Vertaistukiryhmät

Suomessa toimii useita vertaistukiryhmiä päihdeongelmaisille. Ryhmissä on mahdollisuus tutustua muihin, joilla on samankaltaisia kokemuksia.

Toimintakeskukset

Toimintakeskukset ovat päihteetöntä elämäntapaa tukevia paikkoja päihdeongelmista toipuville. Ne tarjoavat mahdollisuuden yhdessäoloon ja keskusteluihin.

A-killat

A-killat tarjoavat vertaistukea ja -toimintaa päihdeongelmista toipuville ja heidän läheisilleen. Suomessa toimii noin 60 A-kiltaa ja niiden kattojärjestönä A-Kiltojen Liitto.

Elokolot

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n ylläpitämiä ja tukemia kohtaamispaikkoja toimii ympäri Suomen. Mahdollisuus päihteettömään oleiluun ja vapaaehtoistyöhön.

Pelirajat'on -ryhmät

Pelirajat’on -vertaisryhmät auttavat pelaamisen kanssa ongelmiin joutuneita. Toiminnan tuottaa Sosped-säätiö.

12 askeleen ohjelmaan perustuvat vertaisryhmät

AA – Nimettömät alkoholistit
NA – Nimettömät narkomaanit
OA – Nimettömät ongelmasyöjät
GA – Nimettömät pelurit
SAA – Nimettömät seksiriippuvaiset