Luottamushenkilöt

Säätiön nykyisen hallituksen toimikausi ulottuu vuoden 2022 loppuun. Valtuuskunnan jäsenet edustavat säätiön perustajayhteisöjä, toimialaan liittyviä järjestöjä ja asiantuntijoita.

A-klinikkasäätiön hallitus

A-klinikkasäätiön hallitus hyväksyy säätiön strategian, toimintasuunnitelman, toimintakertomuksen, talousarvion ja tilinpäätöksen. Se vahvistaa säätiön johto- ja taloussäännön ja valitsee toimitusjohtajan ja tilintarkastajat.

Hallituksen jäsenet kaudella 2020-2022

  • Puheenjohtaja Pekka Hakkarainen, tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  • Varapuheenjohtaja Anna Liakka, vastaava johtava sosiaalityöntekijä, Kymsote 
  • Maritta Iso-Aho, viestintäjohtaja, Alko Oy
  • Heini Kainulainen, professori, Turun yliopisto
  • Anne Kouvonen, professori, Helsingin yliopisto
  • Teemu Leinonen, professori, Aalto-yliopisto 
  • Atte Oksanen, professori, Tampereen yliopisto
  • Olavi Sydänmaanlakka, toiminnanjohtaja, Mielenterveyden keskusliitto
  • Henkilöstön edustaja Hanna-Kaisa Jussila, kehittämiskoordinaattori (varalla Tuuli Pitkänen, vanhempi tutkija)

A-klinikkasäätiön valtuuskunta

Valtuuskunnan jäsenet edustavat säätiön perustajayhteisöjä, sen toimialaan liittyviä järjestöjä ja asiantuntijoita. Valtuuskunta ohjaa ja tukee säätiötä, valitsee sen hallituksen ja osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

Valtuuskunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet  

Aarne Kinnunen, kehittämisneuvos, oikeusministeriö (pj.)
varalla Saija Sambou, erikoissuunnittelija

Tomi Lintonen, tutkimusjohtaja, Alkoholitutkimussäätiö (vpj.)
varalla Solja Niemelä, päihdelääketieteen kliininen opettaja

Sari Aalto-Matturi, toiminnanjohtaja, MIELI Suomen Mielenterveys ry
varalla Outi Ruishalme, johtaja

Riitta Flinck, laatupäällikkö, Espoon kaupunki 
varalla Tapio Nieminen, aikuisten sosiaalipalvelujen päällikkö

Simo Granat, osastonlääkäri, Finska Läkaresällskapet
varalla Taisto Sarkola, dosentti

Päivi Hiltunen, toimitusjohtaja, Työterveys Wellamo Oy 
varalla Mika Forsberg, toimialajohtaja

Yrmy Ikonen, toiminnanjohtaja, A-Kiltojen Liitto 
varalla Hannu Gustafsson, puheenjohtaja

Tarja Myllärinen, johtaja, Suomen Kuntaliitto 
varalla Sami Uotinen, johtava lakimies

Marita Päivärinne, terveyden edistämisen koordinaattori, Salon kaupunki 
varalla Eeva Purhonen, sosiaalipalvelujen päällikkö

Kimmo Sainio, hallituksen puheenjohtaja, VAK ry 
varalla Marja-Leena Nousiainen, sosiaalineuvos

Seppo Sulkko, diakoniajohtaja, Suomen Kirkon Sisälähetysseura ry 
varalla Tapio Pajunen, keräysjohtaja

Jussi Suojasalmi, toimitusjohtaja, Sovatek-säätiö 
varalla Eero Pirttijärvi, järjestövastuujohtaja

Maarit Suomela, kehittämispäällikkö, Kriminaalihuollon tukisäätiö
varalla Anna Leppo, projektipäällikkö

Mari Tuomainen, johtaja, Kirkkopalvelut ry
varalla Mikko Kettunen, palvelujohtaja

Heli Vaaranen, parisuhdekeskuksen johtaja, Väestöliitto
varalla Antti Lahtinen, palvelupäällikkö

Ritva Varamäki, erityisasiantuntija, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
varalla Kaarina Tamminiemi, erityisasiantuntija

Maria Viljanen, terveyden ja hyvinvoinnin yksikön päällikkö, SPR 
varalla Maaret Alaranta, sosiaalisen hyvinvoinnin koordinaattori