Lääke yksin ei riitä korvaushoidossa

Kirjoittaja: 
Auli Saukkonen

Lääkitys ja psykososiaalinen kuntoutus kuuluvat yhteen korvaushoidossa.

Artikkeli

Opioidiriippuvaisten korvaushoito tuli viralliseksi osaksi päihdepalvelujärjestelmää vuonna 2000. Ensimmäiset korvaushoitoklinikat voivat viettää pian 10-vuotisjuhliaan. Iso osa huumehoidosta on nykyään opioidiriippuvaisten korvaushoitoa. Tuorein arvio korvaushoidossa olevien määrästä on 1 700.

Huumeidenkäyttäjät mieltävät korvaushoidon usein kaukaiseksi onnen maaksi: ne jotka onnistuvat sinne pääsemään ovat onnekkaita, sillä he pystyvät pitämään vieroitusoireensa poissa yhteiskunnan tuella. Korvaushoidon tarve keskittyy etenkin suuriin kaupunkeihin ja pääkaupunkiseudulle, jossa hoitoon jonotetaan.

Hoidon sisältö vaihtelee kunnittain

Nykyisessä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa korvaushoito jakautuu kuntouttavaan ja haittoja vähentävään hoitoon. Kuntouttavan hoidon tavoitteena on päihteettömyys. Haittoja vähentävällä hoidolla pyritään parantamaan potilaan elämän laatua.

Arabianrannan päihdeklinikalla Helsingissä korvaushoidossa on runsaat 80 asiakasta, joista hieman alle kolmannes sijoittuu haittoja vähentävään korvaushoitoon. Heille tukea on tarjolla lääkkeenannon oheen jonkin verran. Keskittymään tosin joudutaan siihen, mikä on akuuttia. Työ on enemmän kriisiluonteista. Lääkkeenjaon yhteydessä asiakkailla on mahdollisuus jäädä istumaan ja olemaan yhteiseen tilaan. Se on tärkeä hetki, sanoo Arabianrannan päihdeklinikan sosiaaliterapeutti Noora Reunanen.

– Siinä on hyvä mahdollisuus antaa tukea ja neuvontaa arkisissa asioissa ja auttaa pienissä asioissa. Näin rakennetaan sitä luottamusta, jonka varassa kuntoutus lähtee eteenpäin.

Se mikä on kuntouttavan tai haittoja minimoivan hoito-ohjelman sisältö, vaihtelee paikkakunnittain. Tampereen kaupunki on ostanut haittoja vähentävään hoito-ohjelmaan korvaushoitoa toteuttavalta K-klinikalta vain lääkkeenjaon. Psykososiaalinen tuki on ollut minimaalista.

– Onneksi ensi vuodeksi on saatu vähän parempi sopimus, sanoo Tampereen K-klinikan yksikköjohtaja Harri Haapasaari. Silloinkin psykososiaalinen tuki perustuu pitkälti asiakkaiden keskinäiseen vertaistukeen.

Ei valtakunnallista ohjeistusta

Se, sijoittuuko asiakas kuntouttavaan vai haittoja vähentävään korvaushoitoon, päätetään hoidon alussa korvaushoidon tarvetta arvioitaessa. Myöhemmin korvaushoitoa toteutettaessa saatetaan huomata, että asiakas on väärässä kategoriassa. Esimerkiksi Arabianrannan päihdeklinikalla pyritään tällaisessa tilanteessa räätälöimään hoitoa: haittojen minimointiin lisätään tukea tai kuntouttavassa hoidossa kevennetään tukea ja annetaan asiakkaalle tilaa ja aikaa sitoutua hoitoon.

Vantaan kaupungin huumehoitoklinikalla eli H-klinikalla korvaushoidon alussa on intensiivinen puolesta vuodesta vuoteen kestävä jakso, jolloin asiakas tapaa työntekijöitä tiheään. Tarkoitus on seurata, miten hoito lähtee etenemään. Tavoitteena on kannustaa asiakasta kuntoutumaan. Päätös asiakkaan sijoittumisesta kuntouttavaan tai haittoja vähentävään hoitoon tehdään vasta tämän jakson jälkeen.

On huono vaihtoehto, jos hoitoon kuuluu vain lääkkeenanto eikä muuta.

Helsingin yliopiston päihdelääketieteen professori Hannu Alho sanoo, että käypä hoito -suosituksia pidemmälle meneviä valtakunnallisia ohjeistuksia tai suosituksia korvaushoidon sisällöstä ei ole. On täysin mahdollista päättää, että hoito sisältää vain lääkityksen mutta ei kuntoutusta.

– Näin se valitettavasti on, ja se on erikoinen asia. Vähän sama kuin jos kunnat päättäisivät, että ei anneta diabeetikolle ollenkaan ravitsemusneuvontaa, jaetaan vain insuliinipiikkejä. Kuntia kiinnostaa vain raha, ja sitä yritetään aina nipsiä jostain päästä.

Kuntoutus ja lääke kuuluvat yhteen

On vahvaa tutkimusnäyttöä sen puolesta, että kuntoutus ja lääke kuuluvat korvaushoidossa yhteen, Hannu Alho korostaa. Korvaushoitolääkkeestä vieroittautuminen ei onnistu ainakaan ilman kuntoutusta.

– Jos ajatellaan toisin, silloin mennään ylläpitohoidon puolelle ja vain korvataan huume jollain muulla aineella. Miksei sitä muuta ainetta voisi sitten jakaa vaikka bussista, hän huomauttaa.

Vantaan kaupungin H-klinikan esimies Arja Kanerva on samoilla linjoilla. Jos hoitoon kuuluu lääkkeenanto eikä muuta, se ei ole hyvä vaihtoehto, hän sanoo.

