Laaduntunnustus

A-klinikkasäätiön ja A-klinikka Oy:n yhteinen laaduntunnustus on voimassa 13.12.2021 saakka. Säätiössä aloitettiin laatutyön tekeminen jo vuonna 2012, ja takana on jo kaksi SHQS-järjestelmän mukaista laaduntunnustusta.
”Kun lähdimme tekemään työtä 2012, urakka vaikutti isolta. Vertaus kunto-ohjelman on osuva, sillä aivan kuin kuntoilussa, myös tässä aloittaminen oli vaikeinta. Nyt kaikki toiminnot on läpivalaistu. Henkilöstö on ollut tässä hienosti mukana, kiitos kuuluu siis kaikille”, A-klinikkasäätiön toimitusjohtaja Olavi Kaukonen sanoo. 
Laatutyön tekeminen on jatkuvaa oppimista ja parantamista, tiivistää A-klinikka Oy:n toimitusjohtaja Kaarlo Simojoki
”Toisella kerralla laatutyössä haastetta toi vaihe, jossa yhtiö ja säätiö eriytyivät. Miten erotellaan, mikä on konsernin, säätiön ja yhtiön prosessi. Toisaalta oli hyvä, että laatutyö osui juuri tähän vaiheeseen.”

Laatuohjelma on kuin kunto-ohjelma

A-klinikkasäätiön kehittämispäällikkö Tiina Saarinen kuvailee laatutyötä pitkäjänteiseksi tekemiseksi. Laatuohjelma on kuin kunto-ohjelma. Aivan kuin kunnosta, myös siitä pitää jaksaa huolehtia vuosittain.
”SHQS-laatujärjestelmä auttaa kiinnittämään huomiota organisaation sisäisiin kehittämistarpeisiin, joihin ei arjen kiireiden keskellä tulisi välttämättä samalla tavalla paneuduttua.
Laatujärjestelmään kuuluu ulkoisten auditointien lisäksi se, että henkilöstö tekee vuosittain itsearviointeja. Laatutyössä tarkastellaan esimerkiksi johtamisen, prosessien ja voimavarojen hallintaa.
Laatutyötä suunnitellaan ja kehitetään konsernissa yhdessä. Ohjausryhmään osallistuu säätiön ja yhtiön edustajia. 
”Kun toiminnan eri osa-alueiden arviointi ja kehittäminen on systemaattista, toiminta todennäköisimmin tuottaa hyötyä kohderyhmillemme. Esimerkiksi henkilöstön voimavarojen kehittäminen on oleellinen osa organisaation toimintakykyä”, Tiina Saarinen sanoo.
”Järjestötyössä sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA seuraa rahoittajana hankkeidemme ja toimintojemme tuloksellisuutta. Laatutyössä olemme lisäksi kehittäneet vahvemmin käytäntöjä, joilla voimme mitata ja arvioida kohderyhmiemme kokemaa hyötyä toiminnastamme koko organisaation tasolla.”

Lisätietoja

Kehittämispäällikkö Tiina Saarinen, A-klinikkasäätiö. p. 050 567 1173, tiina.saarinen@a-klinikka.fi
Laatu- ja kehityspäällikkö Pirjo Tuominen, A-klinikka Oy, p. 050 361 3048, pirjo.tuominen@a-klinikka.fi

www.qualification.fi/palvelut/shqs-laatuohjelma

SHQS-laaduntunnustuksen luovuus
Laaduntunnustuksen vastaanottivat maaliskuussa 2019 A-klinikkasäätiön toiminnanjohtaja Olavi Kaukonen, A-klinikka Oy:n laatu- ja kehityspäällikkö Pirjo Tuominen, A-klinikkasäätiön kehittämispäällikkö Tiina Saarinen ja A-klinikka Oy:n toimitusjohtaja Kaarlo Simojoki.