A-klinikstiftelsen

A-klinikstiftelsen är en organisation och tjänsteleverantör som grundats 1955. Stiftelsens vård- och rehabiliteringstjänster, förebyggande missbrukararbete och experttjänster minskar rusmedelsskador och andra psykosociala problem. 

A-klinikstiftelsen har över 700 anställda och omsättningen är cirka 45 miljoner euro. Antalet kunder på årsnivå är cirka 17 000. Dessutom når stiftelsens elektroniska tjänster mer än 210 000 unika besökare varje månad.

A-klinikstiftelsen verkar på icke-vinstdrivande basis. Organisationsverksamheten finansieras i huvudsak med hjälp av bidrag från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA).

Verksamheten för A-klinikstiftelsen styrs av respekt för människorvärdet, sekretess, tolerans och ansvarsfullhet.

Tjänsteverksamheten

I den öppna vården ingår bland annat A-klinikerna, ungdomsstationerna, substitionsklinikerna, social- och hälsorådgivningsställena samt dagverksamhetscentren. Institutionsvård erbjuds exempelvis på avvänjningsstationer, rehabiliteringsenheter och Järvenpää socialsjukhus. Boendeservice produceras i enheterna för stödboende och serviceboende.

Vården och rehabilitering är skräddarsydd och har bevisats vara verksam. Målsättningarna läggs tillsammans med kunderna. Beroendet kan gälla alkohol, läkemedel, narkotika eller spel. Vårdmodeller utvecklas kontinuerligt på basis av forskning och beprövad erfarenhet.

Organisationsverksamheten

A-klinikstiftelsen utvecklar missbrukar- och mentalvårdsarbetet i samarbete med andra serviceproducentorganisationer. Stiftelsen bedriver forskning och publicerar missbrukararbetets tidskrift Tiimi. I stiftelsens grunduppgifter ingår socialpolitisk påverkan och expertverksamhet. 

A-klinikstiftelsen erbjuder allmänheten ett brett utbud av elektroniska tjänster. Droglänken är Finlands populäraste webbtjänst om droger och beroenden. Tjänsten är avsedd för droganvändare och deras anhöriga samt alla som är intresserade av information om droger. Webbtjänsten finns tillgänglig på svenska.