöpainotus ja pyrkimys konkreettisiin tekoihin on uutta. Ja jotkut kysyivät, pitääkö median tosiaan kampanjoida huumeasioissa.

Miksi minä päätoimittajana ja Tiimi lehtenä on mukana? Koska EAD-kampanjan tavoitteet ovat riittävän järkeenkäyviä ja asiallisia. Koska Tiimin rooli on välittää tutkimuspohjaista huumetietoa ja humaania
asennoitumista huumeongelmaisia kohtaan. Koska media on myös vaikuttaja, ei pelkkä tiedonvälittäjä. Ja koska näin Tiimi tukee myös koko A-klinikkasäätiön samansuuntaista työtä.

Lisää uusi kommentti

Filtered HTML

  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <i> <b> <p> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.