Laaduntunnustus

A-klinikkasäätiön laatujärjestelmälle on myönnetty Social and Health Quality Service (SHQS) laaduntunnustus. Se kattaa koko organisaation ja on voimassa 21.12.2018 saakka. Laaduntunnustusta laajennettiin 10.3.2017 koskemaan säätiön kokonaan omistaman A-klinikka Oy:n toimintaa. 

Useita vuosia kestäneessä hankkeessa A-klinikkasäätiön palvelujärjestelmän rakenne, palveluprosessit ja ­vaikuttavuus auditoitiin systemaattisesti ja organisaatioon rakennettiin kattava laatujärjestelmä.

Auditoijat nimesivät A-klinikkasäätiön vahvuuksiksi muun muassa aidon asiakaslähtöisyyden: asiakkaat ovat mukana palvelujen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Paljon kiitosta saivat myös henkilöstön asenne ja moniammatillinen työote.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden laatuohjelma on käytössä yli 200:ssa julkisessa ja yksityisessä sote-alan organisaatiossa. Laatuohjelma huomioi suomalaisen lainsäädännön, valtakunnalliset suositukset sekä hyvän hoitokäytännön. Laadunarvioijina toimivat koulutetut sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijat. Laaduntunnustuksen myönsi Labquality Oy:n Qualification-palvelu.

Lisätietoja

www.qualification.fi/palvelut/shqs-laatuohjelma

Laatu- ja kehityspäällikkö Pirjo Tuominen, A-klinikka Oy, p. 050 361 3048, pirjo.tuominen(at)a-klinikka.fi
Johtava auditoida Sirkka Piirola, Labquality p. 050 373 2222, sirkka.piirola(at)labquality.fi