– Asiakkaat ovat herkkiä vastaanottamaan hyväksyviä viestejä. Jos on vain lääkitys eikä edes herättelykeskusteluja, he saattavat päätellä, että saat opiaatin tästä mutta mitään muutosta ei tarvitse tehdä. Kyllä hoidossa on luotava pohjaa muutokselle.

Kuntoutuksen polku on pitkä ja vaativa

Kuntoutuminen on korvaushoidossa pitkä rupeama, jossa on paljon tehtävää. Korvaushoitoon tulevat ovat aloittaneet päihdekäytön tyypillisesti alakouluiässä.

– Käyttäytymismallit ovat usein kuin murrosikäisellä. Monen identiteetti on muotoutunut itsekeskeiseksi. On vuosien työ, että ihminen alkaa aikuistua, sanoo lähihoitaja, seksuaalineuvoja Peter Lindholm Arabianrannan päihdeklinikalta.

Kun ihminen tulee korvaushoitoon, lähtökohtana saattaa olla esimerkiksi hänen asunnottomuutensa poistaminen. Toisessa päässä voi olla esimerkiksi valmentava koulutus. Kuntoutumista on kaikki se, mitä siinä välissä tapahtuu, sosiaaliterapeutti Noora Reunanen kuvaa.

Korvaushoitoon tulevat ovat aloittaneet päihdekäytön tyypillisesti alakouluiässä.

Välissä tapahtuu monen kohdalla paljon, sillä korvaushoidossa olevat ovat usein monin tavoin huonossa asemassa ja syrjäytyneitä. Identiteetti on hukassa. On psyykkistä oireilua, aineiden oheiskäyttöä, alkoholinkäyttöä, muitakin riippuvuuksia kuin opioidiriippuvuus. On sosiaalisia ongelmia ja traumaattisia tapahtumia omassa menneisyydessä. Kuntoutuminen etenee yksilöllisesti ja asiakkaan omilla ehdoilla siten, että hän itse määrittää tavoitteita.

Ympäristön asenteet ovat usein kielteisiä korvaushoitoa kohtaan. Kun korvaushoidossa oleva käy samaan aikaan koulua tai on töissä, korvaushoito on viisasta pitää omana tietonaan. Jos se käy terveydenhuollossa ilmi potilastiedoista, suhtautuminen usein muuttuu.

– Huono kohtelu on tosiasia. Se että on korvaushoidossa, ei kiinnosta. Ajatellaan vain, että tässä on narkomaani, sanoo Arabianrannan päihdeklinikan lääkäri Reija Korhola.

Tukea tulisi olla tarjolla tarpeeksi pitkään

Arabianrannan päihdeklinikalla korvaushoito on pitkäkestoista eikä hoitoajalle ole tällä hetkellä ylärajaa. Tampereella K-klinikan hoito on rajattu intensiivivaiheeseen. Esimerkiksi kuntouttavassa korvaushoidossa sen kesto on 1,5 vuotta. Sen jälkeen tarkoitus on siirtyä jatkohoitoon kaupungin terveysasemille tai järjestää lääkkeenanto apteekkisopimuksella.

Arabianrannasta jatkohoitoon siirrytään terveysasemille ja A-klinikoille. Ongelma on, että jatkopaikkoja ei ole riittävästi.

– Hyvä olisi, jos jatkohoitopaikkoja tulisi lisää. Silloin lääkitys voisi jatkua siellä ja se olisi kuin mikä hyvänsä lääkitys mihin hyvänsä krooniseen sairauteen. Ei sen kummempi, sanoo Reija Korhola.

Julkisessa terveydenhuollossa resurssit korvaushoidon järjestämiseen ja etenkin psykososiaaliseen tukeen ovat hyvin rajalliset. Seurauksena voi olla pyöröoviefekti. Tampereen K-klinikan yksikköjohtaja Harri Haapasaari toivoo, että intensiivivaihe olisi pidempi.

– Ihmiset lähtevät suurin toivein jatkohoitoon intensiivivaiheen päätyttyä. Sitten saattaakin käydä niin, että he putoavat hoidosta ja tulevat vähän päästä uudelleen takaisin, Haapasaari sanoo.

Myös Vantaan H-klinikalla on asiakkaita korvaushoidossa toisella tai kolmannella kierroksella. Arja Kanerva sanoo, että pieleen mennessä edellisestä kerrasta on usein opittu jotain ja seuraavat kerrat menevät paremmin.

Motivaatio ei ole yksioikoinen asia

Yksi kysymys korvaushoidossa on kysymys asiakkaiden motivaatiosta. Arabianrannan päihdeklinikalla huomautetaan, että motivaatio on kaikkea muuta kuin yksioikoinen asia.

– Motivaatio mihin? Joku haluaa vain päästä hoitoon. Meillä on haittoja vähentävässä korvaushoidossa ihmisiä, jotka todennäköisesti ovat hoidossa lopun elämäänsä. Heillä ei ole oheiskäyttöä, he ovat eläkkeellä, asuvat omissa asunnoissaan ja kokevat elämänsä hyväksi ja hyötyvänsä hoidosta. Mihin motivaatio pitää olla? Ainoastaanko vieroittautumiseen tai kouluttautumiseen ja työllistymiseen? sosiaaliterapeutti Noora Reunanen kysyy.

