Puheeksioton verkkokurssi

Puheeksioton perusteet -verkkokurssin tavoitteena on antaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille valmiuksia alkoholin riskikäytön tunnistamiseen sekä puheeksioton toteuttamiseen työssään. Ilmainen kurssitus toteutetaan organisaatiolähtöisesti työyhteisöissä tai opintoryhmissä. Toimintamallia kehitetään jatkuvasti sisällöllisesti ja teknisesti seuranta- ja palautetietoa hyödyntäen.

Puheeksioton toimintamalli perustuu A-klinikkasäätiön kaksivuotiseen projektiin, ja sen käyttäjälähtöisyydestä ja soveltuvuudesta työn arkeen on saatu runsaasti positiivista palautetta. Nykyään toiminta on vakiintunut osaksi A-klinikkasäätiön tarjoamia sähköisiä palveluja.  

Toimintamalli on suunnattu perusterveydenhuollolle, alkoholin ongelmakäyttöä työssään kohtaaville ja opiskelijoille, joiden opinnoissa tarvitaan päihdetietoa. Kumppaniorganisaatioina on kuntia, kuntayhtymiä, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköitä, sosiaalitoimia sekä oppilaitoksia.  

Kurssitus toteutetaan organisaatiolähtöisesti, jotta koko yhteisö saa tuekseen yhtenäiset toimintatavat. Ryhmän esimies tai yhteyshenkilö voi tilata kurssituksen, kun organisaatiossa on tehty päätös valmennuksesta. Tilauslomake on saatavilla otapuheeksi.fi-sivulla. Kurssituksen jälkeen työyhteisöllä on mahdollisuus määritellä omat toiminnalliset tavoitteensa alkoholin puheeksiotolle ja seurata niiden toteutumista. Puheeksioton toimintamallilla luodaan Suomeen yhtenäistä, hyvää käytäntöä vaikuttavaan päihdetyöhön.           

Puheeksioton toimintamalli perustuu projektiin, ”Varhaisen puuttumisen mallin implementointi alkoholin riskikäyttäjien kohdalla (Virtuaaliklinikka - puheeksioton työkalu 2012–2013)”. A-klinikkasäätiö kehitti työkalun osana säätiön virtuaaliklinikka-työmalliaan. Projektin sisällöntuottajina toimivat säätiön omat asiantuntijat sähköisistä palveluista, päihdelääketieteestä, kasvokkaisesta päihdetyöstä ja päihdetyön kouluttamisesta, sekä ulkopuolisena asiantuntijana päihdelääketieteen professori. Kehittäjäkumppaneina toimivat Kotkan ja Pyhtään perusterveydenhuollot.

Lisätietoja

www.otapuheeksi.fi