Aino Rukkila

"Matalan kynnyksen työssä vastaan siitä, että Osiksen asiakaskahvila ja etsivä kenttätyö toimivat niin kuin pitää. Minua innostaa yhteistyö ja se, että pystytään muiden toimijoiden kanssa laajentamaan omia seiniä. Tieto siitä, millainen on hyvä hoitopolku, tulee suoraan asiakkailta."

Image
Aino Rukkila

Mitä teet työksesi?

Työskentelen kehittämiskoordinaattorina Osis-työssä. Koordinoin matalan kynnyksen palveluita eli vastaan siitä, että Osiksen asiakaskahvila ja etsivä kenttätyö toimivat niin kuin pitää. Työssä jaksaminen ja työyhteisön hyvinvointi on niin minulle kuin koko työyhteisöllemme tärkeä asia, ja myös sen eteen työskentelemme ahkerasti.

Vastaan Have-verkoston koordinoinnista. Se on haittoja vähentävää työtä tekevien tahojen ja ihmisten yhteistyöverkosto. Verkosto kokoontuu säännöllisesti ja tapaamisissa käydään läpi hoitoon ja palveluihin liittyviä ilmiöitä sekä muita asiakkaiden elämään vahvasti vaikuttavia asioita. Lisäksi järjestämme koulutusta.

Ennen nykyistä työtäni työskentelin yli kymmenen vuotta Helsingin ja Espoon Vinkeissä. Sieltä sain sysäyksen haittoja vähentävään työhön. Palveluja käyttäviltä saa paljon tietoa. Esimerkiksi tieto siitä, millainen on hyvä hoitopolku, on tullut suoraan asiakkailta.

Asiantuntemukseni liittyy haittoja vähentävään työhön, vertaistoimintaan, sen ulottuvuuksiin ja kehittämiseen. Myös vaikuttamistyö on tärkeää, ja sekin kuuluu haittojen vähentämiseen.

Mistä innostut työssäsi?

Minua innostaa yhteistyö ja se, että pystytään yhdessä muiden toimijoiden kanssa laajentamaan omia seiniä. Ei toimita vain oman boksin sisäpuolella, vaan laajennetaan näkökulmia yhdessä. Nostetaan esiin uusia asioita ja edistetään niitä. Se tarkoittaa myös sitä, että asiat menevät eteenpäin, palvelut paranevat ja ihmiset tuntevat hallitsevansa omaa elämäänsä paremmin.

Minkä taidon haluaisit saada?

Niitä on monia, ja ajattelen niin, että melkein kaikki on mahdollista. Haluaisin oppia soittamaan kitaraa ja parantaa englannin ja ranskan kielen taitoani. Työelämään liittyen haluaisin ymmärtää paremmin tietotekniikkaa ja ohjelmistoja. Politiikasta, sen mekanismeista ja elämästä yleensä ei koskaan voi tietää liikaa.