Riippuvuudet nyt 2021

Vuoden 2021 Riippuvuudet nyt -webinaarin teemana oli haittoja vähentävä työ. Tällä sivulla ovat videotallenteet webinaarin esityksistä ja esitysten diat. Diat löytyvät sivun lopusta.

Pallokuva
Hannu
Jóse
Elina
Jetta
Pirjo
Minna
Anne

Katso webinaarin koko tallenne tästä.

Webinaarin esitykset ja diat

Hannu Jouhki: Webinaarin avaus

Kertaus siitä, mitä haittoja vähentävällä työllä tarkoitetaan ja mitkä ovat työn tyypilliset sisällöt. Haittoja vähentävässä työssä ei tuomita tai moralisoida päihteitä käyttäviä. Lähtökohtana on myös ymmärrys siitä, että yhteiskuntaa ei saa muutettua päihteettömäksi. 

Katso video tästä.

José Queiroz: Why do we need harm reduction? What can we achieve by harm reduction?

Portugalissa toimivan Apdes-järjestön (NGO) toiminnanjohtaja José Queiroz’n esitys keskittyy pitkälle haittoja vähentävän työn eettisiin lähtökohtiin. Ennen kaikkea halutaan haastaa se näkemys, että huumeita käyttävät ihmiset olisivat vaarallisia rikollisia. Kyse on ihmisoikeuksista.

Esityksestä ei ole videotallennetta etäyhteyden heikkolaatuisuuden vuoksi.

Elina Autio: Haittoja vähentävä työote etsivässä asunnottomuustyössä 

Esitys keskittyy kertomaan etsivästä asunnottomuustyöstä huumeita käyttävien ihmisten parissa A-klinikkasäätiön Tykö-hankkeen näkökulmasta. Hankkeessa tarjotaan konkreettista apua erilaisten asioiden hoitoon. Asiakkaiden kanssa pyritään luomaan rehellinen ja avoin vuorovaikutussuhde. Sillä halutaan rakentaa luottamusta, jonka pohjalta avun hakeminen tulevaisuudessa mahdollistuisi. Tavoitteena on elämänlaadun parantaminen, mikä voi tarkoittaa esimerkiksi asunnottomuuskierteen katkeamista.

Katso video tästä.

Jetta Laine, Minna Saari ja Nita Ylönen: Kohtaamisia ja haittoja vähentävää työtä kaduilla ja kodeissa: Katuklinikan kokemuksia

A-klinikkasäätiön Katuklinikan kohtaavassa työssä tavataan päihderiippuvuuteen sairastuneita syrjäytyneitä ja marginaalissa eläviä ihmisiä, joilla on kasautuneita ongelmia. Yhteydenotto liittyy usein pistosvälineisiin, mutta kohdatessa puhutaan ennemminkin elämäntilanteesta, huolista, kaikesta asiakkaan mielen päällä olevasta. Esityksessä tarkastellaan myös eroja, joita Katuklinikan työssä on eri toimintapaikkakunnilla eli Oulussa, Tampereella ja Helsingissä.

Katso video tästä.

Anne Ovaska: Selkeät rakenteet luovat raamit työssä jaksamiselle ja joustavalle asiakastyölle

Haittoja vähentävässä kohtaavassa asiakastyössä kunkin työpäivän kulku on pitkälle ennakoimaton. Työ on tekijöilleen rikasta mutta asettaa myös omat haasteensa. Mitä kohtaava asiakastyö resonoi työntekijöissä? Millaisia rakenteita tarvitaan, jotta työntekijät jaksaisivat tehdä haittoja vähentävää työtä joustavasti? 

Katso video tästä.

Hannu Jouhki: Webinaarin päätössanat

Haittoja vähentävä työ ei ole vastakohta toipumiskeskeiselle työlle. Yhteiskunnassa pitää olla mahdollisuuksia päihteistä toipumiselle ja päihdemaailmasta irtautumiselle. Haittoja vähentävällä työllä tehdään elinympäristöistä parempia kaikille ja luodaan mahdollisuuksia sille, että kun ihminen on valmis pyrkimään kohti päihteettömyyttä, se on mahdollista.

