"Tää on meidän juttu" – Päihdetyön vertaistoiminnan opas

Esimerkkejä vertaisten ja ammattilaisten yhteistyöstä Osis-hankkeessa
Helena Virokannas (toim.), Liisa Osolanus & Tiina Varonen
Osis-hanke, A-klinikkasäätiö & Omaiset Huumetyön Tukena ry
2014
80 s. + liitteet

Opas kertoo käytännön tasolla vertaistoiminnan kehittämisestä, menetelmistä ja havainnoista. Näkökulman tarjoaa huumetyön vertaistoimintaa kehittänyt Osis-hanke.

Myös verkkojulkaisuna (pdf)

Hinta: 5,00 €