Kommentit

miksei korvaus hoidossa sallita bentso lääkitystä

Bentsolääkitys lasketaan "hitaasti mutta varmasti" sano lääkäri mulle kuntouttavassa k-hoidos,vedoten bentsopudotusta sillä että saan korvaavana lääkkeenä Suboxonea.. Nyt haittoja vähentävässä sain bentsot takaisin,tässä vedottiin siihen että ne joillla betsot menee hoitoon tullessa pääosin tai säkällä lääkäri kirjoittaa bentsoa tai muita buranaa kovempia,sillä että kun ei seulota eikä muuten pidetä kontrollia oheiskäytöstä,muuta kuin puhallutetaan joka kerta ennen lääkkeen antoa.

moi. Olen n.3v. Aikana saannut 3 aivoinfarktia ja mekaanisen hiippaläpän.käyttänyt n.25v.kamaa nykyyään vain subua.elän kaksoiselämää.olen jäämässä eläkkeelle onko mahdollista että en pääse eläkkeelle koska usein uskotaan että minun tapauksessani lähimuisti meni.eikö sitä katsota suvun sivu vaikutuksen syyksi.käyn kk. Neuropsykologissa hoidossa.mitä mieltä olette että kannattaako hake edes korvaishoitoon? Tai meneekö eläkkeelle jääminen myttyyn.lähimuisti aivan out.Kiitos.

Keskustele lääkärisi kanssa. Onhan ihmisiä kuntoutustuellakin eli määräaikaisella eläkkeellä, vaikka ovat korvaushoidossa suboxonella. Ei kai ne estä toisiaan. Tapaa lääkärisi ja hakekaa sitten sitä, mikä sinua auttaa eteenpäin. Tsemppia.

^miks ihmeessä pitäisi viellä bentsoja saada!?

Bentsoja pitäisi saada monestakin syystä, siksi en lähde niitä luettelemaan. Nille korvaushoitolaisille joilla bentsoja menee ja lopettaminen olisi vaarallisempaa kuin lopettamisen hyöty. Esim. hengenvaara, on erikseen kielletty bentsojen pois ottaminen. Eli lääketieteellistä estettä bentsoihin korvaushoidossa ei ole koska niillä on jokin lääkinnällinen funktio.

Käyttäjillä voi olla oikea perusteltu tarve bentsolääkitykseen. Mutta asioihin leväperäisesti perehtyneet "palkannostajat" saattavat vedota esim. siihen, että metadonilla on itsestään sedatiivinen vaikutus, siksi et tarvitse bentsoja. Em. esimerkki oli väärä ja maallikkopäättelyyn perustuva perustelu bentsojen tarpeettomuudesta. Lisäksi, bentsoannosta ilman potilaan lupaa laskeminen on pakkovieroitusta joka on suomessa yksiselitteisesti laitonta.

Suomessa korvaushoito tuntuu olevan jokin poliisin jatkokäsi terveydenhuollon puolelle jotta pääsisivät rankaisemaan. Ainakin tampereella eräs johtavassa asemassa oleva poliisi kuumottelee erästä korvaushoidon suunnittelusta ja järjestelystä vastaavaa henkilöä. lääkkeiden kadulle päätymisen takia. Tämä viimeksimainittu on syyllistynyt laittomiin korvaushoidon keskeuttämisiin, epäasialliseen käyttäytymiseen jne. Ja korvaushoidossa tampereella poikkeuksia lukuunottamatta on hierarkinen systeemi jossa sonta valuu alaspäin aina potilaaseen saakka. Eikö terveydenhuolto pitänyt olla potilaita varten eikä esim. muutamien narsistien peli- ja temmellyskenttä. Eli siis korvaushoitopotilaat = narsismin lähde. :(

Voisiko joku puolueeton tampereen ulkopuolinen taho tutkia tai tutkituttaa luotettavasti korvaushoidossa tapahtuvat laittomuudet, asiattomuudet ja mielivallan käytön.

hei luin kertomuksesi ota yhteys potilas asia mieheen yleensä ne pystyy aika pitkälle vaikuttamaan.olen itse yrittämässä saada poikaani jonnekin katkolle kautta hoitoon menee liian lujaa.elämä on lahjaksi annettu meille rukoilen kaikkien näiden puolesta jotka ovat tälle palstalle kirjoittaneet.rukoilen että he selviävät ei ole helppoa.rohkeita päätöksiä jumalan siunausta teille kaikille.jeesus rakastaa juuri sinua hän tahtoo sinut pelastaa ja syntisi anteeksi antaa.usko vaikket tahtoiskaan.

perussairautena todettu jo ennen hoitoa paniikkikohtaukset,ahdistus,tuskaisuus ja vitutus

Älä ole tyhmä, bentsot vaikuttaa GABA reseptoreihin, ja opiaatit opioidireseptoreihin. Kummallakaan ei voi korvata toista jos on molempiin koukussa.

suurin osa meistä korvaus/haittojen minimoivassa hoidossa, varsinkin ne jotka ovat syntyneet 70 luvulla tai ennen ovat ehtineet syömään niitä kauan.eikä PYSTY psyykkeen takia.tai traumaattisen elämän takia olla ilman.on kramppi,epilepsia,yleinen ahdistus häiriö ( GAD ), ja monia muita oireita.kokeilkaa itse käyttää yli 20V bentsodiatsepiinejä ja olla ilman vaikka vuoden.ei ole elämisen arvoista elämää. Suomen bentsodiatsepiini yhdistys ja Bentzo Finland Org

 

Olen samaa mieltä ja sama pätee särkylääkkeet. Me ollaan jo koukussa bupresta tai metadoonissa. Masennuslääkkeistäkin tulee pahat viekkarit!

