MIPA-tutkimusohjelma

MIPA on kymmenen päihde- ja mielenterveysjärjestön sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteinen tutkimusohjelma-hanke (2015–2018). Hankkeen tutkimusohjelman tavoitteena on vahvistaa järjestölähtöisen tutkimustoiminnan yhteistyötä, laatua, yhteismitallisuutta ja hyödynnettävyyttä järjestöjen kehittämis-, viestintä- ja vaikuttamistoiminnan tukena.

Hankkeessa toteutetaan kuusi yhteistä tutkimushanketta, yhteisiä järjestötyöpajoja ja kansallisia tutkimusseminaareja. Tutkimukset kohdistuvat järjestöjen toimintaprofiileihin ja -edellytyksiin, järjestöjen toiminnan ja palveluiden tavoittamien kansalaisten elämäntilanteeseen, hyvinvointiin ja palvelutarpeisiin sekä vertaisuuteen ja kokemusasiantuntijuuteen järjestöjen toiminnassa.

Tutkimusta toteutetaan yhteistyössä kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Lisätietoja

tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/mipa