A-klinikkasaatio.fi-sivuston tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste – yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja   

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §
Laatimispäivämäärä: 2.9.2011
Päivitetty: 24.5.2018

Rekisterinpitäjä: A-klinikkasäätiö (0200924-4)

Yhteystiedot:

A-klinikkasäätiö
Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki
tiedotus(at)a-klinikka.fi

puh. 010 50 650

Yhteyshenkilö:

A-klinikkasäätiö, Viestintäpäällikkö, Minna Hietakangas, Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki, puh. 050 5824 357

Rekisterin nimi:

A-klinikkasäätiön kotisivujen (A-klinikkasaatio.fi.fi) sähköisistä lomakkeista kerättävät tiedot

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus:

  • A-klinikkasäätiöstä työnantajana kiinnostuneiden työnhakijoiden itse ilmoittamien tietojen (avoin työhakemus) tallentaminen mahdollista yhteydenottoa varten.
  • Erilaisiin tilaisuuksiin (esim. koulutus) ilmoittautuvien henkilöiden yhteystietojen tallentaminen yhteydenottoa varten.
  • Julkaisu- ja materiaalitilausten toimittamiseen tarvittavien toimitus- ja laskutustietojen vastaanottaminen.
  • Tiimi-lehden tilausten toimitus- ja laskutustietojen vastaanottaminen, tallentaminen ja päivittäminen tilaajarekisteriin.
  • Palautetiedon ja siihen vastaamiseen tarvittavien sähköpostiosoitteiden ja puhelinnumeroiden vastaanottaminen, mikäli palautteen antaja haluaa vastauksen palautteeseensa. Palautteen voi myös jättää anonyymisti.
  • A-klinikkasäätiön toiminnasta kiinnostuneiden henkilöiden sähköpostiosoitteiden tallennus sähköisen uutiskirjeen lähettämistä varten.

Rekisterin tietosisältö:

Alla erittely rekisteriin tallennettavasta tietosisällöstä.

Avoin työhakemus sisältää seuraavat tiedot: sukunimi, etunimi, posti- ja sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika, koulutus, tämän hetkinen työtilanne, aikaisempi työkokemus, avoimen työhakemuksen voimassaoloaika, millaisesta työstä kiinnostunut ja millä paikkakunnalla, kuvaus itsestä, mahdollisuus jättää ansioluettelo.

Ilmoittautumislomakkeen kautta kerätään seuraavat tiedot: sukunimi, etunimi, nimike, työpaikka, osoite, puhelinnumero ja sähköposti.

Materiaalitilauksia varten kerätään tilaajalta seuraavat tiedot: tilaajan/yhteisön tai yrityksen nimi, yhteyshenkilö jos tilaajana yhteisö tai yritys, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero.

Tiimi-lehden tilauksia varten kerätään tilaajalta seuraavat tiedot: tilaajan/yhteisön tai yrityksen nimi, sähköpostiosoite, lehden toimitusosoite (lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka), tilauksen laskutusosoite (organisaatio, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka).

Palautteeseen vastaamista varten kerätään seuraavat tiedot: sähköpostiosoite ja puhelinnumero (vapaaehtoinen).

Uutiskirjeiden lähettämistä varten kerätään uutiskirjeen tilaajan sähköpostiosoite, kun henkilö on ilmoittautunut tilaajaksi.

Kaikkien lomakkeiden lähettämisen yhteydessä lomakkeen lähettäjän IP-osoite tallentuu automaattisesti, lukuunottamatta uutisirjeen tilaamista. 

Säännönmukaiset tietolähteet:

Yhteystietojen jättäjän oma vapaaehtoinen suostumus. Rekisterit kootaan sähköisten lomakkeiden tiedoista, jotka tilaaja tai osallistuja antaa itse. IP-osoite tallentuu automaattisesti järjestelmään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä eteenpäin kolmansille osapuolille.

Tiedon säilytysaika

Avoimet työhakemukset poistetaan tietokannasta niiden voimassaoloajan päätyttyä tai 12 kuukauden kuluttua, mikäli voimassaoloaikaa ei ole ilmoitettu työnhakijan toimesta. Muita henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

A. Manuaalinen aineisto

Tiedoista ei ole manuaalista aineistoa.

B. ATK:lle talletetut tiedot

Pääsynhallinta järjestelmiin, roolit, käyttöoikeudet

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen:

Tietojen lähettäjällä on oikeus pyytää lähettämiään tietoja tarkistettavaksi.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen:

Tietojen lähettäjällä on oikeus pyytää tietojaan hävitettäväksi tietokannasta. Yhteystietoja voi pyytää hävitettäväksi ottamalla yhteyttä A-klinikkasäätiön viestintäyksikköön, tiedotus(at)a-klinikka.fi.

Uutiskirjeiden tilaajilla on mahdollisuus poistaa oma sähköpostiosoitteensa postituslistalta uutiskirjeiden tilaussivulta.

Tietoja käsittelevät tahot:

Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä A-klinikkasaatio.fi-sivuston kautta kerättäviä henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat asianmukaisesti suojattuna ja joihin pääsevät käsiksi ainoastaan ennalta määritellyt henkilöt

Muut mahdolliset oikeudet:

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin eikä mielipidekyselyihin.