Säätiön esittely

Meillä on pitkät perinteet päihde- ja mielenterveystyössä. Vuonna 1955 perustettu A-klinikkasäätiö on voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen päihdealan järjestö. 

Rakennamme turvaverkkoja päihde- ja mielenterveysongelmista kärsisille ja heidän läheisilleen. Verkkopalvelumme tarjoavat tietoa, neuvontaa ja vertaistukea. Kohtaamme ihmisiä kasvokkain vertaisryhmissä, matalan kynnyksen tapaamispaikoissa ja kadulla. 

Digipalveluistamme ammattilaiset löytävät työkaluja omaan työhönsä. Meillä on vahva osaaminen ja pitkät perinteet tutkimuksen saralla: tuotamme luotettavaa tietoa päihde- ja mielenterveyspalvelujen kehittämiseen. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen kuuluu perustehtäviimme. Toimintamme rahoitetaan pääasiassa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (Stea) avustuksilla. 

  • Ehkäisemme ja vähennämme päihde- ja mielenterveyshaittoja. 
  • Rakennamme palveluillamme turvaverkkoja haavoittuvimmissa asemassa oleville ihmisille. 
  • Pyrimme parantamaan päihdeongelmaisten ja heidän läheistensä asemaa. 
  • Tuotamme luotettavaa tietoa päihdetyön ammattilaisten ja sote-ammattilaisten käyttöön.
  • Teemme valtakunnallista vaikuttamis- ja asiantuntijatyötä, jotta päihde- ja mielenterveysongelmiin liittyvä eriarvoisuus vähenee.