juu, on kummallista että "masennus ja uuden sukupolven lääkkeet" nekin jotenkin on serotiiniin pohjautuvia, aiheuttaa hyvin pahoja sivuoireita ja varsinkin lopettamisoireet,(vierotusoireet) mutta ne eivät ole vieroitusoireita vaan " lopettamisoireita" sanoilla kikkaillaan ja asia on ihan sama loppujen lopuksi! ne ovat kalliita ja niista kork. 10-15% ihmisistä saa apua...loput syövöt turhaan! mutta niitä kylvetään. halpa luotettava bentso on minun masennuslääke ja se ei pilaa elämääni, auttaa vain! miksi se on väärin? miksi on oikein sitten syöttää yhä uusia jauusia sopimattomia lääkkeitä.?? bisnes, ei se mikä on potilaan toive! keneltä on pois minun bentson käyttö? toimin paremmin, uskallan paremmin. olen jopa työelämäänkin päässyt! en pysyvään, mutta alku sekin! se ei olisi onnistunut ilman uutta bentsojen aloitusta.21 vuotta syönyt ja 3 viikossa ajettiin alas, kun aloitin hoidon! ei onnistunut ja sitten kun oli pakko, niin 2-3 jj,tta en poistunut asunnostani. en uskaltanut vastata puhelimeen. sun muut fyysiset ja unettomuudet, epilepsiakohtaukset, poissaolokohtaukset. stressaavaa aikaa. sitten se yksi päivä oli ohi. tuntui hienolta! mutta kauan ei ollut hyvä olo. alkoi uudestaan pelkotiloja ja ahdistusta. sosiaalisten tilanteidn pelkoa ja pelkoa milloin alkaa uudelleen pelkäämään. alkaa tarkkailemaan itseään. tuttua varmasti kaikille! jos elämä on hyvin ja on bentsot? mikä siinä on väärää? masennulääkk eet kyllä ovat perusteltavissa vaikkei olisi masentunut edes! yksilöllisyttä toivon hoitoon. ei jokainen korvaushoitolainen ole sama. minä olen 10 v. heroiinia ja oxycontinia vedin 90- luvun sitten subua,amfista meni melkein joka päivä ja savua +lsd,tä.yhteensä 28 vuotta kovaa vetoa, sitten vähemmän pikkuhiljaa kun ei kunto kestänyt. sitten on subua ja piriä vetänyt 22 vuotias nuori joka on ehkä 1.3 vuotta vasta doupannut! olemmeko saman hoidon ja elämäntilanteen mukaan samanlaisia potilaita? no ei ollenkaan! mutta sovelletaan samat säännöt? ja tuollaiset pitäisi panna katkoille ensin, ennen kuin he jäävät loppuelämäkseen koukkuun metukkaan! itsekin 13 x katkolla, ennenkuin myönsin etten pääse opiaateista eroon. joten oli ainut vaihtoehto! kadullakaan ei ikuisesti jaksa varsinkin kun ei enää ollut parikymppinen!

Parempi olis saada lääkkeet lääkäriltä eikä kadulta.tietää mitä saa.ne jotka käy yksityisellä joutuvat melkein aina myydä puolet pois että kattaa lääkärilaskun. Ei lääkäri voi pelätä kelaa tai valviraa.ME KÄRSITÄÄN JOS LÄÄKÄRILLÄ ON KÄDET SIDOTTUNA. BENTSOT TAKAISIN JA MUUT PKV LÄÄKKEET YST.T.R.M

Sallitaan vai erikoistapauksissa. Pitää ensiksi kärsiä muutamat tiputukset/vieroitukset ja valittaa kokoajan huonosta terveydentilasta JA perustella erittäin hyvin miksi ei haluaisi siirtoa metadoniin (miski ei suoraan fentanyliin?). Sen kahden vuoden kärsimyksen jälkeen voi saada bentsolääkityksen takaisin. Mutta tosiaan kaksi vuottaa joutu kärsimään unettomuutta ja "astronauttioloa". t.Potilas

Mä en halua niitä sivuvaikutuksia, olkaa kilttejä , mä en haluu!!!

kylmä kalkkuna , vetää kuiville ja kuolema reflohin on puppua. jos on tosissaan korv,hoito ilman sekokäyttöä. siis niinkuin sopii niin tekee pn oikein

Kuolema refloihin ei ole puppua, jotku ylimieliset tietämättömät lääkärit kyllä näin väittävät. Harvinaista se kyllä on. Kylmä kalkkuna on tutkitusti huono ja toimimaton tapa lopettaa aineiden käyttö. Se ei kanna useinkaan pitkälle, lisäksi seinään lopettaminen pitkän käyttöhistorian jälkeen on vaarallista. Siitä ei puhuta, mutta pysyvät sisäelinvauriot rajussa vieroituksessa eivät ole niin harvinaisia kuin kuolema.

korvaushoito ohjeiden ja huumekaupan (korv.lääkkeiden) karun arjen vaikutuksen näkeminen ei-hoitolaisten elämässä, laiminlyönti on vienyt koko hallituun vakavaan hoitoon pohjan pois ja koko hoito hoiti hoitonsa hoidontarpeeseen.

kyllä korvaushoidossa sallitaan niin kattavan lääkityksen kuin poltilas tarvitsee..tietyt lääkkeet on kyllä mahdottomia..jos perustelut on hyvät ja hoitajat sekä lääkärit tietää esim paniikki häiriöstä tai kivuista niin kyllä minulla ainakin lääkitys järjesty..bentsot on ollu alusta saakka..5mg rivatrillia. mutta n vuosi meni siihen että sain neurontinit kipuihin..se vaati sen että psyyke meni osastokuntoon kipujen takia ennenkun tapahtu mitään. lääkärienkaa pitää osata komminikoida.toki aina on mielipide ja kyrpälääkäreita mutta kaikilla on oikeudet ja tarpeet.aina ei voi vedota : mutta kun tämä sinun menneisyys,sinulle tulee vaan uusia riippuvuuksia.

