Marginaalissakin mahdollisuus -hanke

Marginaalissakin mahdollisuus – Sosiaalisen osallisuuden kehittämishanke 2016–2018 Mikkelin alueen opioidikorvaushoidossa oleville ja muille huumeita käyttäville

Marginaalissakin mahdollisuusMitä MM-hanke tekee?

Antaa asiakkaalle mahdollisuuden nousta marginaalista, olla mukana vaikuttamassa asioihin ja kokea itsensä vahvemmin osaksi yhteiskuntaa.

Pyrkii vaikuttamaan asenteisiin päihdekuntoutujia kohtaan mahdollistamalla oikealaisen informaation saamisen tarjoamalla konsultaatiota ja koulutusta.

Edistää asiakkaiden kuntoutumisen edellytyksiä, sosiaalista osallisuutta ja työelämävalmiuksia kehittämällä Mikkelin alueen avopalveluiden toimintatapoja yhdessä asiakkaiden kanssa.

Kehittää asiakaslähtöistä moniammatillista yhteistyötä yhdessä asiakkaiden, ammattilaisten sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Kehittää alueen vertaistoimintaa sekä kokemusasiantuntijatoimintaa asiakkaiden kanssa.

Juurruttaa hankkeessa kehitetyt hyvät toimintamallit Mikkelin alueen päihdetyön avopalveluihin.

Toiminta

  • Avokuntoutusryhmät
  • Vertaistukiryhmät
  • Yksilötyö
  • Verkostoituminen alueellisesti ja valtakunnallisesti
  • Vertaisohjaajakoulutus
  • Seminaarit

Seuraa Marginaalissakin mahdollisuus -hanketta Facebookissa.

Hanke tekee yhteistyötä STM:n rahoittaman valtakunnallisen OK-hankkeen (opioidikorvaushoidossa olevien sosiaalisen osallisuuden vahvistamisen kehittämishanke) kanssa, jonka tavoitteena on lisätä korvaushoidossa olevien osallisuutta ja vertaisuutta sekä rakentaa polkuja opiskelu- ja työelämään.

Hanketta toteuttaa A-klinikkasäätiö vuosina 2016–2018 ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Lisätietoja

Hankkeen esite (pdf)

Hankkeen loppuraportti Marginaalissakin mahdollisuus (pdf)

Hankkeen julkaisu Varjoista valoon (pdf)

www.a-klinikka.fi/mm-hanke