Teemu Kaskela

"Olen tutkimuksen sekatyömies. Innostun helposti uusista tutkimusmenetelmistä ja jutuista, joista en ole aiemmin kuullut. Olen tutkinut esimerkiksi opioidikorvaushoitoa, päihdekuntoutusta vankiloissa, Tor-verkon huumemarkkinoita ja kadulla liikkuvia aineita."

Image
Teemu Kaskela

Mitä teet työksesi?

Työskentelen tutkijana A-klinikkasäätiössä. Olen tutkimuksen sekatyömies. Tällä hetkellä työskentelen Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma MIPA 2.0:ssa, jossa teen etnografista tutkimusta kahdessa järjestössä. Lisäksi tekeillä on tutkimusartikkeleita pohjautuen noin 11 000 henkilöstä pitkältä ajalta kerättyyn rekisteriaineistoon. Siinä päihdehoidossa olleiden tietoja on yhdistetty erilaisiin muihin rekisteritietoihin.

Olen tutkinut aiemmin opioidikorvaushoitoa monesta näkökulmasta, korvaushoidossa olevien osallisuutta ja hoidon paikkaa heidän elämässään, päihdekuntoutusta vankiloissa ja Tor-verkon huumemarkkinoita. Kadulta labraan -tutkimuksessa tutkimme, mitä aineita kadulla oikeasti liikkuu, minä niitä myydään ja olivatko ne niitä aineita, joita ihmiset uskoivat ostaneensa. Tiedän myös päihdeongelmaisten ihmisten rikollisuudesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Mistä innostut työssäsi?

Innostun helposti uusista asioista: uusista tutkimusmenetelmistä ja jutuista, joista en ole aiemmin kuullut. Muunto-hankkeessa pääsimme tutustumaan moniin asioihin, joita ei ole Suomessa. Niistä ideoista syntyi Kadulta labraan -tutkimus ja Positiiviset ry:n Chemsex-hanke. Sen tyyppiset jutut innostavat.

Minkä supervoiman haluaisit saada?

Supersankareilla on kaikenlaisia ylivertaisia voimia. Mietin, voisiko olla ”turhia” supervoimia, esimerkiksi se, että voisi halutessaan nukahtaa missä ja milloin vain. Se voisi olla kätevä supervoima.