oon tekemässä muuttoa pois..voisiko joku kertoa mistä saan tietää tai voisko joku listata missä kaupungeissa on vielä mahdollista olla suboxone hoidossa..esim joensuussa ei enää järjestetä subu hoitoa mutta jos muuttavalla potilaalla on suboxone niin se pidetään ennallaan. pls! tartteisin infoa.

olen itse metadon hoidossa jo neljättä vuotta ja oon 36v. bentsot ajettiin päpsyssä vajaassa 2:dessa viikossa alas.olin siihen asti syöny n.15 vuotta todella paljon benejä laidasta laitaan. jouduin vantaan h-klinakalle ja tämä on ihan sairasta että multa odotetaan etten syö yhtäkään bentsoa vaikka saan todella rajuja ns.paniikikohtauksia ja muita eri asteisia oireita,mm.unettomuutta hikoilen todella paljon voimakkaita pelkokohtauksia.tuntuu mahdottomalta hoitaa muille ihmisille aivan arkisia askareita.miksi en voi saada valvotusti vantaan h-klinikalta samalla kun saan sen metadon anokseni muutaman bentson myös valvotusti?.vaan joudun ostamaan niitä bentsoja kaduilta ja katukauppa sen kun rehottaa pahempana ja pahenee ellei Vantaa ja Helsinki myönnä että opiaatti korvaushoidossa suurimalla osalla on pitkä bentsojen käytön histiria jota ei voi vaan pyyhkäistä maton alle.ja nyt on jo hyvän aikaa Vantaa ensin ja Helsinki vähän myöhemmin aloittanut että kaikilta uusilta sekä vanhemilta asikkailta bentsot pois vaikka mikä ois!.Kärsiköön perkeleet!!.asian on taas esittänyt kaupunkien virkamiehet ja samat virkamihet on jyrännyt läpi että opiaattikorvaushoidossa ei tarvita bentsoja piste. samat virkamiehet joilla ei ole mitään kunnon faktoja saati käytännön kokemusta.ainoa kokemus meikäläisistä on taxin takapenkillä kun Audi merkkisen taxin taka ja sivulasit oli tietenkin tummennetut ja taksi ajoi kurviin ja joutui jäämään punasiin valohin,matkalla kotiini sipooseen. ja siinä kurvin kodalla virkamies oli nähnyt muutamia huumeiden orjia ynnä muita hamppareita joka olivat tietenkin elänyt onnelisen lapsuuden. ja silti päättänyt uravalinakseen narkkarin lijan!!.t.S.K

Minä aloitin korvaushoidon tammikuussa 2009 subuxonella ja se meni siihen että piikitin ne lääkkeet mitkä sain. Päätin itse siirtyä metadoniin 2009 elokuussa sen jälkeen oheis käyttö väheni kokoajan kunnes 2012 tammikuussa lopetin oheiskäytön. Minulla alkaa kohta uusi työ ja olen todella onnellinen siitä että olen päässyt eroon pahoista tavoista. Olen aloittanut annoksen laskemisen ja tavoite on lopettaa korvaushoito ensi vuoden alku vaiheessa.
T:kani:)

olen itse myös korvaushoidossa suboxone 20mg.omasta mielestä lääke kantaa seuraavaan aamuun asti helpostikkin,vaikka 2vuotta vasta\jo alkanut hoito.toivon että mitä olet kirjoittanut toteutuu tai toteutunut.

Ihana kuulla,että joku onnistuu

Kyllä bentsot yleensä sallitaan, jos niillä on lääkinnällinen peruste.

Yleisesti ottaen potilas halutaan saada pois bentsoista kait sen tähden, että bentsojen ja opiaattien ajatellaan olevan vaarallinen, hankalasti hallittava kombo, ja ehkä myös siksi, että sekalääkitys (-käyttö) kaikissa muodoissa pyritään saamaan pois. Bentsot ovat sitten vaan muodostuneet sellaiseksi yleiseksi pahaksi, joka pitää kitkeä pois, koska lähes jokainen opiaattiaddikti Suomessa on myös bentsoaddikti (näin ei ole välttämättä muualla maailmassa).

Tässä on sellainen ihmeellinen ristiriita, koska Suomessa lääkärikunta määrää bentsoja sata kertaa opiaatteja helpommin. Bentsoja pidetään lääkkeinä, opiaatteja huumausaineena, mutta korvaushoidossa asia on kääntynyt ikäänkuin päälaelleen.

Itsekin olin bentsokoukussa, koska olin saanut niitä vieroitusoireisiin, kuten rauhattomuuteen ja unettomuuteen, ja sitten olin tapani mukaan napsinut niitäkin päivittäin. En pannut bentsovieroitusta pahakseni, koska olin aina halunnut siitä tavasta pois, eikä ollut lääkinnällistä perustetta bentsoille. Lisäksi vieroitusrytmi oli melko hidas, eikä bentsriippuvus ollut mitenkään samalla tasolla opiattiriippuvuuden kanssa.

Bentsot, mikäli niistä vieroitetaan, pitää ajaa alas hyvin hitaasti.

Olen korvaus- tai ylläpitohoidossa ja hoito tapahtuu terveyskeskuksessa. Olen käynyt töissä melkein hoidon alusta saakka. Hankalaa on vain lääkkeen hakeminen, joka pitää hoitaa kerran viikossa ja työaikana. En ole kertonut työpaikalla hoidosta, enkä kerro.

