A-klinikka Oy:n ja A-klinikkasäätiön Webropolin kautta kerättävät yhteystiedot

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §
Laatimispäivämäärä: 31.5.2018
Päivitetty:

Rekisterinpitäjä

A-klinikkasäätiö (0200924-4) ja A-klinikka Oy (2782671-8)

Yhteystiedot

A-klinikkasäätiö
Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki
tiedotus(at)a-klinikka.fi

A-klinikka Oy
Ratamestarinkatu 7 B, 00520 Helsinki​
asiakaspalvelu(at)a-klinikka.fi

puh. 010 50 650

Yhteyshenkilö

A-klinikkasäätiö: Viestintäpäällikkö, Minna Hietakangas, Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki,  puh. 050 5824 357
A-klinikka Oy: Viestintä- ja markkinointipäällikkö, Jenni Blomberg, Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki, puh.
0505257339

Rekisterin nimi

A-klinikka Oy:n ja A-klinikkasäätiön Webropolin kautta kerättävät yhteystiedot

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

  • A-klinikka Oy:n ja A-klinikkasäätiön palveluista ja sen toiminnasta kiinnostuneiden henkilöiden yhteystietojen kerääminen mahdollista yhteydenottoa varten.
  • A-klinikka Oy:stä työnantajana kiinnostuneiden yhteystietojen kerääminen mahdollista yhteydenottoa varten.
  • yhteystietojen kerääminen A-klinikka Oy:n ja A-klinikkasäätiön järjestämien kilpailujen arvontaa ja voittamisesta ilmoittamista varten
  • ilmoittautumisten kerääminen A-klinikka Oy:n ja A-klinikkasäätiön järjestämiin tapahtumiin.

Rekisterin tietosisältö

Lomakkeet sisältävät pääsääntöisesti seuraavat tiedot: henkilön kiinnostuksen kohde, etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköposti ja yritys/organisaatio. 

Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteystietojen jättäjän oma vapaaehtoinen suostumus.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä eteenpäin kolmansille osapuolille.

Tiedon säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Tiedoista ei ole manuaalista aineistoa.

B. Sähköinen aineisto
Kaikki tiedot tallentuvat Webropoliin, josta ne mahdollisesti siirretään A-klinikka Oy:n työtenkijöien tekemistä kyselyistä A-klinikka Oy:n asiakkuudenhallintajärjestelmään (mahdollista kontaktointia varten).

Webropoliin on pääsy ainoastaan A-klinikka Oy:n ja A-klinikkasäätiön työntekijöillä.Webropolin kautta kerättyjen henkilötietojen käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä niitä. Tiedot on tarvittaessa haettavissa A-klinikka Oy:n ja A-klinikkasäätiön nimeämien Webropolin pääkäyttäjien toimesta. Webropoliin pääsy on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Asiakkuudenhallintajärjestelmään on pääsy Aklinikka Oy:n asiakkuuksien parissa työskentelevillä henkilöillä.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Tietojen lähettäjällä on oikeus pyytää lähettämiään tietoja tarkistettavaksi.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Tietojen lähettäjällä on oikeus pyytää tietojaan hävitettäväksi Webropolista. Yhteystietoja voi pyytää hävitettäväksi ottamalla yhteyttä A-klinikka Oy:n viestintään, asiakaspalvelu(at)aklinikka.fi tai A-klinikkasäätiön viestintään, tiedotus(at)a-klinikka.fi.

Muut mahdolliset oikeudet

Tietoja ei luovuteta muuhun suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin eikä mielipidekyselyihin.