Dopinglinkki

Dopinglinkki-hankkeessa on kehitetty palvelukokonaisuus, jonka avulla lisätään yleistä tietoisuutta dopingaineiden haitoista, vahvistetaan ammattilaisten tietämystä kuntodopingin käyttäjistä ja annetaan palvelun käyttäjille tietoa ja tukea matalan kynnyksen periaatteella. Palvelun tarkoituksena on ehkäistä dopingaineiden käytön haittoja.

Dopinglinkissä tarjotaan terveysneuvontaa kaikille palvelun kohderyhmille. Maksuttomassa neuvontapalvelussa voi tehdä kysymyksiä lääketieteen, liikunnan ja sosiaalialan ammattilaisille kuntoilijoiden dopingaineiden käytöstä nimettömästi ja luottamuksella. Ne voivat koskea omaa, läheisen tai asiakkaan tilannetta. 

Dopinglinkissä on ajankohtaista tieteellisesti tutkittua tietoa dopingaineiden terveysvaikutuksista, kuntodopingin taustoista ja dopinglainsäädännöistä. Tietoa on kattavasti myös kuntoilijalle ruokavalioon ja treenaamiseen liittyvistä aiheista, esimerkiksi ravintolisistä, voima- ja kuntosaliharjoittelun perusteista ja lihaskasvun säätelymekanismeista. Tutkimusta tehdään dopingaineiden käytön yleisyydestä ja haittavaikutusten ilmenemisestä yhteistyössä kotimaisten ja ulkomaisten kumppaneiden kanssa.  

Kuntoilun dopingaineista, niiden terveydellisistä haittavaikutuksista, ravintolisistä ja työelämän dopingista tarjottavat koulutukset ja luennot ovat suunnattu terveydenhuollon ja liikunnan ammattilaisille, kuntokeskuksissa työskenteleville, urheilu- ja liikuntaseuroille, turvallisuusalan ammattilaisille, oppilaitoksille sekä kaikille kuntoilun dopingaineiden haittavaikutuksista kiinnostuneille.  

Kehittämis-ja tutkimusyhteistyötä on tehty sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen urheilueettisen toimikunnan, SUEK ry:n (ent. Suomen Antidopingtoimikunta ADT) sekä useiden koti- ja ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi on luotu eri hallinnon alueet ylittäviä yhteistyömuotoja dopingongelman vähentämiseksi yhteiskunnassa.  

Kehittämistyötä on tehty ja palvelua toteutettu vuodesta 2009 alkaen (opetus- ja kulttuuriministeriö), 2009, 2011–2012 (sosiaali- ja terveysministeriö) sekä 2010, 2013–2015 (Raha-automaattiyhdistys).  

Dopinglinkkiin

www.dopinglinkki.fi