Korvaushoito, mulle on ainakin täl hetkel, sellanen märkä uni vain. Asun stadis ja olen asiakkaana vuosaaren a-klinikal. Monta kertaa olen nämä ns. Arviointikäynnit ja seulatkin lopettanut kesken, koska tuntuu vain niin kaukaiselta ajatukselta koko hoito. Olen 27 vuotias mies ja subutex on ollut suonensisäisesti käytettynä, elämäni kiintokohta jo 3:tta vuotta, päivittäin. Työelämässä olen ollut lähestulkoon koko ajan. Viimeiset puoli vuotta olen ollut työtön, omasta valinnastani. Haluan takaisin työhön, ja pääsisinkin, jos tilanne subutexin hankkimisiseksi selkiintyisi. Niin aivain oikein, olen tajunnut useamman katkaisuyrityksen jälkeen, että tämä kirottu/ihana aine on tullut elämääni jäädäkseen. Pyydän nyt thl:tä että hurry up the Korvaushoito, mulle on ainakin täl hetkel, sellanen märkä uni vain. Asun stadis ja olen asiakkaana vuosaaren a-klinikal. Monta kertaa olen nämä ns. Arviointikäynnit ja seulatkin lopettanut kesken, koska tuntuu vain niin kaukaiselta ajatukselta koko hoito. Olen 27 vuotias mies ja subutex on ollut suonensisäisesti käytettynä, elämäni kiintokohta jo 3:tta vuotta, päivittäin. Työelämässä olen ollut lähestulkoon koko ajan. Viimeiset puoli vuotta olen ollut työtön, omasta valinnastani. Haluan takaisin työhön, ja pääsisinkin, jos tilanne subutexin hankkimisiseksi selkiintyisi. Niin aivain oikein, olen tajunnut useamman katkaisuyrityksen jälkeen, että tämä kirottu/ihana aine on tullut elämääni jäädäkseen. Pyydän nyt thl:tä että hurry up the process

koittakaa mahtua nahkoihinne

korvaushoidossa ei sallita bentsoja tai sallitaan mut ei et oot klinikal bentsois ja et saa lomia, syynä ainakin munkkisaaren klinikalla on että ei haluu syyllistyä kuolemantuottamukseen koska voit muka kuolla millon vaan jos käytät benei.. bullshit
mullöa metku 95mg ja hyvän olon saa vasta ku ottanu pari telarii ja siiderin :)

Olen 26v mies. Jos nyt menen a-klinikalle ja haluan päästä tähän korvaushoitoon niin osaako kukaan kertoa kauan siinä menee ja minkälainen rulianssi siitä tulee vai onko siihen mahdollista päästä vaikka n.4kk. Olen töissä käyvä suboxoni on hallinnut elämääni 3vuotta. En käytä muita huumeita ja jos vaan pystyisin eläisin ilman suboxonea, mutta kun kerran tuli koukkuun jäätyä niin tässä ollaan. 6mg päivässä, onneksi en ole päivääkään joutunut olemaan kipeänä, että olen aina saanut järjestettyä sitä itselleni ja sulatin jopa puolivuotta, mutta heti kun sitä ei saa tai on vähemmän menee iv:puolelle. Jos olisin hoidossa, kaikki olisi normaalia elämää minulle, kävisin töissä ja pääsisin taas viettämään enemmän aikaa tyttöni ja vaimoni kanssa, mutta tämä minun tapani vie kaiken aikana, kaiken rahani, ihmissuhteet, ja joudun pitämään hirveää kulissia kaikkien edessä. KERTOKAA JOKU ONKO MINUN MAHDOLLISTA PÄÄSTÄ TÄHÄN PÄIJÄT-HÄMEEN ALUEELLA?

Missä vaan. Meet terkkariin tai miel. A-klinikalle, sanot et haluut hoitoon. 6kk mennee ainakin.

Vasyin totaalisesti Malmin A-klinikan pallotukseen. Muutin tanne Lontooseen ja sain hoitoa heti saavuttuani.
On se sairasta etta joutuu hakemaan hoitopalvelut toisesta maastta, kun ei meidan hyvinvointivaltiosta sita kohtuullisessa ajassa saa.
Usko on mennyt suomen paihdehoitopolitiikkaan. Ikava aika-sinne on, mutta taalla sentaan asiat toimii.
Tyotilanne on hyva ja opiskelemaankin paasee helposti, jos on edes jonkinlaista kielitaitoa.
Elamani paras paatos oli tulla tanne. Olin aivan lopussa henkisesti koko auttamisjarjestelmaa.
Tuntuu pahalta ajatus, kuinka hoitoa tarvitsevia pompotellaan siella suomessa.
Voimia kaikille hoidossa oleville ja sinne pyrkiville.

ku jostAI LÖYTYS NIITÄ NUMEROITA siis vaikka puh. MINNE VALITTAA KU POTILAAN OIKUKSIA RIKOTAAN. Google ei tunnista korvaushoito ja potilaan oikeudet, NO EI NIITÄ KYL OLEKKAA... T. KALAKUKKO

Hv, hoitajien lupia on peruttu näiden asiakkaiden kanssa seurustelun vuoksi, lopettakaa koko touhu, sosiaali psykologinen lääketiede kuuluu roskiin, ei muualla käytössä, käy myös asiakkaita Vuosaaressa joita vaikutteille alttiita

Siksi että korruptio kukoistaa eräiltä hoitajilta peruttiin luvat kun ryhtyi seurustelemaan klinikan jätkät kanssa, lainsäädäntö muuttunut ei auta kuin kovat otteet, vain valvonnan alaisena työskentely,

Minne tälläsist tapauksista ilmootetaan?

Googlettapaaka päihdeasiamies niin sieltä voi löytyä apua polttaviin ongelmiin...

