Lähetä meille tarinasi

Ovatko päihteet tai riippuvuudet ovat koskettaneet omaa tai läheisesi elämää? Oletko saanut meidän tekemästämme työstä apua elämäntilanteeseesi? Kerro meille tarinasi.

Kun kirjoitat tarinaasi, voit pohtia vaikkapa näitä kysymyksiä:

Ihmissuhteet ja läheiset

 • Mitä haluaisit sanoa läheisillesi?
 • Miten päihteidenkäyttö on vaikuttanut ihmissuhteisiisi: parisuhteeseen, perheeseen, ystäviin?
 • Mitä haluaisit sanoa muille samassa tilanteessa oleville ihmisille ja heidän läheisilleen?

Avun ja tuen saanti

 • Millaista apua ja tukea toivoisit?
 • Mistä olet saanut apua ja tukea? 
 • Oletko saanut riittävästi apua?

Arki ja tulevaisuus 

 • Millaisia arkesi on tällä hetkellä? 
 • Mistä haaveilet?
 • Mitä ajattelet tulevaisuudesta juuri nyt?
 • Millaiseen päivään haluaisit herätä huomenna?
 • Mikä antaa sinulle voimia vaikeina hetkinä? Tuo sinulle iloa?
 • Mitkä asiat huolestuttavat, stressaavat ja ahdistavat?

Muiden ihmisten suhtautuminen

 • Mitä toivoisit, että ihmiset kysyisivät sinulta?
 • Mitä päihteidenkäyttöön tai eri riippuvuuksiin liittyviä leimoja tai ennakkoluuloja olet kohdannut? Miten niitä voisi parhaiten poistaa? 
 • Mitä haluaisit sanoa ihmisille, joilla on päihteiden ja eri riippuvuuksien kanssa kamppailevista ihmisistä monenlaisia mielikuvia?

Julkaisemme tarinat täällä A-klinikkasäätiön sivuilla myöhemmin. Tarinat julkaistaan nimimerkillä, emme julkaise nimeäsi tai yhteystietojasi.

Haluatko kysyä lisää tarinan jakamisesta? Me kerromme A-klinikkasäätiön viestinnässä mielellämme lisää: [email protected]

Lähetä tarina

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste – yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja   

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §
Laatimispäivämäärä: 2.9.2011
Päivitetty: 24.5.2018

Rekisterinpitäjä

A-klinikkasäätiö (0200924-4), Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki,
tiedotus(at)a-klinikka.fi. Yhteyshenkilö: viestintäpäällikkö Minna Hietakangas, 050 4727 846, minna.hietakangas(at)a-klinikka.fi.

Rekisterin nimi

A-klinikkasäätiön kotisivujen sähköisistä lomakkeista kerättävät tiedot

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

 • Tilaisuuksiin (esimerkiksi koulutus) ilmoittautuvien henkilöiden yhteystietojen tallentaminen yhteydenottoa varten.
 • Julkaisu- ja materiaalitilausten toimittamiseen tarvittavien toimitus- ja laskutustietojen vastaanottaminen.
 • Tiimi-lehden tilausten toimitus- ja laskutustietojen vastaanottaminen, tallentaminen ja päivittäminen tilaajarekisteriin.
 • Palautetiedon ja siihen vastaamiseen tarvittavien sähköpostiosoitteiden ja puhelinnumeroiden vastaanottaminen, mikäli palautteen antaja haluaa vastauksen palautteeseensa. Palautteen voi myös jättää anonyymisti.
 • A-klinikkasäätiön toiminnasta kiinnostuneiden henkilöiden sähköpostiosoitteiden tallennus sähköisen uutiskirjeen lähettämistä varten.
 • A-klinikkasäätiöstä työnantajana kiinnostuneiden työnhakijoiden ilmoittamien tietojen (avoin työhakemus) tallentaminen mahdollista yhteydenottoa varten. 

Rekisterin tietosisältö

Ilmoittautumislomakkeen kautta kerätään seuraavat tiedot: sukunimi, etunimi, nimike, työpaikka, osoite, puhelinnumero ja sähköposti.

Materiaalitilauksia varten kerätään tilaajalta seuraavat tiedot: tilaajan/yhteisön tai yrityksen nimi, yhteyshenkilö jos tilaajana yhteisö tai yritys, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero.

Tiimi-lehden tilauksia varten kerätään tilaajalta seuraavat tiedot: tilaajan/yhteisön tai yrityksen nimi, sähköpostiosoite, lehden toimitusosoite (lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka), tilauksen laskutusosoite (organisaatio, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka).

Yhteydenottolomaketta varten kerätään seuraavat tiedot: nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero (vapaaehtoinen).

Uutiskirje: sähköpostiosoite, kun henkilö on ilmoittautunut tilaajaksi.

Kaikkien lomakkeiden lähettämisen yhteydessä lomakkeen lähettäjän IP-osoite tallentuu automaattisesti, lukuunottamatta uutisirjeen tilaamista. 

Avoin työhakemus: sukunimi, etunimi, posti- ja sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika, koulutus, tämän hetkinen työtilanne, aikaisempi työkokemus, avoimen työhakemuksen voimassaoloaika, millaisesta työstä kiinnostunut ja millä paikkakunnalla, kuvaus itsestä, mahdollisuus jättää ansioluettelo.

Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteystietojen jättäjän oma vapaaehtoinen suostumus. Rekisterit kootaan sähköisten lomakkeiden tiedoista, jotka tilaaja tai osallistuja antaa itse. IP-osoite tallentuu automaattisesti järjestelmään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä eteenpäin kolmansille osapuolille.

Tiedon säilytysaika

Avoimet työhakemukset poistetaan tietokannasta 12 kuukauden kuluttua, mikäli työntekijä ei ole ilmoittanut voimassaoloaikaa. Muita henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja pääsevät käsittelemään vain siihen tehtävänsä puolesta oikeutetut henkilöt. Digitaalisen aineiston tietoihin on pääsy vain A-klinikkasäätiön nimeämillä henkilöillä. Säilytämme henkilötietoja keräämisperusteen mukaisesti määritellyn ajan. Aika määräytyy sen mukaan, mikä on eri tietojen osalta lainsäädännön, viranomaismääräysten tai sopimuksen perusteella välttämätöntä. Poistamme tiedot, kun niiden käsittelyyn ei ole enää oikeutettua perustetta. Osa tiedosta anonymisoidaan tilastointi- tai tutkimuskäyttöä varten. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja säilytetään vuoden ajan.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Tietojen lähettäjällä on oikeus pyytää lähettämiään tietoja tarkistettavaksi.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Tietojen lähettäjällä on oikeus pyytää tietojaan hävitettäväksi tietokannasta. Yhteystietoja voi pyytää hävitettäväksi ottamalla yhteyttä A-klinikkasäätiöön sähköpostitse: [email protected] tai postitse: A-klinikkasäätiö / tietosuoja, Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki.

Uutiskirjeiden tilaajilla on mahdollisuus poistaa oma sähköpostiosoitteensa postituslistalta.

Tietoja käsittelevät tahot

Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä sivuston kautta kerättäviä henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat asianmukaisesti suojattuna ja joihin pääsevät käsiksi ainoastaan ennalta määritellyt henkilöt.

Muut mahdolliset oikeudet

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin eikä mielipidekyselyihin.