Riippuvuudet nyt 2021

Riippuvuudet nyt 2021 -webinaari 2.12. esittelee A-klinikkasäätiössä tehtävää haittoja vähentävää työtä. Ilmoittaudu mukaan kaikille avoimeen webinaariin.

Pallokuva
Hannu
Jóse
Elina
Jetta
Pirjo
Minna
Anne

Riippuvuudet nyt -webinaarin teemana on tänä vuonna haittoja vähentävä työ. Haittojen vähentämisen taustalla on ajatus, että päihteitä käytetään väistämättä. Järkevää on silloin pyrkiä vähentämään niiden käytöstä yksilölle ja yhteiskunnalle aiheutuvia haittoja.

Yksilön näkökulmasta haittoja vähentävä työ on ihmisen omista tarpeista lähtevää, tuomitsematonta ja moralisoimatonta. Tavoitteena on ennen kaikkea vähentää kärsimystä ja parantaa elämän laatua.

Webinaari on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille.

Ajankohta: torstai 2.12.2021 kello 9–12

Ilmoittaudu webinaariin

Alustava ohjelma

9.00 Avaus
Hannu Jouhki, toimitusjohtaja, A-klinikkasäätiö 

9.10 Why do we need harm reduction? What can we achieve by harm reduction?
José Queiroz, executive director, Apdes (Portugali)
Puheenvuoro englanniksi.

9.40 Haittoja vähentävä työote etsivässä asunnottomuustyössä 
Elina Autio, kehittämissuunnittelija, A-klinikkasäätiö/Tykö-hanke

10.10 Tauko 

10.25 Kohtaamisia ja haittoja vähentävää työtä kaduilla ja kodeissa: Katuklinikan kokemuksia
Pirjo Tomperi, projektisuunnittelija, A-klinikkasäätiö/Katuklinikka
Jetta Laine, projektisuunnittelija, A-klinikkasäätiö/Katuklinikka
Minna Saari, projektikoordinaattori, A-klinikkasäätiö/Katuklinikka 

11.10 Selkeät rakenteet luovat raamit työssä jaksamiselle ja joustavalle asiakastyölle
Anne Ovaska, kehittämiskoordinaattori, A-klinikkasäätiö/Völjy 

11.40–12.00 Keskustelua ja webinaarin päätössanat

Puhujat

Image
Hannu

Hannu Jouhki on työskennellyt A-klinikkasäätiön toimitusjohtajana elokuusta 2021 alkaen. Hän valmistelee sosiaalipsykologian alan väitöskirjaa addiktioista Tampereen yliopistossa. "Riippuvuudet ovat aikamme elämänilmiöitä, jotka voivat koskettaa ketä tahansa meistä. Minua kiinnostaa erityisesti, mikä yhteiskunnassamme ja elämäntyylissämme ruokkii addiktioita."

Image
Jóse

José Queiroz on koulutukseltaan psykologi ja ollut perustamassa 2004 toimintansa aloittanutta portugalilaista Apdes-järjestöä. Hän toimii Apdesin toiminnanjohtajana ja Correlation European Harm Reduction -verkoston ohjausryhmän jäsenenä. Apdes työskentelee haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten ja yhteisöjen parissa tavoitteenaan parantaa ihmisten osallisuutta ja vahvistaa sosiaalista koheesiota niin yksilöjen kuin yhteiskunnan tasolla. 
Tutustu Apdesiin järjestön kotisivuilla.

Image
Elina

Elina Autio työskentelee kehittämissuunnittelijana Tykö-hankkeessa, joka toimii Tampereella A-klinikkasäätiön Völjyn yhteydessä. Hankkeessa tehdään etsivää asunnottomuustyötä. Elina on koulutukseltaan sosionomi. Hän on työskennellyt haittoja vähentävän päihdetyön parissa lähes koko työuransa ajan, ja A-klinikkasäätiön lisäksi myös Diakonissalaitoksella. 
Lue lisää Völjystä ja Tykö-hankkeesta.

Image
Jetta

Jetta Laine työskentelee projektisuunnittelijana Helsingin Katuklinikalla. Hän on koulutukseltaan sosionomi ja opiskelee ylempää ammattikorkeakoulututkintoa sosiaali- ja terveysalan johtamisesta ja kehittämisestä. Jetta ollut työsuhteessa A-klinikkasäätiöön vuodesta 2018. 

Image
Pirjo

Pirjo Tomperi on koulutukseltaan psykiatrinen sairaanhoitaja ja neuropsykiatrinen valmentaja. Hän työskentelee Katuklinikalla Oulussa. Pirjo kertoo: ”Työssäni kohtaan heikossa asemassa olevia suonensisäisesti huumeita käyttäviä ihmisiä, joiden luokse löydämme tiemme jalkautumalla sinne, missä he aikaansa viettävät. Kadulle ja koteihin. Päihde- ja mielenterveysongelmien kanssa olen työskennellyt 18 vuotta. Joka päivä tuo tullessaan aina jotain uutta opittavaa.”

Image
Minna

Minna Saari työskentelee projektikoordinaattorina Katuklinikka-hankkeessa. Hän on koulutukseltaan sairaanhoitaja ja työskennellyt pitkään päihdetyössä. Minnan kiinnostus suuntautuu vahvasti huumeita käyttävien ihmisten parissa tehtävään haittoja vähentävään työhön ja terveysneuvontatyöhön. 
Lue lisää Katuklinikasta.

Image
Anne

Anne Ovaska on työskennellyt haittoja vähentävän työn kentällä vuodesta 1996 lähtien Helsingissä ja Tampereella. Anne on koulutukseltaan terveydenhoitaja, osastonhoitaja ja työnohjaaja. Nykyisin hän työskentelee A-klinikkasäätiön Völjy-toiminnassa kehittämiskoordinaattorina. 
Lue lisää Völjystä.