Arjen toimintakyky -hanke

Arjen toimintakyky -hankkeen tavoitteena on toimintakykyyn ja sen arviointiin liittyvän tiedon levittäminen, sekä järjestötyöhön soveltuvan arviointityövälineen kehittäminen ja hyödyntäminen.

Kunkin yhteistyökumppanin kanssa valmistetaan yhdessä konkreettinen ja helppokäyttöinen tiedonkeruuväline. Välineen avulla kyseisen järjestön toimintaan osallistuvien ihmisten toimintakykyä voidaan kartoittaa ja seurata. Työväline sisältää järjestötoimintaan osallistumista sekä elämäntilannetta koskevia kysymyksiä sekä tutkimustietoon pohjautuvan PARADISE24fin-kyselyn. Kyselyn avulla kartoitetaan toimintakykyä ja siinä tapahtuvia muutoksia.

Hankkeessa tuotetaan ja kerätään toimintakykyyn ja sen arviointiin liittyvää tutkimustietoa ja -julkaisuja. Lisäksi järjestetään seminaareja ja koulutuksia. Erityisesti keskitytään järjestöjen toimintojen toimintakykyvaikutuksiin. Järjestöjä tuetaan tiedon soveltamisessa oman toimintansa arvioinnissa, raportoinnissa ja kehittämisessä.  

Hanke on osa STEAn Suomi100 vuosina 2017–2020 rahoittamaa Toimintakyky kuntoon -avustusohjelmaa.

Lisätietoja

Hankkeen sivut Tietopuussa

Dosentti Tuuli Pitkänen, hankekoordinaattori,  puh. 041 5178 678, tuuli.pitkanen(at)a-klinikka.fi
YTM Arno Aranko, hanketutkija, puh. 050 5603 956, arno.aranko(at)a-klinikka.fi

Seuraa somessa

Twitter: @AToimintakyky

Facebook: www.facebook.com/arjentoimintakyky