Osis

Osis kehittää vertaistoimintaa, joka keskittyy vahvistamaan huumemaailmassa elävien vertaisten toimintaa ja osallisuutta. Niin kuntoutuville kuin päihteitä käyttäville ihmisille tarjotaan voimaannuttavaa toimintaa ja koulutusta arjen hallinnasta ja vertaistoimijuudesta. Heitä ohjataan ja saatetaan palvelujen ulkopuolelta palvelujärjestelmään. 

Osiksen ryhmien tavoitteena on ihmisten kohtaamisen ja voimaantumisen lisäksi kouluttaa, tukea ja kannustaa vertaisena toimimiseen niin itsenäisesti kuin ammattilaisen rinnalla. Osiksen naiserityinen työote ja naisille tarkoitettu VeryNais-ryhmä vahvistavat vertaisena toimivien naisten hyvinvointia. Naiserityisessä päihdetyössä huomioidaan se, kuinka sukupuoli vaikuttaa päihteiden käyttöön ja kuntoutumiseen. Vuoroviikoin VeryNais-ryhmän kanssa kokoontuu Verto-tiimi, joka koostuu omassa sosiaalisessa kentässään toimivista vertaisista. 

Ryhmien toiminnan sisältö nousee vertaisten omista toiveista. Tietoa saadaan esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluista ja niihin hakeutumisesta, samoin päihteidenkäyttöön liittyvistä riskeistä ja lieveilmiöistä sekä niiden ehkäisystä. Myös omaan jaksamiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen tarjotaan työkaluja.

Näin pääset mukaan

Osiksen tilat ja matalan kynnyksen Tsemppis-kahvila löytyvät Helsingin Hakaniemestä, osoitteesta Näkinkuja 4. Emme vaadi toiminnassamme päihteettömyyttä tai raitistumista, mutta olethan ryhmäkunnossa/asiointikunnossa tullessasi mukaan toimintaamme, näin meillä kaikilla on mukavaa toimia yhdessä.

Tsemppis-kahvilassa saa tukea asioiden hoitamiseen ja elämänhallintaan. Kahvilassa voi juoda kupposen kuumaa, lukea päivän lehdet ja saada työntekijöiltä apua asioiden hoitamiseen ja oman elämäntilanteen selkiyttämiseen. Myös yksilöaikoja voi varata työntekijältä. Aukioloajat: maanantaisin ja torstaisin klo 12-15. Lisää tietoa löydät täältä.

Pääkaupunkiseudun vertaisryhmiä Osis kokoaa yhteen Suomen Lumme ry:n kanssa. Osis myös vaikuttaa ja kouluttaa aktiivisesti, olipa kyse vertaistoiminnasta, haittoja vähentävistä päihdetyöstä tai vertaisten ja ammattilaisten yhteistyöstä.

Osiksen Elämä vastassa -blogi kertoo huumetyön arjesta. Ajankohtaisista asioista jutellaan myös Osiksen Facebook-sivuilla.

Yhteistyökumppaneina toimivat A-klinikkasäätiö, Tukikohta ry ja Suomen Lumme ry. Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Lisätietoja

kehittämiskoordinaattori Aino Rukkila, A-klinikkasäätiö, puh. 050 331 5146, aino.rukkila@a-klinikka.fi

kehittämisuunnittelija Kati Savolainen, A-klinikkasäätiö, puh. 040 167 6209, kati.savolainen@a-klinikka.fi

kehittämissuunnittelija Hede Laasonen, Tukikohta ry, puh. 044 752 3033, hede.laasonen@tukikohta.org