MITU-hanke

MITU – Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien tupakoinnin lopettamisen tuki -hanke

Sairaanhoitopiirit etsivät tupakasta eroon päässeitä kokemusasiantuntijoita vertaistukihenkilöiksi päihde- ja mielenterveyspalveluihin. Savuttomuuskoutsina toimimisesta kiinnostuneiden ja ammattihenkilöiden yhteiset koulutukset ovat käynnistyneet. Tutustu koulutusten ajankohtiin ja paikkakuntiin tämän linkin kautta ja ilmoittaudu mukaan. Valitse pudotusvalikosta ”Vertaisohjaajat ja kokemusasiantuntijat".

A-klinikkasäätiö on mukana mielenterveys- ja päihdekuntoutujia tupakoinnin lopettamisessa tukevassa valtakunnallisessa hankkeessa 2017–2018. MITU-hanke on osa hallituksen kärkihanketta, jonka tavoitteena on edistää hyvinvointia ja terveyttä ja vähentää eriarvoisuutta. Hankkeen päärahoittaja on sosiaali- ja terveysministeriö.

MITU-hankkeessa pyritään juurruttamaan mielenterveys- ja päihdetyöhön erilaisia tupakoinnin lopettamista tukevia työtapoja ja -menetelmiä. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni mielenterveys- ja päihdekuntoutuja pystyisi lopettamaan tupakoinnin.

Hanketta koordinoi keuhkosairausjärjestö Filha ry. Hankekumppaneita ovat Mielenterveyden keskusliitto, A-klinikkasäätiö, Kuntoutussäätiö sekä 11 sairaanhoitopiiriä: HUS, Etelä-Pohjanmaa, Lappi, Varsinais-Suomi, Keski-Pohjanmaa, Vaasa, Pohjois-Savo, Keski-Suomi, Etelä-Savo, Pirkanmaa ja Satakunta.

Tupakoinnin lopettamisen tuki tuodaan osaksi kuntoutujan hoitoa ja sen jälkeistä jatkotukea. Järjestöt yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa toteuttavat lähi- ja verkkokoulutusta terveydenhuollon ammattilaisille tupakkavieroituksen menetelmistä. Sairaanhoitopiirien päihde- ja psykiatrian toimialaan perustettavat savuttomuustyöryhmät koordinoivat alueellista savuttomuustyötä.

Hankkeessa koulutetaan tupakoinnin lopettamisen tueksi savuttomuuskoutseja eli kokemusasiantuntijoita, jotka toimivat lopettamisen tukena terveydenhuollossa ja edistävät savuttomuutta yhdistyksissä. Kokemusasiantuntijat tuovat omaa osaamistaan vieroitushoidon toteutukseen. Osa hanketoiminnoista sijoittuu Mielenterveyden keskusliiton verkko-oppimisympäristöön.

Kärkihanke on tuottanut mielenterveys- ja päihdealan ammattilaisille suunnatun verkkokurssin tupakoinnin lopettamisen tukemiseen. Verkkokurssi avautuu Mielenterveystalon ammattilaisten osioon huhtikuun 2018 aikana: www.mielenterveystalo.fi

Seuraa sosiaalisessa mediassa

#hyvätkäytännöt #hyvätervearki #hyte #mitu

Lisätietoja

Laura Heimonen, kärkihankekoordinaattori, Mielenterveyden keskusliitto, etunimi.sukunimi(at)mtkl.fi, puh. 050 4139 271

Lue lisää hankkeesta Filhan sivuilta

Päivitetty 27.3.2018.