Mikä ihmeen KUNTOUTTAVA KORVAUSHOITO?? Aikuinen poikani on ollut 3 kk ns. kuntouttavassa korvaushoidossa (metadoni, koska paikkakunnalla ei muuta vaihtoehtoa ole). Poika on mennyt hoidon aikana vain huonompaan kuntoon, vaikka on ottanut hoidon tosissaan (ei esim. oheiskäyttöä). Poika kärsii depressiosta, ahdistuksesta ja unettomuudesta, on laihtunut entisestään ja saanut hirveän ihottuman. Lääkäriä ei ole saanut tavata yli kahteen kuukauteen. Lisäksi poika on nyt enemmän opiaattiriippuvainen kuin ennen metadonia.

kuulostaa siltä, että poikasi hoito sujuu muuten hyvin, tarvitsisi vaan myös psykiatrista hoitokontaktia.

Pojallesi ei sovi metadoni, se ei sovi kaikille. Noi alkaa olemaan riittävän vakavia syitä pakottaa kunta tarjoamaan buprenorfiinihoitoa. Kunna joissa ei buprea ole, ei ole sitä säästösyistä. Tuollaista ei pidä antaa tapahtua. Kovasti hanttiin vain, jos siellä oikeasti on asiantuntemustaja ammattitaitoa, niin siellä tiedetään myös, ettei metadoni sovi kaikille. Pistäkää hanttiin, ja älkää antako periksi. Tuo tosiaan ei ole mitään hoitoa.

mihin voi valittaa kun seulat on puhtaat ja loma läkkeet meni raapims jäljen takia kun hoitajat määrittiväy sen pisto jäljeksi? onko puhelin numeroa tai tietoa paikan nimestä jonne voisi asiasta ilmoittaa..?

Soittaisin sinuna potilasasiamiehelle....

Joo ja nyt Tampereella alkaa kotilääkkeiden koti-tarkastukset "viranomaisten" kanssa.Muutaman vuoden ollu terkkarissa ja touhu yltyy.Ei oo paljo hoidosta hyötyy ku koko ajan hirvee paine.Helpompi päälle palata vanhaan.t;hyvä herwood!

Minulta ajettiin noin 10v bentsolääkitys parissa kuukaudessa alas ja en kärsinyt juuri MITÄÄN vieroitusoireita. Kova pää pitää vaan olla ja nyt olen paljon virkeämpi ja elämänmyönteisempi ilman bentsoja.

olisiko ollut niin että annoksesi on ollut pini tai mieto bentso? koska ei se kyllä kovalla päällä vaan poistu eikä viekkarit vain kovalla päällä! kyllä se pitää olla sunniteltu historian ja käytön mukaan, laskuohjelma. silloin voi selvitä helpolla ja jos on asenne valmis siihen. kun sn paskan jäleen se kyllä muuttuu ihmeelliseksi kun ei enää pelota/ahdista ja kaikki tuntuu potensiin 10! asiat, elämä, kaverit, musiikki, ja ei ole enää orjuudssa 3 x päivässä lääke että olisi normali? hullua, mutta ei helppoa todellakaan! mutta kyllä se antaa selvyyttä mailmaan, kun on sen 2-3 kk kärsinyt . vastaamatta puhelimeen, käymättä ulkona, kuin äkkiä kerran viikossa , ja ei ajatukst pysy kasassa kun kauppaan piipahtaa, koska olen selvästi niin sekavan ja ahdistuneen/pelokkaan näköinen että sieltä pystyy ottamaan jonkun evään mukaan ja hauaisi painua maan rakoon! ja tämä on vielä lievä kuvaus. hikoilut, krampit, tajunnanmenetykset, sressitila jatkuva, unettomuus, särky (vastaa heroiini kipuja kun liian pitkään on ollut ilman), kipu lähtee heti yhellä bentsolla, mutta opiaatit eivät auta mitään, niinkuin ei toisinkaan päin. tietysti lievästi voi helpottaa...eikä ole samat reflat yhtäaikaa. se on helvettiä ja sairaalareissu aika todennäiköisesti edessä.

Olen 26v ex narkomaani kuusamosta ja olen korvaushoidosss nyt 6kk ja 7kk alkaa Olen kuntouttavassa korvaushoidossa ja kerron vähän miten korvaushoito vaikutti elämääni!

Se todellakin pelasti mut! Siis se elämä mktä vietin ennen sitä oli pelottqhaa 5v ajan vedin eniten stimulantteja mutta buprenordiini oli lähtökohtana syypää tähän kun hallitsi ja noiöa sai ne reflat hyvin pois.. vedin mdpv:tä, 2, 3, ja 4 fluoro ja mwtamfetamiineja, alpha-pv :tä ja ihan kaikkia mahdollisia desing huumeita! Olen ollut sIraalassa 7x yliannostuksen vuoksi..

Nyr sit vakeuduin korvaus hoitoon puoli vuotta sitten ja voin sanoa että elämä hymyilee!

Käynnjoka päivä liottamassa lääkkeeni päihdeykskössä ja samalla jutellaan kakkesta elämäään liittyen. Oheiskäyttö on jäänyt pikkuhiljaa pois vaikka kylläkin 2x retkahdin 1x alussa ja 2x puolessa välissä ja viimeisimmästä on nyt 3kk aikaa!

Voin henkisesti niin paljon paremmin,,ei ahdista, vainota, sekoa pää tai masenna!
Passiiviseks toi vetää mutta nytnolen koittanut käydä kuntosalilla treeniä joka toinen päivä!

Mut sanon että jos olet pahemman luokan sekakäyttäjä yms menettänyt toivosi ja ajatuksesi siitä että et enää ikinä lopettaisi sitä käyttöä. Suboxone 16mg kielenalta pitää reflat poissa, viepi aineenhimon aika hyvin. Etkä oikeastaan tumme etgä käyttäsit subua kun oloja siitä on turha hakea. Mutta anteeks sekavakirjotustyyli typotan mut on aamu :D

Hyvää jatkoa kaikille ja toivoa teille syrjäytyneille narkkareille!

