Mitä teemme

Palvelumme verkossa ja kasvokkain rakentavat turvaverkkoja haavoittuvimmille. Tarjoamme ammattilaisille runsaasti työkaluja ja tuotamme tietoa päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittämiseen. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen kuuluu säätiön perustehtäviin. 

Verkkopalvelumme auttavat tarjoamalla esimerkiksi tietoa, neuvontaa ja vertaistukea. Päihdelinkki on Suomen suurin verkkopalvelu päihteistä, pelaamisesta ja muista riippuvuuksista. Nuortenlinkki on päihde- ja mielenterveysteemoihin painottunut sivusto nuorille. Dopinglinkki tarjoaa tietoa ja terveysneuvontaa kuntodopingista.

Peluuri antaa apua peliongelmiin sekä tuottaa ja välittää tietoa pelihaitoista. Peluurin tuotamme yhdessä Sininauhaliiton kanssa. Koordinoimme Yhteispelillä!-hanketta, joka tuottaa tietoa, työvälineitä ja matalan kynnyksen toimintaa rahapelihaittojen ehkäisyn ja korjaavan työn tueksi Espoossa ja Kymenlaaksossa.

Lasisen lapsuuden toimintakokonaisuus tarjoaa tietoa ja tukea vanhempien alkoholinkäytöstä haittoja kokeville ja heitä työssään kohtaaville.

Kohtaamme ihmisiä myös kasvokkain niin vertaisryhmissä, matalan kynnyksen tapaamispaikoissa kuin kadulla. Helsingin Hakaniemessä toimiva Osis kohtaa huumemaailmassa eläviä ihmisiä ja kannustaa heitä vertaisena toimimiseen niin itsenäisesti kuin ammattilaisen rinnalla. Völjy tarjoaa huumeita käyttäville ihmisille päivätoimintaa ja asumisen tukea Tampereella. Tykö-hanke Tampereella tekee etsivää asunnottomuustyötä. Etsivää työtä kadulla tekevä Katuklinikka toimii Helsingissä, Tampereella ja Oulussa. Verkko-Vinkki tekee haittoja vähentävää työtä verkossa. 

Etsivää nuorisotyötä teemme Salossa. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestämme Salossa, Kotkassa ja Lahdessa. Jalma-hankkeessa autetaan maahanmuuttajataustaisia nuoria löytämään työkaluja elämän solmujen avaamiseen. 

Tutkimustyömme keskittyy erillisrahoitteisiin hankkeisiin. Tutkimuksen "kotipesänä" toimii Tietopuu-sivusto, joka tukee päihde- ja mielenterveystyön kehittämistä. Tällä hetkellä meneillään ovat muiden muassa Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma MIPA 2.0, nuorten mielenterveys- ja päihdepalveluihin keskittyvä NUMPA-hanke sekä Kadulta labraan -hanke (lisätietoa Verkko-Vinkin Vinkki.info -sivuilta).

Digipalvelumme tarjoavat ammattilaisille erilaisia työkaluja omaan työhön. Meillä on vahva osaaminen ja pitkät perinteet tutkimuksen saralla: tuotamme luotettavaa tietoa päihde- ja mielenterveyspalvelujen kehittämiseen. Toimintamme rahoitetaan pääasiassa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (Stea) avustuksilla.