5/2009

Tiimi on päihdetyön erikoislehti, joka seuraa päihdepolitiikan, -hoidon, -ehkäisyn ja tutkimuksen ajankohtaisia ilmiöitä, kehityssuuntia ja tapahtumia. Tiimi ilmestyy viisi kertaa vuodessa ja sen painos on 2 300 kappaletta.

PDF-lehti: 

Kesäkuussa EU:n pressiauditoriossa Brysselissä vaihdettiin hetkeksi rooleja. Kymmenet toimittajat olivat kokoontuneet kuuntelemaan komission tiedonantoja.

Kun joku perheestä hakeutuu päihdehoitoon, hoidossa pitäisi huomioida myös hoitoon hakeutujan läheiset. Läheisen oikeus on saada kuulla esimerkiksi kysymys, kuinka itse jaksat.

Mikko Ylikankaan kirja Unileipää, kuolonvettä, spiidiä käsittelee huumausaineiden historiaa Suomessa ennen vuotta 1950. Kun kirjaa lukee, joutuu myöntämään, että osattiin sitä ennenkin.