Luottamushenkilöt

Säätiön nykyisen hallituksen toimikausi ulottuu vuoden 2022 loppuun. Valtuuskunnan jäsenet edustavat säätiön perustajayhteisöjä, toimialaan liittyviä järjestöjä ja asiantuntijoita.

A-klinikkasäätiön hallitus

A-klinikkasäätiön hallitus hyväksyy säätiön strategian, toimintasuunnitelman, toimintakertomuksen, talousarvion ja tilinpäätöksen. Se vahvistaa säätiön johto- ja taloussäännön ja valitsee toimitusjohtajan ja tilintarkastajat.

Hallituksen jäsenet kaudella 2020-2022

  • Puheenjohtaja Pekka Hakkarainen, tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  • Varapuheenjohtaja Anna Liakka, vastaava johtava sosiaalityöntekijä, Kymsote 
  • Maritta Iso-Aho, viestintäjohtaja, Alko Oy
  • Heini Kainulainen, tutkija, Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
  • Anne Kouvonen, professori, Helsingin yliopisto
  • Teemu Leinonen, professori, Aalto-yliopisto 
  • Atte Oksanen, professori, Tampereen yliopisto
  • Olavi Sydänmaanlakka, toiminnanjohtaja, Mielenterveyden keskusliitto
  • Henkilöstön edustaja Hanna-Kaisa Jussila, kehittämiskoordinaattori (varalla Jani Kivisola, web-suunnittelija)

A-klinikkasäätiön valtuuskunta

Valtuuskunnan jäsenet edustavat säätiön perustajayhteisöjä, sen toimialaan liittyviä järjestöjä ja asiantuntijoita. Valtuuskunta ohjaa ja tukee säätiötä, valitsee sen hallituksen ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

Valtuuskunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet kaudella 2021-2024

Puheenjohtaja Janne Nikkinen, yliopistotutkija, CEACG / Helsingin yliopisto
Henkilökohtainen varajäsen Virve Marionneaututkijatohtori CEACG / Helsingin yliopisto

Varapuheenjohtaja Yrmy Ikonen, toiminnanjohtaja, A-Kiltojen Liitto ry
Henkilökohtainen varajäsen Hannu Gustafsson, puheenjohtaja, A-Kiltojen liitto ry

Sari Aalto-Matturi, toiminnanjohtaja, MIELI Suomen Mielenterveys ry
varalla Outi Ruishalme, johtaja, MIELI Suomne Mielenterveys ry

Mika Forsberg, toimialajohtaja, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
varalla Heli Peltola, psykososiaalisten palvelujen tulosaluejohtaja, PHHYKY

Simo Granat, osastonlääkäri, Finska Läkaresällskapet
varalla Taisto Sarkola, dosentti

Tomi Lintonen, tutkimusjohtaja, Alkoholitutkimussäätiö
varalla Solja Niemelä, apulaisprofessori, Turun yliopisto

Tarja Myllärinen, johtaja / sosiaali- ja terveysasiat, Suomen Kuntaliitto ry
varalla Ellen Vogt, erityisasiantuntija, Suomen Kuntaliitto ry

Eeva Purhonen, sosiaalipalvelujen johtaja, Salon kaupunki
varalla Hanna Suomi, sosiaaliohjaaja, Salon kaupunki

Kimmo Sainio, hallituksen puheenjohtaja, VAK ry 
varalla Mauno Savolainenhallituksen jäsen, VAK ry

Saija Sambou, erityisasiantuntija, oikeusministeriö
varalla Aarne Kinnunen, kehittämisneuvos, oikeusministeriö

Seppo Sulkko, diakoniajohtaja, Kirkkopalvelut ry
varalla Tapio Pajunen, keräysjohtaja, Kirkkopalvelut ry

Sanna Sunikka, toimitusjohtaja, Kriminaalihuollon tukisäätiö KRITS
varalla Annika Harsu, vertaistoimintojen johtaja, KRITS

Jussi Suojasalmi, toimitusjohtaja, Sovatek-säätiö 
varalla Asko Hiltunen, talous- ja hallintojohtaja, Sovatek-säätiö

Maarit Suomela, kehittämisjohtaja, Silta-Valmennusyhdistys ry
varalla Kimmo Kumlander, toimitusjohtaja, Silta-Valmennusyhdistys ry

Kaarina Tamminiemi, erityisasiantuntija, SOSTE
varalla Ari Inkinen, erityisasiantuntija, SOSTE

Mari Tuomainen, johtaja, Kirkkopalvelut ry / riippuvuustyön kehittämisyksikkö
varalla Eija Kilgast, varainhankinnan suunnittelija, Kirkkopalvelut ry

Heli Vaaranen, johtava asiantuntija, Väestöliitto
varalla Antti Lahtinen, palvelupäällikkö, Väestöliitto

Maria Viljanen, yksikön päällikkö, SPR 
varalla Kati Laitila, päihdetyön ja ensiaputoiminnan suunnittelija, SPR