Katso video tästä.

Webinaarin puhujat

 

Image
Hannu

Hannu Jouhki on työskennellyt A-klinikkasäätiön toimitusjohtajana elokuusta 2021 alkaen. Hän valmistelee sosiaalipsykologian alan väitöskirjaa addiktioista Tampereen yliopistossa. "Riippuvuudet ovat aikamme elämänilmiöitä, jotka voivat koskettaa ketä tahansa meistä. Minua kiinnostaa erityisesti, mikä yhteiskunnassamme ja elämäntyylissämme ruokkii addiktioita."

Image
Jóse

José Queiroz on koulutukseltaan psykologi ja ollut perustamassa 2004 toimintansa aloittanutta portugalilaista Apdes-järjestöä. Hän toimii Apdesin toiminnanjohtajana ja Correlation European Harm Reduction -verkoston ohjausryhmän jäsenenä. Apdes työskentelee haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten ja yhteisöjen parissa tavoitteenaan parantaa ihmisten osallisuutta ja vahvistaa sosiaalista koheesiota niin yksilöjen kuin yhteiskunnan tasolla. 
Tutustu Apdesiin järjestön kotisivuilla.

Image
Elina

Elina Autio työskentelee kehittämissuunnittelijana Tykö-hankkeessa, joka toimii Tampereella A-klinikkasäätiön Völjyn yhteydessä. Hankkeessa tehdään etsivää asunnottomuustyötä. Elina on koulutukseltaan sosionomi. Hän on työskennellyt haittoja vähentävän päihdetyön parissa lähes koko työuransa ajan, ja A-klinikkasäätiön lisäksi myös Diakonissalaitoksella. 
Lue lisää Völjystä ja Tykö-hankkeesta.

Image
Jetta

Jetta Laine työskentelee projektisuunnittelijana Helsingin Katuklinikalla. Hän on koulutukseltaan sosionomi ja opiskelee ylempää ammattikorkeakoulututkintoa sosiaali- ja terveysalan johtamisesta ja kehittämisestä. Jetta ollut työsuhteessa A-klinikkasäätiöön vuodesta 2018. 

Image
Pirjo

Pirjo Tomperi on koulutukseltaan psykiatrinen sairaanhoitaja ja neuropsykiatrinen valmentaja. Hän työskentelee Katuklinikalla Oulussa. Pirjo kertoo: ”Työssäni kohtaan heikossa asemassa olevia suonensisäisesti huumeita käyttäviä ihmisiä, joiden luokse löydämme tiemme jalkautumalla sinne, missä he aikaansa viettävät. Kadulle ja koteihin. Päihde- ja mielenterveysongelmien kanssa olen työskennellyt 18 vuotta. Joka päivä tuo tullessaan aina jotain uutta opittavaa.”

Image
Minna

Minna Saari työskentelee projektikoordinaattorina Katuklinikka-hankkeessa. Hän on koulutukseltaan sairaanhoitaja ja työskennellyt pitkään päihdetyössä. Minnan kiinnostus suuntautuu vahvasti huumeita käyttävien ihmisten parissa tehtävään haittoja vähentävään työhön ja terveysneuvontatyöhön. 
Lue lisää Katuklinikasta.

Image
Anne

Anne Ovaska on työskennellyt haittoja vähentävän työn kentällä vuodesta 1996 lähtien Helsingissä ja Tampereella. Anne on koulutukseltaan terveydenhoitaja, osastonhoitaja ja työnohjaaja. Nykyisin hän työskentelee A-klinikkasäätiön Völjy-toiminnassa kehittämiskoordinaattorina. 
Lue lisää Völjystä.

File
File
File
File