Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Kieli

Tyyppi

Vuosi

Otsikko Tekijä Julkaisutyyppi Julkaisuvuosi
Velkaantuminen ja väkivalta huumemarkkinoilla Wivolin, T.
Kandidaatin tutkielma 2022
Verkostoja, hierarkiaa vai markkinoita? Kolmas sektori, tilaaja-tuottaja-malli ja hallinnan muutos Karsio, O.
Pro gradu -työ 2011
Vertais- ja kokemusasiantuntijatoiminnan laajuus päihde- ja mielenterveysyhdistyksissä ja yhdistysten toimijoille tarjoama tuki Jurvansuu, S.
Rissanen, P.
Järjestötutkimus 2018
Vuorovaikutus osallisuuden lähtökohtana: Osallisuutta edistävät tekijät opioidikorvaushoidossa hanketyöntekijän näkökulmasta Köntti, I.
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2019
Who is the expert? The patient groups and the Finnish substitution treatment policy - Muu julkaisu 2006
Yhdeksän vinkkiä : MDMA:n haittoja vähentävän video-oppaan pilotointi Behm, J.
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2018
Yhteisö hoitaa ihmistä kokonaisuutena Pitkänen, T.
Ammatilliset lehdet 2019
Yhteisöllisyyden merkitys haittoja vähentävässä korvaushoidossa Tapola, A.
Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö 2019
Yhteydenotto auttavaan puhelimeen – auttaako se? Peliongelmissa auttavan puhelimen Peluurin laadun ja vaikuttavuuden tarkastelua - Yliopistollinen/sektoritutkimus 2009
Yksikin kuolema on liikaa-Esiselvityshanke Leskinen, A.
Muu julkaisu 2022
loading