-ainiin se piti mainit että subua olin käyttäny 6v josta 2v meni aluksi epäsäänölisen säänöllisesti ja vikat 3v säänölisesti. Yritin korvata buprea itte mdpv.llä. hyh vootte kuvitella mitkä olot tuli päälle sitku mdpv loppui :/

Morjens! meikä on khoidos ollu nytte tasan vuoden. Oheiskäyttö loppu 6kk sitte, eli 5vuoden bentsot ajettiin alas puoles vuodes. Ja todellakin, korvaushoito on pelastanut myös mun elämän!!

Kaikenlaista käyttöä on ollu 10v ajan, opiaatit on ollu kuviois 18vuotiaasta lähtien kun olin rajussa auto-onnettomuudessa, eli kaikki lähti panacodista jonka jälkeen tuli tramaali ja sit bupre. muitakin riippuvuuksia oli.bentsoja, savuja tullu kans säännöllisesti vedettyä.

Täytyy kyl sanoo, et nyt ku on puol vuotta ollu ilman benejä, nii on todellakin elämä alkanu hymyillä. Ajatukset on paljon kirkkaamat ja selkeemmät, eli niille joiden pitäs bentsot lopettaa, niin kannustan todellakin! ensimmäiset 2kk on pahoja mut siitä se alkaa helpottaa!!

Nyt tosiaan kun on vuosi täynnä, niin alkanu hirvee stressi siitä että koska tää hoito on suunniteltu päättyvän, kun en oo oikein mitään vastausta siihen saanu. luulisin on suunniteltu, et muutaman kk päästä alkais annostuksen pienetäminen, eli 16mg menee nytte. Pelkään ihan saatanasti tota pudotusta :/ . 10v on kaikenlaista käyttöö takana, niin kuinka voidaan ajatella et vajaas 2v vuodes saatais ihminen täysin raittiiksi. Mä tiedän etten oo vielä valmis siihen. Meillä on puoli vuotias tyttö, lastensuojelu hengittää niskaan koko ajan, vaikka ovat sanoneet että ei ole huolta lapsen hyvinvoinnista, nii juttuhan on niin et yksin pos seula nii huostaanotto tapahtuis. Eli motivaatiota mulla löytyy todellakin! Toivon niiin että päästäis lääkärin kans yhteisymmärykseen siitä, että otettais varman päälle tämä hoito, ku kuitenkin pieni lapsi kyseessä. Luulisin että vuoden päästä olisin valmis alkaa pudottaan, eli luultavasti 2mg/kk, en tiedä kuinka muualla toimitaan.

On mukava olla elävä esimerkki siitä että KORVAUSHOITO PELASTAA ELÄMIA!! Koska todella paljon on ihmisiä jotka ei ymmärrä khoitoa ja jotka väittävät että kaiken pystyy lopettaa jos sitä vaan "TARPEEKSI ITSE HALUAA" ja tyylin "PRKL, NARKKARIT SIPERIAAN VAAN" :D
Mielipiteitä on monia.. Toivon tosiaan kaikille khoidos oleville/pyrkiville isosti tsemppiä! mun mielestä asia on niin että hiljaa hyvä tulee..

Buprenorfiinia käyttämällä korv.hoitoon.. huoh. Käytitkö vielä xonea katukaupasta?

Nyt päätin alkaa hakee ilmaset napit ja myytkin varmaan osan pois?

Nykyään pääsee korv.hoitoon varmaan jo panacodilla käyttävät.. ihan älytöntä meininkiä!

Onneksi pääsin herskasta eroon ilman mitää korv.hoitoja.. 

Nyt olisi muuten pallo jalassa tohon hoitoon. 

Kyllä bupresta saa joo ikävät ja pitkät viekkarit mutta ei todellakaan liian pahoja.

 

Tästä keskivahvasta opioidista on suht helppo päästä eroon. 

tuli mieleen kysymys.onko tämä malmin a-linikka ainut paikka mistä saa apua hesass.se sörkän paikka minne malmi lähetti ei voida auttaa sua.onks h-klinikka sama asia kun a-klinikka nyt on kultaiset neuvot kalliita poikani ei tunnusta että tarvitsee hoitoa siellä on 10vuoden täys seka käyttö subujen lisäks aivan toivotonta sanoo äiti joka on uskova.teillä on rohkeutta hieno homma.

Kuntouttava korvaushoito noij lyhyesti eroa haittoja vähentävästä(ent.yllläpito tampereella)silllä että sua seulotaan,pitää käydä ryhmissä ja omahoitaja keskustelut pakollisia myös.Eli sitoo enemmän.Sitten jos olet antanut sen n.9kk puhtaat seulat ja kotilääke jutut menny ok pääsee terveyskeskukseen josta hakee kerta viikkoon lääkkeet itselle,seulotaan myös mutta reilusti vähemmän,ja joskus tarkistetaan kotilääkkeet että on tyyliin puolessavälin viikkoo lääkkeet tallessa eikä "hukassa" :D Haittoja vähentävä hoito eioikeastaan sido muuhun kuin että haet lääkkeen päivittäin,puhallutetaan joka päivä muuta oheiskätön kontrollia ei ole.Jos et puhalla ja olet asiallisesti eikä ole poissaoloja saa uuden päätöksen myötä 1 kotilääkkeen,pidempään hoidossa olleet saavat 2kotilääkepäivää...

Lisää uusi kommentti

Filtered HTML

  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <i> <b> <p> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6>
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.