Strategia 2020–2023

Tuemme erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten osallisuutta ja sitä edistävää yhteiskunnallista päätöksentekoa.

Visio

Päihde- ja mielenterveysongelmat ja niihin liittyvä eriarvoisuus vähenevät.

Missio

Tuemme erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten osallisuutta ja sitä edistävää yhteiskunnallista päätöksentekoa. 

Arvot

Toimintaamme ohjaavat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, luottamuksellisuus, suvaitsevaisuus ja vastuullisuus.

Kehitysohjelmat

Meillä on strategiakaudella 2020–2023 kolme kehitysohjelmaa seuraavine tavoitteineen:

1. Päihdetyön muutokset

 • Palveluiden käyttäjien tarpeet ohjaavat päihdepalveluiden kehittämistä.
 • Päihdepalvelut ovat paremmin saatavilla niin verkossa kuin kasvokkain.
 • Päihdetyössä ja -palveluissa tapahtuvista muutoksista on tarjolla niiden kehittämiseen ajantasaista tietoa, joka tavoittaa kohderyhmät eri kanavissa.
 • Järjestöjen ja julkisten palvelujen yhteistyö vahvistaa päihdetyön osaamista ja sujuvia palveluketjuja.
 • Päihdetyön tuloksellisuus paranee ja palveluintegraatiota tukevat hyvät toimintamallit juurtuvat palvelujärjestelmään.

2. Lapsen oikeudet ja läheistyö

 • Lapset ja nuoret saavat omaa hyvinvointia tukevaa tietoa ja heidän osallisuutensa vahvistuu.
 • Päihteidenkäytöstä ja riippuvuuksista haittoja kokevat läheiset saavat tukea palveluistamme.
 • Tieto päihde- ja riippuvuusongelmien ylisukupolvisuudesta ja sen ehkäisystä lisääntyy.
 • Palvelut tavoittavat paremmin päihde- ja riippuvuushaittojakokevat lapset, nuoret ja läheiset.
 • Lasten, nuorten ja läheisten avuntarpeet huomioidaan kattavammin kaikissa sotepalveluissa.

3. Osallisuus ja toimintakyvyn edistäminen 

 • Asiakkaiden toimintakyky ja palvelutarpeet tunnistetaan ja he saavat tarvitsemansa avun.
 • Päihteiden käyttäjille tarjotaan mielekästä tekemistä ja he kehittävät palveluita tasavertaisina ammattilaisten kanssa.
 • Tietoa huumeiden käyttöön liittyvistä riskeistä, ilmiöistä ja palvelujen tarpeesta on helposti saatavilla.
 • Kokemusasiantuntija- ja vertaistoiminta kuuluvat kiinteästi päihdepalveluihin.
 • Kuntouttava työtoiminta kytkeytyy kuntoutusjärjestelmään ja muuntuviin työmarkkinoihin.