Hyvinvoinnin tekijä – A-klinikkasäätiön strategia 2016–2019

Missio

A-klinikkasäätiö ehkäisee ja vähentää päihdehaittoja sekä muita sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia.

Visio

A-klinikkasäätiö tuottaa hyvinvointia edistävää tietoa ja laadukkaita palveluita yhteistyöhakuisesti ja yhdessä asiakkaidensa kanssa. Säätiö perustaa toimintansa arvoihinsa, moniammatilliseen osaamiseen ja joustavaan, asiakaslähtöiseen palveluasenteeseen.

Arvot

A-klinikkasäätiön arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, luottamuksellisuus, suvaitsevaisuus ja vastuullisuus.

Tutustu Hyvinvoinnin tekijä -strategiaesitteeseen (pdf)