Tietopuu

Tietopuu-sivusto tarjoaa tietoa ja tukea päihde- ja mielenterveystyön kehittämiseen ja tutkimustoimintaan. Sivusto palvelee alan asiantuntijoita, kehittäjiä, tutkijoita ja järjestötoimijoita sekä vaikuttamis- ja viestintätyötä tekeviä. Sivuston tavoitteena on viedä eteenpäin alan kehittämistoimintaa ja tiedon käyttöä päihde- ja mielenterveystyön laadun parantamiseksi.

Tietopuun sisältöjen painopisteenä on päihde-, mielenterveys- ja järjestötyön kehittämisen keskeinen ajankohtainen tieto ja toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset. Toisaalta Tietopuun tietokannat kokoavat pidemmältä ajalta kertynyttä tietoa, erityisesti A-klinikkasäätiön piirissä tehdystä tutkimuksesta ja hankkeista.

Tietopuu tarjoaa monipuolista tutkittua tietoa päihde- ja mielenterveysalan teemoista. Tutkimusjulkaisujen tietokannan lisäksi saatavilla on asiantuntijoiden kirjoittamia lyhyitä suomenkielisiä tutkimustiivistelmiä päihdetyöhön ja -hoitoon liittyvistä tutkimuksista. Julkaisusarjat tarjoavat tutkimustietoa yhteiskunnallisen keskustelun tueksi.

Arviointi-osio kokoaa tietoa päihdetyön arvioinnista ja siinä käytettävistä käsitteistä, välineistä ja työkaluista. Kehittämisen tueksi -osioon on koottu tietoa mm. hankerahoituksesta ja toimintaympäristötiedon analysoimisesta ja hyödyntämisestä.

Tiedon tuottamisessa tehdään yhteistyötä erityisesti A-klinikkasäätiön tutkimusryhmän ja hankkeiden kanssa erilaisten ajankohtaisten kehittämis- ja tutkimusprosessien yhteydessä. Yhteistyötä järjestökumppanien ja muiden alan toimijoiden kanssa lisätään.

Tietopuu-tiimi ottaa mielellään vastaan kehittämisehdotuksia ja toiveita sivuston eri käyttäjäryhmiltä sekä keskustelee yhteistyöstä sisältöjen tuottamisen suhteen.

Tietopuuhun

tietopuu.a-klinikkasaatio.fi

Seuraa somessa

Twitter: twitter.com/tietopuu

Lisätietoja

Lataa Tietopuun esite