Vuosiraportti

Tutustu A-klinikkasäätiön vuosiraporttiin lyhytosoitteella www.a-klinikka.fi/2017. Ladattava toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus (pdf).

A-klinikkasäätiö 2017 lyhyesti

Toiminta-ajatus

A-klinikkasäätiön tarkoituksena on ehkäistä ja vähentää päihde- ja mielenterveyshaittoja sekä muita sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia tuottamalla tietoa ja tarpeenmukaisia palveluita.

Toiminnan sisältö

A-klinikkasäätiö tuottaa päihdehuollon ja muita toimialansa mukaisia asiantuntijapalveluita. A-kli­nik­ka­säätiö tarjoaa varhaisvaiheen palveluja sekä tekee ehkäisevää päihdetyötä. A-klinikkasäätiö harjoittaa säätiön tarkoitusta palvelevaa vaikuttamis-, koulutus-, viestintä-, julkaisu- sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Toimintaa ohjaavat arvot

Ihmisarvon kunnioittaminen, luottamuksellisuus, suvaitsevaisuus ja vastuullisuus.

Mikäli olet kiinnostunut aiemmista vuosiraporteista, ota yhteyttä A-klinikkasäätiön viestintään: tiedotus(at)a-klinikka.fi